การเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลโดเมนของคุณได้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงบัญชี Google Apps ขององค์กรของคุณเพื่อที่ว่าบัญชีนี้จะทำงานเหมือนกับบัญชี Google เต็มรูปแบบมากขึ้น คุณจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Google ได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดให้สำหรับคุณ โปรดทราบว่าผู้ดูแลระบบของคุณจะเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณ รวมทั้งอีเมลของคุณได้ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลที่สำคัญของ Google Apps เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ผู้ดูแลโดเมนยังสามารถปิดบริการบางอย่าง หรือจำกัดความสามารถของคุณในการย้ายข้อมูลไปไว้ในหรือออกจากบัญชีขององค์กร ตัวอย่างเช่น หากองค์กรของคุณไม่ได้เปิดการทำงานของ Picasa Web Albums คุณก็จะไม่สามารถจัดเก็บภาพถ่ายไว้ที่นั่นโดยใช้บัญชี @my-domain.com ของคุณได้

หากคุณเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Google โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้กับคุณ ข้อตกลงของคุณหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับผู้ดูแลระบบนั้นอาจส่งผลกระทบต่อ:

  • บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเนื้อหาที่คุณส่งหรืออัปโหลดผ่านบัญชีของคุณ
  • เงื่อนไขต่างๆ ที่คุณจะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณหรือเงื่อนไขที่บัญชีของคุณอาจถูกปิดใช้งาน
  • บุคคลที่สามารถเข้าถึงหรือลบข้อมูลในบัญชีของคุณ

โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Google ได้เสมอโดยไม่ต้องใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้กับคุณ หากต้องการทำเช่นนั้น ให้สร้างบัญชี Google อีกบัญชีหนึ่ง