Administratörens eller internetleverantörens åtkomst till data

Med G Suite-kontot får du åtkomst till de flesta av Googles produkter via e-postadressen som du fått av administratören. Observera att administratören har åtkomst till all data som lagras på kontot, inklusive din e-post. Läs mer i Googles sekretesspolicy.

Dessutom kan domänadministratören inaktivera vissa tjänster eller begränsa din möjlighet att flytta data till eller från organisationskontot.

Om du använder Googles produkter med en e-postadress som tilldelats dig av en administratör kan ditt avtal med eller juridiska förhållande till den administratören eller internetleverantören påverka

  • vem som äger den data eller det innehåll som du skickar eller lägger upp genom ditt konto
  • de villkor under vilka du kan komma åt ditt konto eller när ditt konto kan inaktiveras
  • vem som kan komma åt eller ta bort data i ditt konto.

Om du för närvarande hanterar kontot själv eller det hanteras av ett team kan det komma att hanteras av en domänadministratör senare. Läs mer.

Du kan använda Google-produkter som inte finns i G Suite genom att skapa ett Google-konto som inte hanteras via G Suite.