Prístup správcu k údajom

Správca vašej domény sa rozhodol pre prechod účtov Aplikácií Google vašej organizácie. Plnia tak podobnú funkciu ako plnohodnotné účty Google. Pomocou e-mailových adries, ktoré vám priradil správca, budete môcť pristupovať k väčšine produktov Google. Je dôležité poznamenať, že váš administrátor bude mať prístup k informáciám vo vašom účte vrátane vášho e-mailu. Prečítajte si dôležité upozornenie o ochrane osobných údajov služby Aplikácie Google, v ktorom nájdete viac informácií.

Správca domény bude navyše môcť vypnúť určité služby alebo obmedziť vašu schopnosť presúvať údaje do vášho účtu v organizácii alebo z neho. Ak vo vašej organizácii napríklad nie je zapnutá služba Webové albumy programu Picasa, nebudete v nej môcť ukladať fotografie prostredníctvom svojho účtu končiaceho príponou @moja-domena.com.

Ak k produktom Google pristupujete pomocou e-mailovej adresy, ktorú vám priradil správca, môže vaša dohoda alebo právny vzťah s týmto správcom ovplyvniť nasledujúce skutočnosti:

  • Kto je vlastníkom údajov alebo obsahu, ktorý odošlete alebo odovzdáte prostredníctvom svojho účtu.
  • Podmienky, za ktorých môžete pristupovať k svojmu účtu alebo za ktorých môže byť váš účet zakázaný.
  • Kto má právo pristupovať k údajom vo vašom účte alebo ich odstrániť.

Nezabúdajte, že k produktom Google môžete kedykoľvek pristupovať bez použitia e-mailovej adresy, ktorú vám pridelil správca. Ak to chcete vykonať, vytvorte si ďalší účet Google.