גישה של מנהל הדומיין או ספק השירות לנתונים

עם חשבון Google Workspace, תוכלו לגשת לרוב מוצרי Google באמצעות כתובת האימייל שהוקצתה לכם על ידי מנהל הדומיין. שימו לב שלמנהל הדומיין יש גישה לכל הנתונים שתשמרו בחשבון, כולל האימייל. מידע נוסף זמין במדיניות הפרטיות של Google.

בנוסף, מנהל הדומיין יכול להשבית שירותים מסוימים או להגביל את היכולת שלכם להעביר נתונים אל החשבון הארגוני או ממנו.

אם תיגשו אל המוצרים של Google בעזרת כתובת אימייל שהוקצתה לכם על ידי מנהל מערכת, ההסכם או היחסים המשפטיים שלכם עם מנהל המערכת, יכולים להשפיע על הנתונים הבאים:

  • מי הבעלים של הנתונים או התוכן שתשלחו או שתעלו באמצעות החשבון.
  • התנאים שבכפוף להם אתם רשאים לגשת לחשבון או התזמון האפשרי להשבתת החשבון.
  • מי יכול לגשת לנתונים בחשבון או למחוק אותם.

אם החשבון הוא חשבון בניהול עצמי או בניהול צוות בשלב זה, ייתכן שהוא יוגדר כחשבון שמנוהל על ידי מנהל דומיין. מידע נוסף.

אם תיצרו חשבון Google שלא מנוהל דרך Google Workspace, תוכלו לקבל גישה גם למוצרי Google שלא כלולים ב-Google Workspace.