Paggamit ng multiple na pag-sign-in sa Google Sites

Kung naka-sign in ka sa maraming account sa ibang mga produkto ng Google, ang pagpunta sa http://sites.google.com ay awtomatikong magsa-sign sa iyo sa iyong default na account (ang unang account kung saan ka nag-sign in).

Kung sa anumang oras isinara mo ang iyong browser window at pagkatapos ay binisita ang http://sites.google.com muli, awtomatiko kang masa-sign sa account kung saan mo huling in-access ang Sites, o mapo-prompt kang mag-sign in muli sa account na iyong pipiliin.

Mga user ng Google Apps

Kung isa kang user ng Google Apps, maaaring tumitingin ka sa pahina ng iyong 'Aking Mga Site' para sa mga site na hino-host ng alinman sa loob ng iyong domain o sa labas ng iyong domain. Kapag nagsa-sign in sa isang karagdagang account sa pamamagitan ng multiple na pag-sign-in sa Google Sites, mare-reload ang orihinal na pahina na tiningnan mo bago mag-sign in sa karagdagang account. Kung sa palagay mo ay tumitingin ka sa maling listahan ng "Aking Mga Site," posibleng nag-load ang multiple na pag-sign-in ng ibang pahina ng "Aking Mga Site" kaysa sa kung ano talaga ang iyong hinahanap.

Bilang isang user ng Google Apps, ilo-load lang ng Sites ang listahan ng mga site para sa isa sa mga listahan ng 'Aking Mga Site'—alinman sa listahan para sa loob ng domain ng Google Apps o sa labas ng domain ng Google Apps. Kung kailangan mo ng access sa isang hiwalay na listahan ng mga site, hanapin ang dilaw na kahon na nagsasabing 'Hinahanap ang iyong mga site…' upang ilipat ang mga site sa loob o labas ng tinukoy na domain.