Tài khoản xung đột được tạo như thế nào

Người dùng có thể tạo Tài khoản Google bằng bất kỳ địa chỉ email thông thường nào có thể nhận thư. Do đó, bạn có thể đã sử dụng địa chỉ email Google Workspace của mình để tạo một tài khoản xung đột. Tài khoản xung đột là một Tài khoản Google cá nhân được tạo bằng địa chỉ email của một tài khoản Google Workspace. Vì lý do này, một người dùng Google Workspace có thể có hai tài khoản với cùng địa chỉ email.

Dưới đây là một trường hợp phổ biến

  1. Jane quyết định truy cập trang www.google.com/photos và tạo một Tài khoản Google bằng địa chỉ email của công ty của cô ("Jane@altostrat.com").
  2. Công ty của Jane, Altostrat, sẽ nâng cấp lên Google Workspace – điều này nghĩa là địa chỉ email của mỗi nhân viên giờ sẽ là tên người dùng cho Tài khoản Google công việc của nhân viên đó.
  3. Giờ đây, Jane có hai Tài khoản Google – một tài khoản Google Workspace và một Tài khoản Google. Hai tài khoản này dùng chung một địa chỉ email chính nhưng hoàn toàn không liên quan với nhau.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
70975
false