Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tài khoản xung đột được tạo như thế nào

Tài khoản Google có thể được tạo bằng bất kỳ địa chỉ email chuẩn nào có thể nhận thư. Vì lý do này, bạn có thể đã sử dụng địa chỉ email Google Apps của mình để tạo tài khoản xung đột. Tài khoản xung đột là Tài khoản Google cá nhân được tạo bằng địa chỉ email của tài khoản Google Apps. Vì lý do này, bất kỳ người dùng Google Apps nào đều có thể có hai tài khoản với cùng một địa chỉ email.

Dưới đây là một trường hợp phổ biến

  1. Jane quyết định truy cập www.google.com/photos và tạo Tài khoản Google bằng địa chỉ email của công ty cô 'Jane@altostrat.com.'
  2. Công ty của Jane, Altostrat, sẽ nâng cấp lên Google Apps -- điều này nghĩa là mỗi địa chỉ email của nhân viên giờ là tên người dùng cho Tài khoản Google công ty của nhân viên đó.
  3. Giờ đây, Jane có hai Tài khoản Google -- một tài khoản Google Apps và một Tài khoản Google. Hai tài khoản này dùng chung một địa chỉ email chính nhưng hoàn toàn không có liên quan.
    1. Lý do phổ biến nhất mà bạn có thể có tài khoản xung đột là bạn đã sử dụng Google Reader, Google Voice hoặc Album Web Picasa bằng email @my-domain.com của mình.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.