บัญชีที่ทับซ้อนกันถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร

คุณสามารถสร้างบัญชี Google ได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลมาตรฐานใดๆ ก็ได้ที่สามารถใช้รับอีเมล ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจเคยใช้ที่อยู่อีเมล Google Apps สร้างบัญชีที่ขัดแย้ง บัญชีที่ขัดแย้งคือบัญชี Google ส่วนตัวที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ที่อยู่อีเมลของบัญชี Google Apps จึงทำให้ผู้ใช้ Google Apps อาจมีบัญชีสองบัญชีที่มีที่อยู่อีเมลเดียวกัน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างสถานการณ์ที่พบได้บ่อย

  1. เจนไปที่ www.google.com/photos และสร้างบัญชี Google ด้วยที่อยู่อีเมลของบริษัท "Jane@altostrat.com"
  2. Altostrat ซึ่งเป็นบริษัทของเจนได้อัปเกรดมาใช้ Google Apps ซึ่งหมายความว่าที่อยู่อีเมลของพนักงานแต่ละคนในขณะนี้เป็นชื่อผู้ใช้ของพนักงานรายนั้นๆ สำหรับบัญชี Google ของบริษัท
  3. ตอนนี้เจนมีบัญชี Google สองบัญชี ได้แก่บัญชี Google Apps หนึ่งบัญชี และบัญชี Google อีกหนึ่งบัญชี โดยที่ทั้งสองบัญชีนี้ใช้ที่อยู่อีเมลหลักเดียวกัน แต่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิง
    1. อย่างไรก็ตาม สาเหตุโดยส่วนใหญ่ที่ทำให้คุณมีบัญชีที่ทับซ้อนกันนั่นเป็นเพราะคุณใช้อีเมล @my-domain.com เพื่อเข้าถึง Google Reader, Google Voice หรือ Picasa Web Albums

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร