Πώς δημιουργείται ένας λογαριασμός σε διένεξη

Ένας Λογαριασμός Google μπορεί να δημιουργηθεί μέσω μιας οποιασδήποτε βασικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα. Λόγω αυτού, μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει τη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Google Workspace για τη δημιουργία ενός λογαριασμού σε διένεξη. Λογαριασμός σε διένεξη είναι ένας προσωπικός Λογαριασμός Google ο οποίος έχει δημιουργηθεί με χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός λογαριασμού Google Workspace. Για αυτόν το λόγο, οποιοσδήποτε χρήστης του Google Workspace θα μπορούσε να έχει δύο λογαριασμούς με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ακολουθεί ένα συνηθισμένο σενάριο

  1. Η Jane αποφασίζει να μεταβεί στη διεύθυνση www.google.com/photos και δημιουργεί έναν Λογαριασμό Google με την εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Jane@altostrat.com.
  2. Η εταιρεία της Jane, η Altostrat, πραγματοποιεί αναβάθμιση στο Google Workspace, κάτι που σημαίνει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε υπαλλήλου αποτελεί πλέον το όνομα χρήστη αυτού του υπαλλήλου στον εταιρικό Λογαριασμό Google.
  3. Η Jane διαθέτει πλέον δύο Λογαριασμούς Google: έναν λογαριασμό Google Workspace και έναν Λογαριασμό Google, οι οποίοι έχουν την ίδια κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού