Giới thiệu về quy trình xác minh 2 bước

Xác minh 2 bước

Giữ cho kẻ xấu không truy cập được tài khoản của bạn bằng cách sử dụng cả mật khẩu điện thoại của bạn.

Bắt đầu

Lý do bạn nên sử dụng quy trình xác minh 2 bước

Xác minh 2 bước tạo thêm một lớp bảo mật cho tài khoản Google của bạn, làm giảm đáng kể khả năng các thông tin cá nhân trong tài khoản của bạn bị lấy cắp. Để đột nhập vào một tài khoản với xác minh 2 bước, kẻ xấu không những phải biết mật khẩu và tên người dùng của bạn mà còn phải có điện thoại của bạn.

 

Cách hoạt động

1 Nhập mật khẩu của bạn
Bất cứ khi nào bạn đăng nhập Google, bạn sẽ nhập tên người dùng và mật khẩu như bình thường.
2 Nhập mã từ điện thoại của bạn
Sau đó, bạn sẽ được hỏi về mã sẽ được gửi đến bạn qua văn bản, cuộc gọi thoại hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi.
Thực hiện đơn giản
Trong khi đăng nhập, bạn có thể yêu cầu chúng tôi không hỏi lại mã trên máy tính cụ thể đó. Chúng tôi sẽ vẫn hỏi lại bạn về mã khi bạn hoặc bất kỳ người nào khác cố gắng đăng nhập tài khoản của bạn từ máy tính khác.

 

Tìm hiểu thêm về Quy trình xác minh 2 bước.