Tungkol sa 2-Step na Pag-verify

2-Step na Pag-verify

Tumulong na panatilihing hindi naa-access ng masasamang tao ang iyong account sa pamamagitan ng paggamit pareho sa iyong password at iyong telepono.

Magsimula

Bakit ka dapat gumamit ng 2-Step na Pag-verify

Nagdaragdag ang 2-Step na Pag-verify ng karagdagang layer ng seguridad sa iyong Google Account, na lubos na binabawasan ang mga pagkakataong manakaw ang personal na impormasyon sa iyong account. Upang mabuksan ang isang account na may 2-Step na Pag-verify, hindi lang kailangang malaman ng masasamang tao ang iyong username at password, kailangan din nilang makuha ang iyong telepono.

 

Paano ito gumagana

1 Ilagay ang iyong password
Sa tuwing magsa-sign in ka sa Google, ilalagay mo ang iyong username at password tulad ng nakasanayan.
2 Maglagay ng code mula sa iyong telepono
Pagkatapos, may hihingin sa iyong code na ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng text, voice call, o ng aming mobile app.
Panatilihin itong simple
Sa panahon ng pag-sign in, masasabi mo sa amin na huwag nang muling humingi ng code sa partikular na computer na iyon. Masasaklawan ka pa rin, dahil hihingi kami ng mga code kapag nag-sign in ka o ang ibang tao sa iyong account mula sa iba pang mga computer.

 

Matuto nang higit pa tungkol sa 2-Step na Pag-verify.