Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn bằng một địa chỉ email khác

Khi tạo một Tài khoản Google, bạn sẽ tự động nhận được một địa chỉ Gmail. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng một địa chỉ email khác để đăng nhập, bạn có thể liên kết địa chỉ email không phải Gmail với tài khoản và sử dụng địa chỉ đó để đăng nhập, khôi phục mật khẩu, nhận thông báo và làm nhiều điều khác.

Khi chọn một email thay thế, hãy thực hiện theo các yêu cầu sau:

 • Bạn không được sử dụng địa chỉ Gmail.
 • Bạn không được sử dụng địa chỉ email đã được liên kết với một Tài khoản Google khác.
 • Hãy nhớ sử dụng mật khẩu Tài khoản Google của bạn khi đăng nhập bằng địa chỉ email này.

Thêm địa chỉ email thay thế

 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Trong mục "Thông tin cá nhân và quyền riêng tư", hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Email tiếp đến Nâng cao.
 4. Bên cạnh "Email thay thế", chọn Thêm email thay thế hoặc Thêm email khác.
 5. Nhập địa chỉ email mà bạn sở hữu. Chọn Thêm.

Chúng tôi sẽ gửi một email có chứa liên kết xác minh đến địa chỉ email thay thế của bạn. Bạn sẽ cần phải mở email này và nhấp vào liên kết đó trước khi bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng địa chỉ thay thế. Bạn có thể không nhận được email ngay lập tức.

Nếu bạn không tìm được thư, hãy xem các mẹo của chúng tôi để tìm email xác minh hoặc yêu cầu email mới.

Xóa các địa chỉ email thay thế

 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Trong mục "Thông tin cá nhân và quyền riêng tư", hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Email tiếp đến Nâng cao.
 4. Bên cạnh địa chỉ email thay thế bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.

Xem tên người dùng nào bạn có thể xóa khỏi tài khoản Google của mình.

Khi nào mọi người có thể thấy địa chỉ Gmail của bạn thay vì địa chỉ email thay thế

Khi mọi người chia sẻ nội dung với địa chỉ email thay thế của bạn, đôi khi họ sẽ thấy địa chỉ email Tài khoản Google (Gmail) chính của bạn được liệt kê chứ không phải email thay thế. Một số ví dụ bao gồm:

 • Google Tài liệu: khi người nào đó chia sẻ nội dung, chẳng hạn như tài liệu, với địa chỉ email thay thế của bạn, địa chỉ Gmail sẽ hiển thị thay vì địa chỉ thay thế.
 • Google Sites: Khi người nào đó chia sẻ trang web với địa chỉ email thay thế của bạn, địa chỉ Gmail sẽ hiển thị thay vì địa chỉ thay thế.
 • Lịch: Khi bạn trả lời thư mời được chuyển tiếp từ địa chỉ thay thế của mình, người tổ chức sự kiện sẽ thấy các trả lời đến từ địa chỉ Gmail.
 • Google Keep: Khi người nào đó chia sẻ ghi chú với địa chỉ email thay thế của bạn, địa chỉ Gmail sẽ hiển thị thay vì địa chỉ thay thế.
hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?