Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn bằng địa chỉ email khác

Khi bạn tạo tài khoản Google, bạn sẽ tự động có một địa chỉ Gmail đi kèm với tài khoản. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng địa chỉ email khác để đăng nhập, bạn có thể liên kết một địa chỉ email không phải là Gmail với tài khoản và sử dụng địa chỉ đó để đăng nhập, khôi phục mật khẩu, nhận thông báo, v.v.

Yêu cầu đối với địa chỉ email

 • Bạn không được sử dụng địa chỉ Gmail.
 • Bạn không được sử dụng địa chỉ email đã được liên kết với một tài khoản Google khác.
 • Nhớ sử dụng mật khẩu tài khoản Google của bạn khi đăng nhập bằng địa chỉ email này.

Thêm địa chỉ email thay thế

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
 2. Ở trên cùng, nhấp vào Bảo mật.
 3. Trong hộp Khôi phục và cảnh báo, nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Thêm bên cạnh Email khôi phục.
 4. Nhấp vào Thêm địa chỉ email thay thế.
 5. Nhấp Lưu.

Chúng tôi sẽ gửi email có chứa liên kết xác minh tới địa chỉ email thay thế của bạn. Bạn sẽ cần nhấp vào liên kết đó trước khi có thể bắt đầu đăng nhập vào tài khoản bằng địa chỉ email thay thế.

Bạn không tìm thấy thư xác minh? Đọc các mẹo khắc phục sự cố của chúng tôi.

Mọi người có thể thấy địa chỉ Gmail của bạn thay vì địa chỉ email thay thế

Trong một số trường hợp, khi mọi người chia sẻ nội dung với địa chỉ email thay thế của bạn, họ sẽ thấy địa chỉ email tài khoản Google (Gmail) chính của bạn:

 • Google Tài liệu: khi một ai đó chia sẻ nội dung, chẳng hạn như tài liệu, với địa chỉ email thay thế của bạn, địa chỉ Gmail của bạn sẽ hiển thị thay vì địa chỉ thay thế.
 • Google Sites: khi một ai đó chia sẻ trang web với địa chỉ email thay thế của bạn, địa chỉ Gmail của bạn sẽ hiển thị thay vì địa chỉ thay thế.
 • Lịch: Khi bạn trả lời các lời mời được chuyển tiếp từ địa chỉ thay thế của bạn, người tổ chức sự kiện sẽ thấy câu trả lời đến từ địa chỉ Gmail của bạn.

Bài viết có liên quan

Cách xóa địa chỉ email thay thế