Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn bằng một địa chỉ email khác

Khi bạn tạo một Tài khoản Google, bạn sẽ tự động nhận được một địa chỉ Gmail. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng một địa chỉ email khác để đăng nhập, bạn có thể liên kết địa chỉ email không phải Gmail với tài khoản và sử dụng địa chỉ đó để đăng nhập, khôi phục mật khẩu, nhận thông báo và thực hiện nhiều tác vụ khác.

Yêu cầu đối với địa chỉ email thay thế
 • Bạn không được sử dụng địa chỉ Gmail.
 • Bạn không được sử dụng địa chỉ email đã được liên kết với một Tài khoản Google khác.
 • Hãy nhớ sử dụng mật khẩu Tài khoản Google của bạn khi đăng nhập bằng địa chỉ email này.
Thêm địa chỉ email thay thế

Thêm địa chỉ email thay thế đầu tiên

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Email tiếp đến Nâng cao.
 4. Bên cạnh "Email thay thế," chọn Thêm email thay thế. Nhập địa chỉ email mà bạn sở hữu và chọn Thêm.

Thêm địa chỉ email thay thế khác

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Email tiếp đến Email thay thế.
 4. Chọn Thêm email khác. Nhập địa chỉ email mà bạn sở hữu và chọn Thêm.

Chúng tôi sẽ gửi một email với một liên kết xác minh địa chỉ email thay thế của bạn. Bạn sẽ cần phải mở email và nhấp vào liên kết trước khi bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng địa chỉ thay thế. Bạn có thể không nhận được email ngay lập tức.

Nếu bạn không thể tìm thấy thư, hãy xem mẹo của chúng tôi để định vị email xác minh hoặc yêu cầu email mới.

Xóa các địa chỉ email thay thế

Xóa địa chỉ email thay thế

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Email tiếp đến Email thay thế.
 4. Bên cạnh địa chỉ email thay thế mà bạn muốn xóa, chọn Xóa .

Xem tên người dùng nào bạn có thể xóa khỏi tài khoản Google của mình.

Khi mọi người có thể thấy địa chỉ Gmail của bạn thay vì địa chỉ email thay thế

Trong một số trường hợp, khi mọi người chia sẻ nội dung bằng địa chỉ email thay thế của bạn, họ sẽ thấy địa chỉ email Tài khoản Google (Gmail) chính của bạn được liệt kê thay thế:

 • Google Tài liệu: khi người nào đó chia sẻ nội dung, chẳng hạn như tài liệu, với địa chỉ email thay thế của bạn, địa chỉ Gmail của bạn sẽ hiển thị thay vì địa chỉ thay thế.
 • Google Sites: khi người nào đó chia sẻ trang web với địa chỉ email thay thế của bạn, địa chỉ Gmail của bạn sẽ hiển thị thay vì địa chỉ thay thế.
 • Lịch: Khi bạn hồi đáp thư mời được chuyển tiếp từ địa chỉ thay thế của mình, người tổ chức sự kiện sẽ thấy các thư hồi đáp giống như đến từ địa chỉ Gmail của bạn.
hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.