Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Izvršite novu sigurnosnu provjeru. Poboljšajte sigurnost svojeg Google računa u dvije minute.

Prijava na Google račun drugom e-adresom

Kada izradite Google račun, automatski dobivate Gmail adresu. No ako za prijavu želite upotrebljavati neku drugu adresu, s računom možete povezati e-adresu koja nije Gmailova i upotrebljavati je za prijavu, oporavak zaporke, dobivanje obavijesti i slično.

Zahtjevi za zamjensku e-adresu
 • Ne možete upotrebljavati Gmail adresu.
 • Ne možete upotrebljavati e-adresu koja je već povezana s nekim drugim Google računom.
 • Morate upotrebljavati zaporku Google računa prilikom prijavljivanja pomoću te e-adrese.
Dodavanje zamjenske e-adrese

Dodavanje prve zamjenske e-adrese

 1. Prijavite se na stranicu Moj račun.
 2. U odjeljku "Osobni podaci i privatnost" odaberite Vaši osobni podaci.
 3. Odaberite opciju E-adresa a zatim Napredno.
 4. Pored opcije "Zamjenske e-adrese" odaberite Dodavanje zamjenske e-adrese. Unesite jednu od svojih e-adresa i odaberite Dodaj.

Dodavanje više zamjenskih e-adresa

 1. Prijavite se na stranicu Moj račun.
 2. U odjeljku "Osobni podaci i privatnost" odaberite Vaši osobni podaci.
 3. Odaberite opciju E-adresa a zatim Zamjenske e-adrese.
 4. Odaberite opciju Dodaj drugu e-adresu. Unesite jednu od svojih e-adresa i odaberite Dodaj.

Poslat ćemo e-poruku s vezom za potvrdu na zamjensku e-adresu. Morat ćete otvoriti tu e-poruku i kliknuti vezu da biste se mogli prijaviti na svoj račun zamjenskom e-adresom. Tu e-poruku možda nećete primiti odmah.

Ako ne možete pronaći e-poruku, pogledajte naše savjete za pronalaženje e-poruke za potvrdu ili zahtijevanje nove.

Uklanjanje zamjenskih e-adresa

Uklanjanje zamjenske e-adrese

 1. Prijavite se na stranicu Moj račun.
 2. U odjeljku "Osobni podaci i privatnost" odaberite Vaši osobni podaci.
 3. Odaberite opciju E-adresa a zatim Zamjenske e-adrese.
 4. Pored zamjenske e-adrese koju želite ukloniti odaberite Ukloni Uklanjanje.

Pogledajte koja korisnička imena možete ukloniti s Google računa.

Slučajevi kada drugi korisnici mogu vidjeti vašu Gmail adresu umjesto zamjenske

Kada druge osobe nešto podijele s vašom zamjenskom e-adresom, u nekim će im se slučajevima umjesto nje prikazati vaša primarna e-adresa Google računa (Gmail):

 • Google dokumenti: kada netko podijeli sadržaj (primjerice neki dokument) s vašom zamjenskom e-adresom, umjesto nje prikazat će se vaša Gmail adresa.
 • Google web-lokacije: kada netko podijeli web-lokaciju s vašom zamjenskom e-adresom, umjesto nje prikazat će se vaša Gmail adresa.
 • Kalendar: kada odgovorite na pozivnice proslijeđene s vaše zamjenske e-adrese, organizator događaja vidjet će odgovore kao da su upućeni s vaše Gmail adrese.