Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Prijava na Google račun drugom e-adresom

Kada napravite Google račun, uz njega automatski dobivate Gmail adresu. No ako za prijavu želite upotrebljavati neku drugu adresu, s računom možete povezati e-adresu koja nije Gmailova i upotrebljavati je za prijavu, oporavak zaporke, dobivanje obavijesti i slično.

Zahtjevi za zamjensku e-adresu
 • Ne možete upotrebljavati Gmail adresu.
 • Ne možete upotrebljavati e-adresu koja je već povezana s nekim drugim Google računom.
 • Morate upotrebljavati zaporku Google računa prilikom prijavljivanja pomoću te e-adrese.
Dodavanje zamjenske e-adrese
 1. Prijavite se na Moj račun.
 2. U odjeljku "Osobni podaci i privatnost" odaberite Vaši osobni podaci.
 3. Odaberite E-pošta.
 4. Pokraj stavke "Druge e-adrese" odaberite Uredi.
 5. Unesite svoju e-adresu u polje "Dodajte novu zamjensku adresu" i odaberite .

Poslat ćemo e-poruku s vezom za potvrdu na zamjensku e-adresu. Morat ćete otvoriti tu e-poruku i kliknuti vezu da biste se mogli prijaviti na svoj račun zamjenskom adresom. Napominjemo da isporuka te e-poruke može potrajati neko vrijeme.

Ne možete pronaći našu poruku za potvrdu? Saznajte više o mogućim razlozima.

Uklanjanje zamjenskih e-adresa

Evo kako ćete ukloniti zamjensku e-adresu sa svojeg Google računa:

 1. Prijavite se na svoj račun na stranici myaccount.google.com.
 2. Odaberite opciju E-pošta u okviru Osobni podaci. 
 3. Kliknite Uredi pored stavke Ostale e-adrese.
 4. U odjeljku "Promjena povezanih e-adresa" odaberite "X" za uklanjanje.

Pogledajte koja korisnička imena možete ukloniti sa svog Google računa.

Slučajevi kada drugi korisnici mogu vidjeti vašu Gmail adresu umjesto zamjenske

Kada druge osobe nešto podijele s vašom zamjenskom e-adresom, u nekim će im se slučajevima umjesto nje prikazati vaša primarna e-adresa Google računa (Gmail):

 • Google dokumenti: kada netko podijeli sadržaj (primjerice, neki dokument) s vašom zamjenskom e-adresom, umjesto nje prikazat će se vaša Gmail adresa.
 • Google web-lokacije: kada netko podijeli web-lokaciju s vašom zamjenskom e-adresom, umjesto nje prikazat će se vaša Gmail adresa.
 • Kalendar: kada odgovorite na pozivnice proslijeđene s vaše zamjenske e-adrese, organizator događaja vidjet će odgovore kao da su upućeni s vaše Gmail adrese.