Tại sao Google hỏi một số thông tin nhất định trong quá trình tạo tài khoản

Khi bạn tạo Tài khoản Google, chúng tôi hỏi bạn một số thông tin cá nhân. Thông tin này giúp giữ an toàn cho tài khoản của bạn và làm cho các dịch vụ của chúng tôi hữu ích hơn.

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin này, hãy đọc Chính sách Bảo mật của Google.

Chúng tôi hỏi những gì

Tên

Nhập tên bạn muốn sử dụng trên các dịch vụ của Google. Khi bạn chia sẻ nội dung với người khác, như tài liệu hoặc ảnh, tên của bạn sẽ hiển thị cùng với nội dung đó.

Tên người dùng

Nhập tên người dùng mà bạn sẽ sử dụng để đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, như tentoi@gmail.com

  • Bạn sẽ tạo một địa chỉ Gmail hoặc sử dụng một địa chỉ email (không phải là Gmail) đã có.
  • Bạn có thể sử dụng chữ cái, số và dấu chấm. Tên người dùng không phân biệt chữ hoa chữ thường. Bạn không cần phải nhớ những chữ cái là viết hoa hay viết thường.

Mật khẩu

Để giúp giữ an toàn cho tài khoản của bạn, hãy chọn một mật khẩu mạnh có ít nhất 8 ký tự.

  • Kết hợp chữ cái, số và ký hiệu.
  • Tránh thông tin cá nhân hoặc các từ thông dụng dễ đoán như tên đường phố hoặc tên thú cưng.
  • Không sử dụng mật khẩu bạn đã sử dụng cho các tài khoản hoặc trang web khác. Tương tự như vậy, không sử dụng mật khẩu này ở bất cứ nơi nào khác.

Hãy tìm hiểu thêm về các yếu tố tạo nên mật khẩu mạnh.

Ngày sinh

Nhập ngày sinh của bạn. Một số dịch vụ của Google có yêu cầu về độ tuổi. Hãy tìm hiểu thêm về các yêu cầu về độ tuổi.

Tuổi của bạn không hiển thị cho người khác trừ khi bạn chia sẻ công khai hoặc chia sẻ với những người cụ thể.

Giới tính

Chọn giới tính của bạn hoặc không tiết lộ. Hãy tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng giới tính của bạn.

Giới tính của bạn không hiển thị với những người khác trừ khi bạn chia sẻ công khai hoặc chia sẻ với những người cụ thể.

Số điện thoại

Nếu bạn có điện thoại di động thì thông tin này là tùy chọn nhưng đặc biệt nên dùng. Tùy thuộc vào cách bạn thêm số điện thoại vào tài khoản của mình, số của bạn có thể dùng trên các dịch vụ khác của Google. Ví dụ: nếu bạn quên mật khẩu, số điện thoại khôi phục của bạn sẽ giúp bạn lấy lại quyền truy cập của mình.

Hãy tìm hiểu thêm về cách số điện thoại được sử dụng.

Địa chỉ email hiện tại

Nếu bạn đã có một địa chỉ email, chúng tôi khuyên bạn nên thêm địa chỉ đó vào tài khoản của mình. Địa chỉ email này có thể dùng cho một vài lý do, như là để:

  • Giúp giữ an toàn cho tài khoản của bạn
  • Giúp bạn lấy lại quyền truy cập nếu bạn không thể đăng nhập, chẳng hạn như khi quên mật khẩu
  • Nhận thông báo từ các dịch vụ của Google

Thay đổi các thông tin này về sau

Sau khi đã tạo Tài khoản Google, bạn có thể thay đổi một số thông tin này và kiểm soát những ai nhìn thấy thông tin đó. Hãy tìm hiểu cách:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?