Câu hỏi thường gặp về việc tạo tài khoản Google

Tiểu sử trên Google của bạn

Hỏi: Tôi có thể sử dụng các sản phẩm của Google mà không cần tài khoản Google không?
Đáp: Có. Bạn có thể thực hiện những việc như tìm kiếm trên Google và xem video trên YouTube mà không cần đăng nhập vào tài khoản Google.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng các sản phẩm của Google mà không cần tiểu sử trên Google không?
Đáp: Có. Tiểu sử trên Google chỉ cần thiết nếu bạn muốn chia sẻ công khai hoặc sử dụng Google+. Tiểu sử giúp bạn liên lạc với những người bạn biết từ nhiều sản phẩm của Google -- ví dụ: chia sẻ chỉ đường lái xe từ Google Maps hoặc chia sẻ video từ YouTube. Tiểu sử trên Google của bạn cho phép bạn kiểm soát các chi tiết bạn chia sẻ về bản thân mình, không chỉ trên Google+ mà còn qua các dịch vụ như Gmail và Tìm kiếm web.

Bạn có tùy chọn xóa tiểu sử trên Google của mình bất kỳ lúc nào. Sau khi đã tạo tài khoản, bạn có thể xóa tiểu sử trên Google và liên kết các tính năng của Google+ qua trang Cài đặt tài khoản của mình. Bạn cũng có thể tải dữ liệu của mình xuống, bao gồm tiểu sử, ảnh và danh sách liên hệ vào máy tính của mình nếu muốn có một bản sao dữ liệu đó. Nhấp vào tab Giải phóng dữ liệu trên trang Cài đặt tài khoản của bạn để sử dụng Google Takeout và tải dữ liệu xuống máy tính của bạn.

Hỏi: Tiểu sử trên Google của tôi có hiển thị với mọi người trên web không?
Đáp: Có, nhưng bạn có thể chọn chia sẻ nhiều hay ít. Tên là phần duy nhất của tiểu sử phải được công khai. Nếu chọn chia sẻ thông tin khác, chẳng hạn như sở thích, quê quán hoặc địa chỉ email, bạn có thể quyết định ai xem được thông tin đó. Trên Trang cài đặt tiểu sử và bảo mật của mình, bạn có thể thay đổi thông tin trên tiểu sử cũng như những ai có thể xem các chi tiết nào. (Xin lưu ý rằng khi đã tạo tài khoản, bạn không thể sửa đổi ngày sinh của mình trên trang này nữa). Bạn có thể ngăn hiển thị tiểu sử của mình trong kết quả tìm kiếm web của Google bằng cách thay đổi cài đặt của bạn, tuy nhiên tiểu sử của bạn có thể hiển thị trong các ngữ cảnh khác. Nếu muốn chia sẻ thông tin bổ sung, bạn có thể sắp xếp danh sách liên hệ của mình thành các vòng kết nối để chia sẻ nội dung liên quan với đúng người. Tìm hiểu thêm về chia sẻ thông tin trên Google+.

Hỏi: Địa chỉ Gmail hoặc thông tin liên hệ khác của tôi sẽ hiển thị trên web chứ?
Đáp: Theo mặc định, địa chỉ Gmail và thông tin liên hệ khác sẽ không được công khai trên tiểu sử của bạn. Nếu muốn chia sẻ thông tin này với những người khác, bạn có thể chia sẻ thông tin với các vòng kết nối nhất định hoặc công khai thông tin đó trong cài đặt tiểu sử của mình. Nếu muốn, bạn cũng có thể bật nút ở phía dưới ảnh tiểu sử của mình để cho phép bất kỳ ai gửi email cho bạn -- mà không cần tiết lộ địa chỉ email của bạn.

Hỏi: Google có thể sử dụng thông tin của tôi để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo trên các trang web không phải của Google có nghĩa là gì?
Đáp: Cá nhân hóa trên các trang web không phải của Google cho phép Google điều chỉnh nội dung +1 và quảng cáo cho phù hợp với bạn qua web, dựa trên tiểu sử trên Google của bạn, hoạt động +1 và các mạng kết nối xã hội. Ví dụ: Giả sử bạn bè bạn nhấp vào nút +1 để đề xuất một bộ phim trên trang web giải trí. Nếu truy cập trang web, bạn có thể thấy +1 của bạn bè mình bên cạnh bộ phim đó, giúp bạn quyết định xem gì vào thứ Sáu. Tìm hiểu thêm.

Địa chỉ email và Gmail

Hỏi: Tên người dùng tài khoản Google có giống tên người dùng Gmail của tôi không?
Đáp: Tên người dùng tài khoản Google là tên người dùng trên tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Google, bao gồm cả Gmail. Bạn có thể đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ nào của Google bằng tên người dùng và mật khẩu tài khoản Google của mình.

Hỏi: Google sẽ sử dụng địa chỉ email của tôi như thế nào?
Đáp: Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ Gmail mới để gửi cho bạn các thông báo từ các dịch vụ của Google. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email khác của bạn để giúp bạn đăng nhập lại vào tài khoản của mình nếu bạn bị mất mật khẩu hoặc xem một số thông báo nhất định nếu chúng tôi nghi ngờ rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm.

Hỏi: Tại sao tôi nhận được địa chỉ Gmail với tài khoản Google của mình?
Đáp: Chúng tôi rất thích Gmail và nếu bạn thử dùng, chúng tôi hy vọng bạn cũng sẽ thích! Tuy nhiên, nếu bạn quyết định không sử dụng Gmail mà thay vào đó muốn sử dụng địa chỉ email khác được liên kết với tài khoản Google, bạn có thể hủy địa chỉ Gmail của mình.

Hỏi: Tôi có thể đăng nhập vào tài khoản Google bằng địa chỉ email hiện có, không phải của Gmail không?
Đáp: Nếu muốn đăng nhập bằng địa chỉ email hiện có, bạn luôn có thể thêm địa chỉ email thay thế vào tài khoản của mình. Bằng cách đó, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Google của mình bằng địa chỉ email thay thế hoặc địa chỉ Gmail chính của mình.

Cài đặt tài khoản

Hỏi: Làm cách nào để thay đổi tùy chọn đăng nhập của tôi?
Đáp: Khi bạn đăng ký, tùy chọn “Duy trì trạng thái đăng nhập” được tự động bật do đó bạn không phải nhập tên người dùng và mật khẩu của mình mỗi khi muốn truy cập vào dịch vụ của Google. (Chúng tôi yêu cầu bạn đăng nhập theo định kỳ và bạn luôn có thể đăng xuất bất cứ khi nào bạn muốn). Bạn luôn có thể tắt cài đặt này bằng cách bỏ chọn tùy chọn “Duy trì trạng thái đăng nhập” trên trang đăng nhập của Google.

Hỏi: Làm cách nào để thay đổi cài đặt Lịch sử tìm kiếm của tôi?
Đáp: Lịch sử tìm kiếm giúp phân phối nhiều kết quả tìm kiếm được cá nhân hóa hơn dựa trên hoạt động web bao gồm cả các tìm kiếm trước của bạn. Khi bạn đăng ký tài khoản Google, Lịch sử tìm kiếm được tự động bật. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Lịch sử tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi. Bạn luôn có thể xóa Lịch sử tìm kiếm bằng cách truy cập www.google.com/history rồi nhấp vào “Xóa tất cả Lịch sử tìm kiếm”. Bạn cũng có thể tạm dừng Lịch sử tìm kiếm hoặc xóa các mục cụ thể khỏi lịch sử của mình.

YouTube

Hỏi: Tên người dùng YouTube có khác với tên người dùng Google của tôi không? Tên người dùng nào sẽ xuất hiện làm "tên người dùng" của tôi khi tôi đăng nhận xét / tải lên YouTube?
Đáp: Với tài khoản Google, bạn có thể thích video, đăng ký kênh và thêm video để xem sau. Nếu bạn muốn đăng nhận xét hoặc tải video lên YouTube, trước tiên bạn cần phải tạo kênh YouTube. Bạn có thể nâng cấp lên Kênh YouTube bất kỳ lúc nào. Bạn sẽ được yêu cầu tạo một tên người dùng YouTube khác với tên người dùng Google của bạn. Tên người dùng YouTube của bạn sẽ xuất hiện khi bạn nhận xét hoặc tải video lên. Bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào YouTube, tên người dùng YouTube của bạn sẽ được hiển thị ở phía trên cùng bên phải của tất cả các trang YouTube.

Hỏi: Những người khác có thể tìm tiểu sử trên Google của tôi bằng cách điều hướng từ YouTube không?
Đáp: Theo mặc định, tiểu sử trên Google của bạn sẽ không được hiển thị với bất kỳ ai điều hướng từ Kênh YouTube của bạn. Bạn có thể liên kết Kênh YouTube với tiểu sử trên Google của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang cài đặt bảo mật của YouTube. Nếu muốn giữ Kênh YouTube của mình ở chế độ riêng tư, bạn cũng cần phải cẩn thận khi chia sẻ các video đã tải lên YouTube của mình trên Google+ -- những video đó sẽ được gán cho cả tên người dùng YouTube và tiểu sử trên Google của bạn.

Hỏi: Những người khác có thể tìm thấy địa chỉ email của tôi từ Kênh YouTube của tôi không?
Đáp: Không, mọi người không thể tìm thấy địa chỉ email của bạn từ Kênh YouTube của bạn.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi chia sẻ thông tin nào đó trên YouTube? Thông tin đó sẽ hiển thị ở những nơi nào khác trên Google (và các dịch vụ khác của Google)?
Đáp: Theo mặc định, khi bạn chia sẻ thông tin nào đó trên YouTube, hoạt động của bạn không được chia sẻ tại bất kỳ nơi nào khác. Hoạt động của bạn sẽ chỉ hiển thị trên Google+ nếu bạn chia sẻ bằng cách sử dụng nút +1 trên YouTube. Bạn cũng có thể kết nối YouTube với các dịch vụ khác như Orkut hay Google Reader để chia sẻ hoạt động của mình với bạn bè. Truy cập trang cài đặt chia sẻ của YouTube để kết nối tài khoản của bạn.

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích