Câu hỏi thường gặp về việc tạo Tài khoản Google

Tiểu sử trên Google của bạn

Hỏi: Tôi có thể sử dụng các sản phẩm của Google mà không cần Tài khoản Google không?
Đáp: Có. Bạn có thể thực hiện những việc như tìm kiếm trên Google và xem video trên YouTube mà không cần đăng nhập vào Tài khoản Google.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng các sản phẩm của Google mà không cần tiểu sử trên Google không?
Đáp: Có. Tiểu sử trên Google chỉ cần thiết nếu bạn muốn chia sẻ công khai hoặc sử dụng Google+. Tiểu sử giúp bạn liên lạc với những người bạn biết từ nhiều sản phẩm của Google -- ví dụ: chia sẻ chỉ đường lái xe từ Google Maps hoặc chia sẻ video từ YouTube. Tiểu sử trên Google của bạn cho phép bạn kiểm soát các chi tiết bạn chia sẻ về bản thân mình, không chỉ trên Google+ mà còn qua các dịch vụ như Gmail và Tìm kiếm web.

Bạn có tùy chọn xóa tiểu sử trên Google của mình bất kỳ lúc nào. Sau khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn có thể xóa tiểu sử trên Google của mình và liên kết các tính năng của Google+ qua trang Cài đặt tài khoản của mình. Bạn cũng có thể tải xuống dữ liệu của bạn, bao gồm tiểu sử, ảnh và danh bạ xuống máy tính của mình nếu bạn muốn có một bản sao dữ liệu đó. Nhấp vào tab Giải phóng dữ liệu trên trang Cài đặt tài khoản của bạn để sử dụng Google Takeout và tải dữ liệu xuống máy tính của bạn.

Hỏi: Tiểu sử trên Google của tôi có hiển thị với mọi người trên web không?
Đáp: Có, nhưng bạn có thể chọn chia sẻ nhiều hay ít. Tên là phần duy nhất của tiểu sử phải được công khai. Nếu bạn chọn chia sẻ thông tin khác, chẳng hạn như sở thích, quê quán hoặc địa chỉ email, bạn có thể quyết định người nào xem được thông tin đó. Trên trang Cài đặt tiểu sử và bảo mật của mình, bạn có thể thay đổi thông tin trên tiểu sử của mình cũng như những ai có thể xem các chi tiết nào. (Lưu ý rằng sau khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn không thể sửa đổi ngày sinh của mình trên trang này). Bạn có thể không cho tiểu sử của mình hiển thị trong các kết quả tìm kiếm trên web của Google bằng cách thay đổi cài đặt của bạn, cho dù tiểu sử này có thể hiển thị trong các ngữ cảnh khác. Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin bổ sung, bạn có thể sắp xếp các địa chỉ liên hệ của mình vào vòng kết nối để chia sẻ nội dung có liên quan với đúng người. Tìm hiểu thêm về chia sẻ thông tin trên Google+.

Hỏi: Địa chỉ Gmail hoặc thông tin liên hệ khác của tôi sẽ hiển thị trên web chứ?
Đáp: Theo mặc định, địa chỉ Gmail và thông tin liên hệ khác của bạn sẽ không được công khai trên tiểu sử của bạn. Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin này với những người khác, bạn có thể chia sẻ thông tin này với vòng kết nối nhất định hoặc đặt thông tin này thành công khai trong cài đặt tiểu sử của mình. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể bật nút bên dưới ảnh tiểu sử của mình để cho phép bất kỳ ai gửi email cho bạn -- mà không cần phải tiết lộ địa chỉ email của bạn.

Hỏi: Google có thể sử dụng thông tin của tôi để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo trên các trang web không phải của Google có nghĩa là gì?
Đáp: Cá nhân hóa trên các trang web không phải của Google cho phép Google điều chỉnh nội dung +1 và quảng cáo cho phù hợp với bạn qua Web, dựa trên tiểu sử trên Google của bạn, hoạt động +1 và các mạng kết nối xã hội. Ví dụ: giả sử bạn bè bạn nhấp vào nút +1 để đề xuất bộ phim trên trang web giải trí. Nếu bạn truy cập trang web, bạn có thể thấy +1 của bạn bè mình bên cạnh bộ phim, giúp bạn quyết định xem gì vào thứ Sáu. Tìm hiểu thêm.

Địa chỉ email và Gmail

Hỏi: Tên người dùng Tài khoản Google có giống tên người dùng Gmail của tôi không?
Đáp: Tên người dùng Tài khoản Google là tên người dùng trên tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Google, bao gồm Gmail. Bạn có thể đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ nào của Google bằng tên người dùng và mật khẩu Tài khoản Google của mình.

Hỏi: Google sẽ sử dụng địa chỉ email của tôi như thế nào?
Đáp: Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ Gmail mới của bạn để gửi cho bạn các thông báo từ các dịch vụ của Google. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email khác của bạn để giúp bạn truy cập lại vào tài khoản của mình nếu bạn mất mất khẩu hoặc cho các thông báo nhất định chẳng hạn như nếu chúng tôi nghi ngờ rằng tài khoản của bạn bị xâm phạm.

Hỏi: Tại sao tôi nhận được địa chỉ Gmail với Tài khoản Google của mình?
Đáp: Chúng tôi rất thích Gmail và nếu bạn thử dùng, chúng tôi hy vọng bạn cũng rất thích! Tuy nhiên, nếu bạn quyết định không sử dụng Gmail và thay vào đó muốn sử dụng địa chỉ email khác được liên kết với Tài khoản Google của mình, bạn có thể hủy địa chỉ Gmail của bạn.

Hỏi: Tôi có thể đăng nhập vào Tài khoản Google bằng địa chỉ email hiện có, không phải của Gmail không?
Đáp: Nếu bạn muốn đăng nhập bằng địa chỉ email hiện có, bạn luôn có thể thêm địa chỉ email thay thế vào tài khoản của mình. Bằng cách đó, bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản Google của mình bằng địa chỉ email thay thế hoặc địa chỉ Gmail chính của mình.

Cài đặt tài khoản

Hỏi: Làm cách nào để thay đổi tùy chọn đăng nhập của tôi?
Đáp: Khi bạn đăng ký, tùy chọn “Duy trì trạng thái đăng nhập” được bật một cách tự động do đó bạn không phải nhập tên người dùng và mật khẩu của mình mỗi khi bạn muốn truy cập vào dịch vụ của Google. (Chúng tôi yêu cầu bạn đăng nhập theo định kỳ và bạn luôn có thể đăng xuất bất cứ khi nào bạn muốn). Bạn luôn có thể tắt cài đặt này bằng cách bỏ chọn tùy chọn “Duy trì trạng thái đăng nhập” trên trang đăng nhập của Google.

Hỏi: Làm cách nào để thay đổi cài đặt Lịch sử web của tôi?
Đáp: Lịch sử web phân phối nhiều kết quả tìm kiếm được cá nhân hóa hơn dựa trên hoạt động web của bạn, bao gồm các tìm kiếm trước đó của bạn. Khi bạn đăng ký Tài khoản Google, Lịch sử web được bật một cách tự động. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Lịch sử web trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi. Bạn luôn có thể xóa Lịch sử web bằng cách truy cập www.google.com/history và nhấp vào “Xóa tất cả Lịch sử web”. Bạn cũng có thể tạm dừng Lịch sử web hoặc xóa các mục cụ thể khỏi lịch sử của mình.

YouTube

Hỏi: Tên người dùng YouTube có khác với tên người dùng Google của tôi không? Tên người dùng nào sẽ xuất hiện làm "tên người dùng" của tôi khi tôi đăng nhận xét / tải lên YouTube?
Đáp: Với Tài khoản Google,bạn có thể thích video, đăng ký kênh và thêm video để xem sau. Nếu bạn muốn đăng nhận xét hoặc tải video lên YouTube, bạn cần tạo kênh YouTube trước tiên. Bạn có thể nâng cấp lên Kênh YouTube bất kỳ lúc nào. Bạn sẽ được yêu cầu tạo tên người dùng YouTube. Tên người dùng YouTube này khác với tên người dùng Google của bạn. Tên người dùng YouTube của bạn sẽ xuất hiện khi bạn nhận xét hoặc tải video lên. Bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào YouTube, tên người dùng YouTube của bạn sẽ được hiển thị ở phía trên cùng bên phải của tất cả các trang YouTube.

Hỏi: Những người khác có thể tìm tiểu sử trên Google của tôi bằng cách điều hướng từ YouTube không?
Đáp: Theo mặc định, tiểu sử trên Google của bạn sẽ không được hiển thị với bất kỳ ai điều hướng từ Kênh YouTube của bạn. Bạn có thể liên kết Kênh YouTube với tiểu sử trên Google của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang cài đặt bảo mật YouTube. Nếu bạn muốn giữ Kênh YouTube của mình ở chế độ riêng tư, bạn cũng sẽ cần phải cẩn thận khi chia sẻ các video đã tải lên YouTube của mình đến Google+ -- những video đó sẽ được gán cho cả tên người dùng YouTube và tiểu sử trên Google của bạn.

Hỏi: Những người khác có thể tìm thấy địa chỉ email của tôi từ Kênh YouTube của tôi không?
Đáp: Không, mọi người không thể tìm thấy địa chỉ email của bạn từ Kênh YouTube của bạn.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi chia sẻ nội dung nào đó trên YouTube? Thông tin đó sẽ hiển thị ở những nơi nào khác trên Google (và các dịch vụ khác của Google)?
Đáp: Theo mặc định, khi bạn chia sẻ nội dung nào đó trên YouTube, hoạt động của bạn không được chia sẻ tại bất kỳ nơi nào. Hoạt động của bạn sẽ chỉ hiển thị trên Google+ nếu bạn chia sẻ bằng cách sử dụng nút +1 trên YouTube. Bạn cũng có thể kết nối YouTube với các dịch vụ khác như Orkut hay Google Reader để chia sẻ hoạt động của mình với bạn bè. Truy cập trang cài đặt chia sẻ YouTube để kết nối tài khoản của bạn.