Đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng lúc

Bạn có mệt mỏi với việc luôn phải đăng xuất để chuyển giữa các tài khoản của mình trên máy tính cá nhân? Bất cứ khi nào bạn cần chuyển tài khoản, chỉ cần nhấp vào nút Thêm tài khoản để đăng nhập vào (các) tài khoản khác của bạn và chuyển giữa các tài khoản này một cách thuận tiện.

Đăng nhập nhiều tài khoản không hợp nhất dữ liệu tài khoản và không cấp cho một tài khoản quyền truy cập vào tài khoản khác.

Đăng nhập nhiều tài khoản thuận tiện nhất khi sử dụng trên các thiết bị mà bạn không chia sẻ với những người khác (trong đó bạn không cần đăng xuất để cho phép những người khác truy cập tài khoản của riêng họ). Nếu bạn bè cần kiểm tra email của họ trên thiết bị của bạn, bạn luôn có thể mở cửa sổ ẩn danh hoặc trình duyệt khác để tránh đăng xuất khỏi tài khoản của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản khác

  1. Đăng nhập vào sản phẩm của Google được hỗ trợ.
  2. Nhấp vào ảnh tiểu sử hoặc địa chỉ email của bạn ở đầu trang.
  3. Chọn Thêm tài khoản từ trình đơn thả xuống.

    Account information while signed in to one account

  4. Trên trang mở ra, nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản khác mà bạn muốn truy cập, rồi nhấp vào Đăng nhập.

Chuyển giữa các tài khoản

Sau khi đã đăng nhập vào nhiều tài khoản trong cùng một trình duyệt, bạn có thể dễ dàng chuyển giữa các tài khoản. Chỉ cần nhấp vào ảnh tiểu sử hoặc địa chỉ email của bạn ở trên đầu và nhấp vào địa chỉ email bạn muốn đăng nhập vào.

Account information while signed in to two accounts

Để dễ dàng kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào tài khoản nào, hãy sử dụng ảnh tiểu sử khác nhau cho mỗi tài khoản.

Các sản phẩm không hỗ trợ đăng nhập nhiều tài khoản

Một số sản phẩm của Google và các phiên bản dành cho thiết bị di động của các sản phẩm của Google không hỗ trợ sử dụng nhiều tài khoản trên cùng một trình duyệt web. Thay vào đó, các sản phẩm này đặt mặc định về tài khoản đầu tiên bạn đăng nhập từ trình duyệt hiện tại.

Google Drive hỗ trợ đăng nhập nhiều tài khoản nhưng hoạt động khác với các sản phẩm khác.

Nếu bạn muốn sử dụng tài khoản với sản phẩm không hỗ trợ nhiều tài khoản, bạn có hai tùy chọn:

Đăng xuất

Nếu bạn chọn đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản nào trong khi đang sử dụng đăng nhập nhiều tài khoản, bạn sẽ bị đăng xuất khỏi tất cả tài khoản của bạn. Để tiếp tục sử dụng đăng nhập nhiều tài khoản, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào một tài khoản và sau đó sử dụng tùy chọn Thêm tài khoản để đăng nhập vào (các) tài khoản khác của bạn. Google sẽ không nhớ thông tin tài khoản được liên kết của bạn, vì thế bạn sẽ phải nhập tên người dùng và mật khẩu của mình vào lần tiếp theo khi bạn muốn thêm tài khoản.