Đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng lúc

Nếu có nhiều Tài khoản Google thì bạn có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng một lúc. Bằng cách đó, bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản mà không cần đăng xuất và đăng nhập lại.

Các tài khoản của bạn có cài đặt riêng, nhưng trong một số trường hợp, cài đặt từ tài khoản mặc định của bạn có thể áp dụng.

Thêm tài khoản

 1. Trên máy tính của bạn, đăng nhập vào Google.
 2. Phía trên cùng bên phải, chọn ảnh hồ sơ cá nhân hoặc tên họ viết tắt của bạn.
 3. Trên menu, chọn Thêm tài khoản.
 4. Làm theo hướng dẫn để đăng nhập vào tài khoản bạn muốn sử dụng.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

 1. Trên máy tính của bạn, đăng nhập vào Google.
 2. Phía trên cùng bên phải, chọn ảnh hồ sơ cá nhân hoặc tên họ viết tắt của bạn.
 3. Trên menu, chọn tài khoản bạn muốn sử dụng.

Xóa tài khoản của bạn khỏi trang đăng nhập

 1. Trên máy tính của bạn, đăng xuất trên trình duyệt như Chrome.
 2. Bên dưới danh sách tài khoản, chọn Xóa một tài khoản.
 3. Bên cạnh một tài khoản, chọn Xóa Xóa.
 4. Tùy chọn: Nếu bạn đã đăng nhập trên các trình duyệt khác, như Firefox hay Safari, hãy lặp lại các bước này cho mỗi trình duyệt.

Đăng xuất

Khi bạn đăng xuất khỏi một tài khoản, bạn cũng đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản của bạn trên trình duyệt đó:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào một trang của Google, chẳng hạn như www.google.com.vn.
 2. Phía trên cùng bên phải, chọn ảnh hồ sơ cá nhân hoặc tên họ viết tắt của bạn.
 3. Trên menu, chọn Đăng xuất.

Các tài khoản có cài đặt riêng

Bạn có thể kiểm soát cài đặt của mình riêng cho từng tài khoản. Khi bạn đăng nhập vào nhiều tài khoản, cài đặt tài khoản thường không được chia sẻ giữa các tài khoản. Ví dụ: các tài khoản của bạn có thể có cài đặt ngôn ngữ hoặc các bước đăng nhập khác nhau.

Đôi khi một cài đặt có thể tiếp tục áp dụng

Nếu bạn đã đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng một lúc, đôi khi chúng tôi không thể biết bạn đang sử dụng tài khoản nào. Ví dụ: nếu bạn đã đăng nhập vào hai tài khoản và mở một cửa sổ trình duyệt mới, chúng tôi không chắc chắn bạn muốn dùng tài khoản nào. Trong những trường hợp như thế, Google có thể áp dụng cài đặt từ tài khoản mặc định của bạn, như cài đặt Hoạt động web và ứng dụngCá nhân hóa quảng cáo.

Tài khoản mặc định là gì

Trong nhiều trường hợp, tài khoản mặc định của bạn là tài khoản bạn đăng nhập đầu tiên. Trên thiết bị di động, tài khoản mặc định có thể khác nhau tùy vào hệ điều hành và ứng dụng bạn sử dụng.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?