Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng lúc

Nếu có nhiều Tài khoản Google thì bạn có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng một lúc. Bằng cách đó, bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản mà không cần đăng xuất và đăng nhập lại.

Các tài khoản của bạn có cài đặt riêng, nhưng trong một số trường hợp, cài đặt từ tài khoản mặc định của bạn có thể áp dụng.

Thêm tài khoản

 1. Trên máy tính của bạn, đăng nhập vào Google.
 2. Phía trên cùng bên phải, chọn ảnh hồ sơ cá nhân hoặc tên họ viết tắt của bạn.
 3. Trên menu, chọn Thêm tài khoản.
 4. Làm theo hướng dẫn để đăng nhập vào tài khoản bạn muốn sử dụng.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

 1. Trên máy tính của bạn, đăng nhập vào Google.
 2. Phía trên cùng bên phải, chọn ảnh hồ sơ cá nhân hoặc tên họ viết tắt của bạn.
 3. Trên menu, chọn tài khoản bạn muốn sử dụng.

Chuyển đổi tài khoản trên thiết bị di động

Bạn cũng có thể chuyển đổi tài khoản trong một số ứng dụng của Google trên thiết bị di động của mình. Các bước để chuyển đổi tài khoản khác nhau tùy theo ứng dụng.

Android: Tìm hiểu cách thêm tài khoản vào thiết bị của bạn. Khi bạn sử dụng ứng dụng của Google, bạn có thể chọn đăng nhập bằng tài khoản nào.

iPhone & iPad: Tìm hiểu cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trong ứng dụng của Google.

Khi nào cần đăng nhập vào nhiều tài khoản

Chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào nhiều tài khoản chỉ trên thiết bị mà bạn không chia sẻ với người khác.

Nếu bạn sử dụng một thiết bị chia sẻ, hãy tìm hiểu về các tùy chọn khác để đăng nhập an toàn vào Google.

Cách phân biệt các tài khoản

Để xác định tài khoản nào bạn đã đăng nhập:

 1. Trên máy tính của bạn, truy cập trang Google, như là www.google.com.
 2. Phía trên cùng bên phải, chọn ảnh hồ sơ cá nhân hoặc tên họ viết tắt của bạn.
 3. Trên menu, chọn địa chỉ email dưới tên tài khoản của bạn.

Bạn có thể sử dụng hình ảnh hồ sơ hoặc các chủ đề Gmail khác nhau để làm cho các tài khoản của bạn trông khác nhau.

Việc đăng nhập vào nhiều tài khoản không khả dụng trên tất cả các sản phẩm

Bạn không thể đăng nhập vào nhiều tài khoản trên một số sản phẩm của Google, bao gồm Blogger, AdWords và Analytics. Trên các sản phẩm như vậy, bạn sẽ được đăng nhập vào tài khoản mặc định của mình.

Trên một số sản phẩm của Google, cách đăng nhập vào nhiều tài khoản là khác nhau. Tìm hiểu cách chuyển đổi giữa các tài khoản trên Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.

Mẹo: Nếu việc đăng nhập vào nhiều tài khoản không phải là tùy chọn, bạn có thể sử dụng hồ sơ Chrome hoặc chế độ ẩn danh.

Đăng xuất

Khi bạn đăng xuất khỏi một tài khoản, bạn cũng đăng xuất tất cả khỏi các tài khoản của bạn trên trình duyệt đó.

 1. Trên máy tính của bạn, truy cập trang Google, như là www.google.com.
 2. Phía trên cùng bên phải, chọn ảnh hồ sơ cá nhân hoặc tên họ viết tắt của bạn.
 3. Trên menu, chọn Đăng xuất.

Các tài khoản có cài đặt riêng

Bạn có thể kiểm soát cài đặt của mình riêng cho từng tài khoản. Khi bạn đăng nhập vào nhiều tài khoản, cài đặt tài khoản thường không được chia sẻ giữa các tài khoản. Ví dụ: tài khoản của bạn có thể có cài đặt ngôn ngữ hoặc các bước đăng nhập khác nhau.

Đôi khi cài đặt có thể chuyển đổi

Nếu bạn đã đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng một lúc, đôi khi chúng tôi không thể biết bạn đang sử dụng tài khoản nào. Ví dụ: nếu bạn đã đăng nhập vào hai tài khoản và mở một cửa sổ trình duyệt mới, chúng tôi không chắc chắn bạn muốn dùng tài khoản nào. Trong những trường hợp như thế, Google có thể áp dụng cài đặt từ tài khoản mặc định của bạn, như cài đặt Hoạt động web và ứng dụngCá nhân hóa quảng cáo.

Tài khoản mặc định là gì

Trong nhiều trường hợp, tài khoản mặc định của bạn là tài khoản bạn đăng nhập đầu tiên. Trên thiết bị di động, tài khoản mặc định có thể khác nhau tùy vào hệ điều hành và ứng dụng bạn sử dụng.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.