Mag-sign in sa maraming account nang sabay-sabay

Kung mayroon kang higit sa isang Google Account, maaari kang mag-sign in sa maraming account nang sabay-sabay. Sa ganoong paraan, maaari kang lumipat sa pagitan ng mga account nang hindi nagsa-sign out at nagsa-sign in muli.

Ang mga account mo ay may mga hiwalay na setting, ngunit sa ilang mga kaso, ang mga setting mula sa iyong default na account ay maaaring mailapat.

Magdagdag ng mga account

 1. Sa iyong computer, mag-sign in sa Google.
 2. Sa kanang itaas, piliin ang larawan o initial sa iyong profile.
 3. Sa menu, piliin ang Magdagdag ng account.
 4. Sundin ang mga tagubilin upang mag-sign in sa account na gusto mong gamitin.

Magpalipat-lipat ng account

 1. Sa iyong computer, mag-sign in sa Google.
 2. Sa kanang itaas, piliin ang larawan o initial sa iyong profile.
 3. Sa menu, piliin ang account na gusto mong gamitin.

Alisin ang iyong account sa page sa pag-sign in

 1. Sa iyong computer, mag-sign out sa isang browser, gaya ng Chrome.
 2. Sa ibaba ng listahan ng mga account, piliin ang Mag-alis ng account.
 3. Sa tabi ng isang account, piliin ang Alisin Alisin.
 4. Opsyonal: Kung nag-sign in ka sa iba pang browser, gaya ng Firefox o Safari, ulitin ang mga hakbang na ito sa bawat browser.

Mag-sign out

Kapag nag-sign out ka sa isang account, maaari ka ring mag-sign out sa lahat ng iyong mga account sa browser na iyon:

 1. Sa iyong computer, pumunta sa isang page ng Google, tulad ng www.google.com.
 2. Sa kanang itaas, piliin ang larawan o initial sa iyong profile.
 3. Sa menu, piliin ang Mag-sign out.

Magkakahiwalay ang mga setting ng mga account

Maaari mong kontrolin ang iyong mga setting nang hiwalay para sa bawat account mo. Kapag nag-sign in sa maraming account, ang mga setting ng account ay karaniwang hindi nakabahagi sa pagitan ng mga account. Halimbawa, maaaring magkaroon ang iyong mga account ng iba't ibang mga setting ng wika o hakbang sa pag-sign-in.

Minsan, maaaring mailapat ang ilang mga setting

Kung naka-sign in ka sa maraming account nang sabay-sabay, hindi namin nalalaman kung minsan kung aling account ang ginagamit mo. Halimbawa, kung naka-sign in ka sa dalawang account at binuksan mo ang isang bagong browser window, hindi kami sigurado kung aling account ang gusto mong gamitin. Sa mga sitwasyong tulad ng mga ito, maaaring ilapat ng Google ang mga setting mula sa iyong default na account, tulad ng mga setting ng Aktibidad sa Web at App at Pag-personalize ng Mga Ad nito.

Ano ang isang default na account

Sa maraming kaso, ang iyong default na account ay iyong una mong ginamit sa pag-sign in. Sa mga mobile device, maaaring mag-iba ang iyong default na account depende sa operating system ng iyong device at ang mga app na ginagamit mo.