Mag-sign in sa maraming account nang sabay-sabay

Napapagod na sa palaging pag-sign out upang magpalipat-lipat sa iyong mga account sa sarili mong computer? Sa tuwing kailangan mong lumipat ng account, i-click lang ang button na Magdagdag ng account upang mag-sign in sa iba mo pang (mga) account at magpalipat-lipat sa mga ito nang maginhawa.

Hindi pinagsasama-sama ng multiple na pag-sign in ang data ng account, at hindi ito nagbibigay ng access sa isang account sa isa pa.

Pinakamaginhawang gamitin ang multiple na pag-sign in sa mga device na hindi mo pinapagamit sa ibang tao (kung saan hindi mo kakailanganing mag-sign out upang hayaang i-access ng iba ang sarili nilang mga account). Kung kailangan tingnan ng iyong kaibigan kanyang email sa iyong device, maaari kang magbukas anumang oras ng isang incognito window o ibang browser upang maiwasan ang pag-sign out sa iyong account.

Mag-sign in sa mga karagdagang account

  1. Mag-sign in sa isang sinusuportahang produkto ng Google.
  2. I-click ang iyong larawan sa profile o email address sa itaas ng pahina.
  3. Piliin ang Magdagdag ng account mula sa drop-down na menu.

    Account information while signed in to one account

  4. Sa pahinang bubukas, ilagay ang email address at password para sa isa pang account na gusto mong i-access, at i-click ang Mag-sign in.

Magpalipat-lipat sa mga account

Sa sandaling naka-sign in ka na sa mahigit sa isang account sa parehong browser, madali ka nang makakapagpalipat-lipat ng account. I-click lang ang iyong larawan sa profile o email address sa itaas at mag-click sa email address kung saan mo gustong mag-sign in.

Account information while signed in to two accounts

Upang madaling matingnan kung saang account ka naka-sign in, gumamit ng ibang larawan sa profile para sa bawat account.

Mga produktong hindi sumusuporta sa multiple na pag-sign in

Hindi sinusuportahan ng ilang produkto ng Google at bersyon sa mobile ng mga produkto ng Google ang paggamit ng maraming account sa parehong web browser. Sa halip, ang mga ito ay nagde-default sa unang account kung saan ka nag-sign in mula sa kasalukuyan mong browser.

Sinusuportahan ng Google Drive ang multiple na pag-sign-in, ngunit naiiba ang paggana kumpara sa iba pang mga produkto.

Kung gusto mong gumamit ng account sa isang produktong hindi sumusuporta sa maramihang account, mayroon kang dalawang opsyon:

Pag-sign out

Kung pipiliin mong mag-sign out sa anumang account habang gumagamit ng multiple na pag-sign in, masa-sign out ka sa lahat ng iyong account. Upang ituloy ang paggamit ng multiple na pag-sign in, kakailanganin mong mag-sign in sa isang account at pagkatapos ay gamitin ang opsyong Magdagdag ng Account upang mag-sign in sa iba mo pang (mga) account. Hindi tatandaan ng Google ang na impormasyon ng iyong nauugnay account, kaya kailangan mong ilagay ang iyong username at password sa susunod na pagkakataong gusto mong magdagdag ng isang account.