Χρησιμοποιήστε τη γραμμή Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή Google, για να μεταβαίνετε στις εφαρμογές Google που χρησιμοποιείτε περισσότερο, να λαμβάνετε ειδοποιήσεις εφαρμογών και να διαχειρίζεστε τον λογαριασμό σας Google. 

Τρόποι χρήσης της γραμμής Google

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Για εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών Google:

 1. Επάνω δεξιά, επιλέξτε τις Εφαρμογές Google Εφαρμογές.
 2. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε ό,τι θέλετε στο μενού, επιλέξτε Περισσότερα.

Προβολή, παράβλεψη και διαχείριση ειδοποιήσεων

Από τη γραμμή Google, μπορείτε να δείτε τις ειδοποιήσεις που έχετε λάβει από μια συγκεκριμένη υπηρεσία της Google, όπως είναι το Gmail ή το Drive, ακόμη και όταν δεν είναι ανοικτή.

Προβολή ειδοποιήσεων

 1. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Επάνω δεξιά, επιλέξτε τις Ειδοποιήσεις Ειδοποιήσεις.

Θα δείτε μια λίστα με όλες τις ειδοποιήσεις σας.

Παράβλεψη ειδοποιήσεων

Για να παραβλέψετε τις ειδοποιήσεις, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες και επιλέξτε το εικονίδιο διαγραφής όλων Απαλοιφή όλων.

Διαχείριση ειδοποιήσεων

 1. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε Ειδοποιήσεις Ειδοποιήσεις και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Δίπλα σε κάθε όνομα εφαρμογής, κάντε κλικ στον διακόπτη, για να τον ενεργοποιήσετε ή να τον απενεργοποιήσετε.
Προσαρμογή του μενού σας

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εφαρμογή εκκίνησης, ώστε στο επάνω μέρος να εμφανίζονται οι αγαπημένες σας εφαρμογές. Για να το κάνετε αυτό, μεταφέρετε και αποθέστε τις εφαρμογές μέσα στο μενού.

Σημείωση: Για να προσαρμόσετε το μενού σας, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό σας Google. 

Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εφαρμογή που δεν εμφανίζεται στη λίστα:

 1. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Επιλέξτε τις Εφαρμογές Google Εφαρμογές.
 3. Στο κάτω μέρος του μενού, επιλέξτε Περισσότερα.
 4. Σύρετε τις εφαρμογές Google που θέλετε στο επάνω μέρος της εφαρμογής εκκίνησης.

Προσθήκη εφαρμογών που δεν περιλαμβάνονται στο μενού "Περισσότερα"

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε εφαρμογές Google που χρησιμοποιείτε, οι οποίες δεν εμφανίζονται στην ενότητα "Περισσότερα".

 1. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε.
 3. Επάνω δεξιά, επιλέξτε τις Εφαρμογές Google Εφαρμογές.
 4. Κάτω από το όνομα της εφαρμογής, επιλέξτε Προσθήκη συντόμευσης.

Εάν η εφαρμογή εκκίνησης εφαρμογών Google δεν εμφανίζεται στη σελίδα, ίσως να μην μπορείτε να προσθέσετε τη συγκεκριμένη εφαρμογή στην Εφαρμογή εκκίνησης τη δεδομένη στιγμή.

Αναζήτηση στις εφαρμογές

Για ορισμένες υπηρεσίες όπως το Gmail, η γραμμή Google θα περιλαμβάνει ένα πλαίσιο αναζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αναζήτηση στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Για παράδειγμα, στο Gmail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης, για να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποσύνδεση, εναλλαγή λογαριασμών ή διαχείριση του Λογαριασμού σας Google

Για να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, για να κάνετε εναλλαγή λογαριασμών ή για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, επιλέξτε την εικόνα σας στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης. Εάν αντί για φωτογραφία εμφανιστεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, επιλέξτε την.

Από εκεί, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Αποσύνδεση. Για αποσύνδεση, επιλέξτε Αποσύνδεση.
 • Εναλλαγή λογαριασμών. Για εναλλαγή λογαριασμών, επιλέξτε την εικόνα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τον άλλο λογαριασμό σας.
 • Διαχείριση του Λογαριασμού σας Google. Για διαχείριση των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας, επιλέξτε Ο λογαριασμός μου.

Σημείωση: Με την αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας από τη γραμμή Google, θα αποσυνδεθείτε από όλες τις εφαρμογές Google. Για παράδειγμα, εάν αποσυνδεθείτε από το Gmail, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε, επίσης, από το Ημερολόγιο και τους Χάρτες.

Συνήθη προβλήματα

Έκανα κλικ στην Εφαρμογή εκκίνησης και δεν μπορώ να επιστρέψω στο Gmail

Εάν κάνατε κλικ κατά λάθος εκτός των εισερχομένων σας στο Gmail και έχετε καταλήξει σε διαφορετική σελίδα Google:

 1. Επάνω δεξιά, επιλέξτε τις Εφαρμογές Google Εφαρμογές.
 2. Επιλέξτε το Gmail Gmail.
Οι εφαρμογές που χρησιμοποιώ δεν είναι στη λίστα ειδοποιήσεών μου

Οι μόνες εφαρμογές που θα βλέπετε στη λίστα σας είναι αυτές από τις οποίες έχετε λάβει ήδη ειδοποιήσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από το YouTube μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά το YouTube δεν θα εμφανίζεται σε αυτήν τη λίστα, εάν δεν έχετε λάβει ποτέ ειδοποίηση από το YouTube στη γραμμή Google.

Απενεργοποίησα τις ειδοποιήσεις, αλλά εξακολουθώ να τις λαμβάνω

Με την απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων στη γραμμή Google δεν απενεργοποιούνται οι ειδοποιήσεις που λαμβάνετε από την ίδια εφαρμογή Google στο τηλέφωνο, στο tablet ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας. Για να απενεργοποιήσετε αυτές τις ειδοποιήσεις, ελέγξτε τις ρυθμίσεις σε κάθε εφαρμογή.

Δεν μπορώ να κάνω κλικ σε μια εφαρμογή που χρησιμοποιώ συνήθως στην Εφαρμογή εκκίνησης

Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες. Αν ταξιδεύετε σε μια χώρα όπου κάποια εφαρμογή δεν υποστηρίζεται, η εφαρμογή θα εμφανίζεται στην Εφαρμογή εκκίνησης, αλλά δεν θα μπορείτε να την επιλέξετε.