Přepínání mezi službami Google

Abyste se snadno dostali ke službám Google, které používáte nejčastěji (jako je Gmail nebo Google+), můžete použít lištu Google, kterou naleznete v mnoha službách Google v horní části obrazovky. Můžete pomocí ní také vyhledávat, sdílet obsah a spravovat svůj účet Google – vše na jednom místě.

Přepínání mezi službami

Chcete-li přepnout mezi službami Google, klikněte na ikonu Spouštěče aplikací a vyberte službu, kterou chcete použít. Pokud se požadovaná služba v nabídce nenachází, klikněte v dolní části nabídky na Další. Zobrazí se další služby Google.

Přizpůsobení nabídky

Spouštěč aplikací si můžete přizpůsobit, aby se vaše oblíbené služby zobrazovaly nahoře. Přetažením si služby v nabídce můžete uspořádat do pořadí, které vám nejlépe vyhovuje. Pokud chcete přidat služby, které se v nabídce nenacházejí, klikněte v dolní části nabídky na Další. Zobrazí se služby Google, které můžete přetáhnout nahoru.

Můžete přidat i služby Google, které v se sekci Další nezobrazují. Stačí přejít do služby, kterou chcete přidat, a otevřít Spouštěč aplikací – zobrazí se výzva, zda službu chcete přidat jako aplikaci.

Pokud odcestujete do země, kde některá služba není podporována, bude se ve Spouštěči aplikací nadále zobrazovat, avšak bude zobrazena šedě a nepůjde na ni kliknout.

Odhlašování, přepínání účtů a správa nastavení účtu

Chcete-li se odhlásit, přepnout mezi účty nebo spravovat nastavení účtu, klikněte na svoji fotku v pravém horním rohu. Pokud se v horní části namísto fotky zobrazuje e-mailová adresa, klikněte na ni. Upozorňujeme, že odhlášení z účtu na liště Google znamená, že budete odhlášeni ze všech služeb Google. Pokud se například odhlásíte z Gmailu, budete odhlášeni také z Kalendáře a Map.

Vyhledávání pomocí lišty Google

U některých služeb, jako je například Gmail, se na liště Google nachází také vyhledávací pole, pomocí kterého můžete v dané službě vyhledávat. Například v Gmailu můžete pomocí vyhledávacího pole najít konkrétní e-mail.

Sdílení na Google+ pomocí lišty Google

Pokud používáte Google+, můžete snadno sdílet obsah se svými kruhy kliknutím na tlačítko Sdílet na liště Google. Ikony v dolní části pole slouží k přidání fotografií, videí a odkazů nebo událostí do vašeho příspěvku.

Kromě tlačítka Sdílet se zde nachází také ikona zvonu , která zobrazuje počet nepřečtených oznámení na Google+, které můžete kliknutím na tuto ikonu rychle procházet.