Použití lišty Google

Pomocí lišty Google můžete přepínat aplikace od Googlu, které používáte nejčastěji, sledovat oznámení z aplikací a spravovat účet Google. 

Využití lišty Google

Přepínání mezi aplikacemi

Postup přepínání mezi aplikacemi od Googlu:

 1. Vpravo nahoře vyberte Aplikace od Googlu Aplikace.
 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete použít.

Poznámka: Pokud požadovanou aplikaci v nabídce nenajdete, vyberte Další.

Zobrazení, odstraňování a správa oznámení

Na listě Google si můžete prohlížet oznámení ze služeb Google, například z Gmailu nebo Disku, a to i když je zrovna nemáte otevřené.

Zobrazení oznámení

 1. Přihlaste se k účtu Google.
 2. Vpravo nahoře vyberte Oznámení Oznámení.

Zobrazí se seznam všech oznámení.

Odstranění oznámení

Chcete-li oznámení odstranit, postupujte podle pokynů výše a vyberte Vymazat vše Vymazat vše.

Správa oznámení

 1. Přihlaste se k účtu Google.
 2. Vpravo nahoře vyberte Oznámení Oznámení a poté Nastavení Nastavení.
 3. Vedle názvů jednotlivých aplikací aktivujte nebo deaktivujte přepínač.
Přizpůsobení nabídky

Spouštěč si můžete přizpůsobit, aby se vaše oblíbené aplikace zobrazovaly nahoře. Stačí, když je v nabídce přetáhnete na požadované místo.

Poznámka: Abyste si nabídku mohli přizpůsobit, musíte být přihlášeni k účtu Google. 

Přidání dalších aplikací

Postup přidání aplikace, která v seznamu není uvedena:

 1. Přihlaste se k účtu Google.
 2. Vyberte Aplikace od Googlu Aplikace.
 3. Ve spodní části nabídky vyberte Další.
 4. Požadované aplikace od Googlu přetáhněte do horní části spouštěče.

Přidání aplikací, které nejsou v nabídce Další

Můžete také přidat aplikace od Googlu, které se v sekci Další nezobrazují.

 1. Přihlaste se k účtu Google.
 2. Spusťte aplikaci, kterou chcete přidat.
 3. Vpravo nahoře vyberte Aplikace od Googlu Aplikace.
 4. Pod názvem aplikace vyberte Přidat zkratku.

Pokud se na stránce spouštěč aplikací od Googlu nezobrazuje, příslušnou aplikaci pravděpodobně do spouštěče nelze přidat.

Vyhledávání v aplikacích

U některých služeb, jako je například Gmail, se na liště Google nachází také vyhledávací pole, pomocí kterého můžete v dané službě vyhledávat. Například v Gmailu můžete pomocí vyhledávacího pole najít konkrétní e-mail.

Odhlášení, přepínání účtů a správa účtu Google

Chcete-li se odhlásit, přepnout mezi účty nebo spravovat nastavení účtu, v pravém horním rohu obrazovky vyberte svou fotku. Pokud se místo fotky zobrazuje e-mailová adresa, vyberte ji.

Nyní budete mít následující možnosti:

 • Odhlásit se. Chcete-li se odhlásit, vyberte Odhlásit se.
 • Přepnout účty. Chcete-li přepnout účty, vyberte obrázek nebo e-mailovou adresu příslušného účtu.
 • Spravovat účet Google. Chcete-li spravovat nastavení účtu, vyberte Můj účet.

Poznámka: Odhlášení od účtu na liště Google znamená, že budete odhlášeni ze všech aplikací od Googlu. Pokud se například odhlásíte z Gmailu, budete odhlášeni také z Kalendáře a Map.

Běžné problémy

Po kliknutí na Spouštěč aplikací se nemohu dostat zpět do Gmailu

Pokud jste omylem klikli mimo složku Gmailu a byli jste přeneseni na jinou stránku Google, postupujte takto:

 1. Vpravo nahoře vyberte Aplikace od Googlu Aplikace.
 2. Vyberte Gmail Gmail.
Aplikace, které používám, nejsou v seznamu oznámení

V seznamu se zobrazují pouze aplikace, ze kterých jste již dostali oznámení. Můžete například dostávat e-mailová oznámení z YouTube, avšak pokud se vám na liště Google oznámení z YouTube nikdy nezobrazilo, služba YouTube v tomto seznamu uvedena nebude.

Oznámení jsem vypnul(a), avšak stále se mi zobrazují

Když oznámení vypnete na liště Google, nebudou vypnuta oznámení, která ze stejné aplikace od Googlu dostáváte do telefonu, tabletu nebo e-mailu. Oznámení je potřeba vypnout v nastavení jednotlivých aplikací.

Ve spouštěči aplikací nemohu kliknout na aplikaci, kterou běžně používám

Některé aplikace nejsou podporovány všude. Pokud odcestujete do země, kde nějaká aplikace není podporována, zobrazí se ve Spouštěči aplikací, ale nebudete na ni moci kliknout.