Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Sneller en gemakkelijker inloggen

Met accountkiezers kunt u sneller en gemakkelijker inloggen bij websites. Accountkiezers onthouden de accounts waarmee u bent ingelogd bij een bepaald apparaat, zodat u de volgende keer dat u wilt inloggen bij Google of andere websites, een keuze uit een lijst kunt maken op accountchooser.com.

Inloggen met accountkiezers

Als u wilt inloggen, kiest u een account. U wordt automatisch ingelogd of gevraagd om uw wachtwoord, afhankelijk van hoe lang geleden uw laatste bezoek was.

Accountkiezer inschakelen

U kunt sneller en gemakkelijker inloggen op internet door accountkiezers in te schakelen. Wanneer u een account toevoegt aan de Google-accountkiezer, wordt dit onthouden op uw apparaat, zodat u het account gemakkelijk kunt selecteren wanneer u inlogt bij Google-producten of andere websites die accountchooser.com gebruiken.

Accountkiezers inschakelen:

  1. Log in bij Google.
  2. Wanneer u in de toekomst op andere accounts inlogt op dit apparaat, worden ze automatisch toegevoegd aan uw accountkiezerlijst.

Accounts verwijderen

Een account verwijderen uit uw Google-accountkiezer:

  1. Log uit bij Google.
  2. Klik onderaan de accountkiezer op Een account verwijderen.
  3. Klik op de 'X' naast het account dat u uit de lijst wilt verwijderen.

Als u een account uit een accountkiezer verwijdert, wordt u niet noodzakelijkerwijs uitgelogd van websites die niet worden beheerd door Google.

Als u een account wilt verwijderen uit accountchooser.com, gaat u naar accountchooser.com en verwijdert u de ongewenste vermeldingen.

Meer over accountchooser.com

Accountchooser.com is een project van de non-profitorganisatie OpenID Foundation, waarvan Google deel uitmaakt. De website is gezamenlijk gemaakt door Google en anderen om inloggen op internet gemakkelijker te maken. Vermeldingen op accountchooser.com worden alleen op uw apparaat opgeslagen. Ga voor meer informatie naar accountchooser.com/learnmore.html.

hc_author_ashley

Ashley is Google Accounts-expert en auteur van deze Help-pagina. Laat hieronder feedback achter over hoe ze de pagina kan verbeteren.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?