Email thông báo thay đổi mật khẩu

Để giúp giữ an toàn cho tài khoản của bạn, Google sẽ gửi cho bạn một email bất cứ khi nào mật khẩu của bạn thay đổi. Nếu bạn đã thực hiện thay đổi này, bạn sẽ không cần thực hiện bất kỳ hành động nào.

Nếu bạn nhận được thông báo về việc thay đổi mật khẩu mà không phải do bạn thực hiện thì có lẽ tài khoản của bạn đã bị xâm nhập và bạn nên đặt lại mật khẩu của mình. Để giữ an toàn cho tài khoản của bạn, hãy đảm bảo chọn mật khẩu mạnh.

Nếu thông báo nói về thay đổi mật khẩu cho một tài khoản không phải của bạn thì có thể là do ai đó đã nhập nhầm địa chỉ email của bạn khi cố nhập địa chỉ email của họ. Trong trường hợp này, thay đổi mật khẩu này không ảnh hưởng đến tài khoản của bạn và bạn không cần thực hiện bất cứ hành động nào. Trong một số trường hợp, bạn có thể nhìn thấy liên kết ở cuối email thông báo để nhấp vào và xóa địa chỉ email khỏi tài khoản của người dùng khác đó.

Hiện không có cài đặt để tắt email thông báo thay đổi mật khẩu vì các email này rất quan trọng để bảo đảm tính bảo mật của tài khoản.