Ako získať prehľad dát v účte Google

Ak si chcete zobraziť, ktoré služby Googlu používate a aké dáta sa ukladajú do vášho účtu, prejdite na stránku Google Dashboard. Tam uvidíte prehľad dát a získate ďalšie podrobnosti.

1. krok: zobrazte si prehľad svojich dát

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na položku Údaje a prispôsobenie.
 3. Posuňte sa na panel Váš vytvorený obsah a aktivita.
 4. Kliknite na možnosť Prejsť do služby Google Dashboard.
 5. Zobrazia sa služby Googlu, ktoré používate, a prehľad vašich dát.

Zobrazia sa dáta zo služieb Googlu, ktoré ste používali po prihlásení do účtu. Poznámka: Nezobrazia sa tu všetky služby Googlu.

2. krok: zistite ďalšie informácie

 1. Vyberte službu Googlu, napríklad Gmail alebo YouTube.
 2. Zobrazí sa prehľad vašich dát.
 3. Tu môžete vykonať niekoľko akcií. (Poznámka: Tieto možnosti nie sú k dispozícii pre všetky služby.)
  • Zobraziť podrobnejšie dáta výberom požadovanej položky. Prejdete do príslušnej služby, v ktorej sa zobrazia.
  • Prejsť do nastavení: vpravo dole vyberte položky Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia. Ak táto možnosť nie je k dispozícii, prejdite do príslušnej služby a zmeňte nastavenia priamo v nej.
  • Uložiť kópiu dát: vpravo dole vyberte položky Viac Viac a potom Stiahnuť dáta.
  • Zobraziť ďalšie možnosti (napríklad články pomoci) výberom položky Viac Viac.

Môžete si prečítať nasledujúce informácie:

Súvisiace články