גישה לסיכום הנתונים בחשבון Google

כדי לראות אילו שירותים של Google נמצאים בשימוש בחשבון ואילו נתונים נשמרים בו, יש לעבור למרכז השליטה של Google. משם אפשר לגשת לסיכום של הנתונים שלכם ולפרטים נוספים.

שלב 1: הצגה של סקירת הנתונים שלכם

 1. עוברים אל חשבון Google.
 2. בחלונית הניווט שבצד ימין, לוחצים על נתונים והתאמה אישית.
 3. גוללים אל החלונית 'דברים שיוצרים ועושים'.
 4. לוחצים על מעבר למרכז השליטה של Google.
 5. תופיע רשימה של שירותי Google שבשימוש בחשבון וסיכום של הנתונים שלכם.

הסיכום כולל רק נתונים משירותי Google שהשתמשת בהם בזמן שהייתם מחוברים לחשבון. הערה: לא כל שירותי Google מופיעים כאן.

שלב 2: קבלת מידע נוסף

 1. בוחרים שירות של Google, כמו Gmail או YouTube.
 2. יופיע סיכום של הנתונים שלכם.
 3. מכאן יש כמה פעולות אפשריות (הערה: האפשרויות האלה לא זמינות לכל השירותים).
  • כדי לראות פירוט על נתון מסוים, יש לבחור אותו. המערכת תעביר אתכם לשירות הרלוונטי ושם יופיע פירוט.
  • כדי לעבור להגדרות: בפינה השמאלית התחתונה, בוחרים בסמל 'עוד' עוד ואז הגדרות הגדרות. אם האפשרות הזו לא זמינה, עוברים לשירות הרלוונטי ומשנים את ההגדרות שם.
  • כדי לשמור עותק של הנתונים: בפינה השמאלית התחתונה, בוחרים בסמל 'עוד' עוד ואז הורדת הנתונים.
  • כדי לראות אפשרויות נוספות, כמו מאמרי עזרה רלוונטיים, בוחרים בסמל 'עוד' עוד.

למידע נוסף על:

מאמרים קשורים