גישה לסיכום הנתונים בחשבון Google

כדי לראות אילו שירותים של Google נמצאים בשימוש בחשבון ואילו נתונים נשמרים בו, יש לעבור למרכז השליטה של Google. משם אפשר לגשת לסיכום של הנתונים שלך ולפרטים נוספים.

שלב 1: גישה לסקירת הנתונים שלך

 1. עוברים למרכז השליטה של Google. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון.
 2. תופיע רשימה של שירותי Google שנמצאים בשימוש בחשבון וסיכום של הנתונים שלך.

הסיכום כולל רק נתונים משירותי Google שהשתמשת בהם בזמן שהיית מחובר לחשבון. הערה: לא כל שירותי Google מופיעים כאן.

שלב 2: קבלת מידע נוסף

 1. בוחרים שירות של Google, כמו Gmail או YouTube.
 2. יופיע סיכום של הנתונים שלך.
 3. מכאן יש כמה פעולות אפשריות (הערה: האפשרויות האלה לא זמינות לכל השירותים).
  • כדי לראות פירוט על נתון מסוים, יש לבחור אותו. המערכת תעביר אתכם לשירות הרלוונטי ושם יופיע פירוט.
  • כדי לעבור להגדרות: בפינה השמאלית התחתונה, בוחרים בסמל 'עוד' עוד ואז הגדרות הגדרות. אם האפשרות הזו לא זמינה, עוברים לשירות הרלוונטי ומשנים את ההגדרות שם.
  • כדי לשמור עותק של הנתונים: בפינה השמאלית התחתונה, בוחרים בסמל 'עוד' עוד ואז הורדת הנתונים.
  • כדי לראות אפשרויות נוספות, כמו מאמרי עזרה רלוונטיים, בוחרים בסמל 'עוד' עוד.

למידע נוסף על:

מאמרים קשורים