ผู้ให้บริการที่สนับสนุน

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่สนับสนุนข้อความจาก Google หากผู้ให้บริการของคุณไม่สนับสนุนข้อความจาก Google คุณสามารถลองตัวเลือกการโทรหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่นแทน