Sự cố thường gặp

Không nhận được tin nhắn văn bản chứa

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi yêu cầu mã khôi phục, xin lưu ý rằng chúng tôi giới hạn số lượng yêu cầu mã khôi phục mà bạn có thể gửi trong một ngày. Nếu bạn cho rằng bạn đã vượt quá giới hạn này, hãy đợi 24 giờ rồi thử lại.

Nếu bạn chưa nhận được mã khôi phục, hãy xem danh sách các nguyên nhân có thể của sự cố này và một số đề xuất:

  • Dịch vụ của chúng tôi tạm thời không hoạt động. Sự cố này có thể xảy ra khi bạn đang yêu cầu mã khôi phục.
  • Bạn đã chuyển số điện thoại di động của mình. Nếu bạn vừa chuyển nhà cung cấp dịch vụ di động mà vẫn giữ số điện thoại đó, nhắn tin văn bản có thể không hoạt động ngay lập tức. Vui lòng chờ trước khi thử lại.
  • Nhà cung cấp dịch vụ của bạn đã chặn các mã ngắn. Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động có thể đã vô tình chặn việc nhận tin nhắn SMS của bạn từ các dịch vụ sử dụng mã ngắn. Hãy yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ của bạn bỏ chặn tin nhắn từ Google.

Nhận được các tin nhắn văn bản trùng lặp

Đôi khi, nếu kết nối giữa điện thoại di động và nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn không ổn định, bạn có thể nhận được các tin nhắn thông báo trùng lặp. Nếu bạn yêu cầu nhiều mã khôi phục, chỉ các mã được gửi gần đây nhất mới hợp lệ. Tắt và mở điện thoại của bạn vài lần có thể giúp giải quyết sự cố này.

Nếu điều này không giúp ích, hãy yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn đặt lại cài đặt nhắn tin văn bản.

Vô hiệu hóa tin nhắn văn bản có mã khôi phục

Để ngừng nhận mã khôi phục trên điện thoại di động của bạn, hãy làm theo các bước sau.

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Khôi phục mật khẩu của bạn.
  3. Bỏ chọn tùy chọn có nhãn 'Sử dụng số điện thoại này để phục hồi mật khẩu qua tin nhắn văn bản'.
  4. Nhấp vào Lưu.