Các sự cố thường gặp

Không nhận được tin nhắn văn bản chứa mã

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi yêu cầu mã khôi phục, xin lưu ý rằng chúng tôi giới hạn số lượng yêu cầu mã khôi phục mà bạn có thể gửi trong một ngày. Nếu bạn cho rằng bạn đã vượt quá giới hạn này, hãy đợi 24 giờ rồi thử lại.

Nếu bạn chưa nhận được mã khôi phục, hãy xem danh sách các nguyên nhân có thể của sự cố này và một số đề xuất:

  • Dịch vụ của chúng tôi tạm thời không hoạt động. Sự cố này có thể xảy ra khi bạn đang yêu cầu mã khôi phục.
  • Bạn đã chuyển số điện thoại di động của mình. Nếu bạn vừa chuyển nhà cung cấp dịch vụ di động mà vẫn giữ số điện thoại đó, nhắn tin văn bản có thể không hoạt động ngay lập tức. Vui lòng chờ trước khi thử lại.
  • Nhà cung cấp dịch vụ của bạn đã chặn các mã ngắn. Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động có thể đã vô tình chặn việc nhận tin nhắn SMS của bạn từ các dịch vụ sử dụng mã ngắn. Hãy yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ của bạn bỏ chặn tin nhắn từ Google.

Nhận được các tin nhắn văn bản trùng lặp

Đôi khi, nếu liên lạc giữa điện thoại di động của bạn và nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn không ổn định, bạn có thể nhận thông báo tin nhắn trùng lặp. Nếu bạn yêu cầu nhiều mã khôi phục, chỉ các mã được gửi gần đây nhất mới hợp lệ. Tắt và mở điện thoại của bạn vài lần có thể giúp giải quyết sự cố này.

Nếu điều này không giúp ích, hãy yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn đặt lại cài đặt nhắn tin văn bản.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?