คำถามทั่วไป

ไม่ได้รับข้อความตัวอักษรแจ้งรหัส

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณขอรหัสกู้คืน โปรดทราบว่าเราจำกัดจำนวนครั้งในการขอรหัสกู้คืนที่คุณส่งได้ในหนึ่งวัน หากคุณคิดว่าส่งเกินจำนวนที่จำกัดแล้ว ให้รอ 24 ชั่วโมงแล้วลองใหม่อีกครั้ง

หากคุณไม่ได้รับรหัสกู้คืน โปรดตรวจสอบรายการนี้เพื่อหาสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้และข้อเสนอแนะบางอย่าง:

  • บริการของเราไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในขณะที่คุณกำลังขอรหัสกู้คืน
  • คุณมีการถ่ายข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หากคุณเพิ่งเปลี่ยนผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือโดยใช้หมายเลขเดิม ข้อความตัวอักษรอาจยังไม่ทำงานทันที กรุณารอสักครู่ก่อนลองใหม่อีกครั้ง
  • ผู้ให้บริการของคุณปิดกั้นการใช้รหัสย่อ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณอาจปิดกั้นไม่ให้คุณรับข้อความตัวอักษรจากบริการที่ใช้รหัสย่อ โปรดแจ้งผู้ให้บริการให้ยกเลิกการปิดกั้นข้อความจาก Google

การได้รับข้อความตัวอักษรซ้ำ

บางครั้งหากการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์มือถือและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่น คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนข้อความซ้ำ หากคุณขอรหัสกู้คืนไปหลายครั้ง รหัสที่ส่งมาล่าสุดเท่านั้นที่จะใช้งานได้ การปิดโทรศัพท์มือถือแล้วเปิดใหม่หลายๆ ครั้งอาจช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

แต่หากปัญหายังคงอยู่ กรุณาแจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้รีเซ็ตการตั้งค่าการรับส่งข้อความตัวอักษรของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร