בעיות נפוצות

הודעת הטקסט עם הקוד לא התקבלה

אם קיבלת הודעת שגיאה בעת בקשת קוד שחזור, שים לב שיש מגבלה על מספר הבקשות לקבלת קוד שחזור שניתן להגיש ביום אחד. אם נראה לך שחרגת מהמגבלה, המתן 24 שעות ונסה שוב.

אם לא קיבלת קוד שחזור, עיין ברשימה זו של גורמים אפשריים לבעיה וכמה הצעות לפתרון:

  • השירות שלנו לא היה זמין באופן זמני. ייתכן שהשירות לא היה זמין כאשר ביקשת קוד שחזור.
  • העברת את מספר הטלפון הנייד שלך. אם זה עתה החלפת ספק טלפון נייד אך שמרת את אותו מספר הטלפון, ייתכן שהעברת הודעות הטקסט לא תפעל באופן מיידי. המתן לפני שתנסה שוב.
  • הספק שלך חסם קודים קצרים. ייתכן שספק הטלפון הנייד שלך חסם בשוגג את הקבלה של הודעות טקסט משירותים המשתמשים בקודים קצרים. בקש מספק השירות לבטל את חסימת ההודעות מ-Google.

קבלת הודעות טקסט חוזרות

מדי פעם, אם התקשורת בין הטלפון הנייד לספק הסלולרי לא פועלת באופן חלק, אתה עשוי לקבל הודעות כפולות. אם ביקשת קודי שחזור מרובים, רק הקוד האחרון שנשלח יהיה תקף. כיבוי והפעלה של הטלפון כמה פעמים עשויים לעזור לפתור את הבעיה.

אם פעולה זו אינה עוזרת, בקש מהספק לאפס את ההגדרות של העברת הודעות הטקסט.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי