Mga karaniwang isyu

Hindi natanggap ang text message na naglalaman ng code

Kung nakatanggap ka ng mensahe ng error noong humiling ka ng recovery code, tandaan na mayroong limitasyon sa bilang ng mga kahilingan para sa recovery code na maaari mong isumite sa isang araw. Kung sa palagay mo ay nakalampas ka na sa limitasyon na ito, maghintay nang 24 na oras at subukang muli.

Kung hindi ka pa nakakatanggap ng recovery code, tingnan ang listahan na ito ng mga posibleng dahilan ng problemang ito at ilang suhestyon.

  • Pansamantalang hindi available ang aming serbisyo. Maaaring nangyari ito habang humihiling ka ng recovery code.
  • Na-port mo ang iyong numero ng mobile phone. Kung kakapalit mo lang ng mobile provider, at hindi mo pinalitan ang iyong numero ng telepono, maaaring hindi gumana kaagad ang text messaging. Maghintay bago subukang muli.
  • Na-block ng iyong provider ang mga shortcode. Maaaring hindi sinasadyang na-block ng iyong mobile provider ang pagtanggap mo ng mga text message mula sa mga serbisyo na gumagamit ng mga shortcode. Hilingin sa iyong carrier na i-unblock ang mga mensahe na mula sa Google.

Nakakatanggap ng mga paulit-ulit na text message

Paminsan-minsan, kung hindi maayos ang komunikasyon sa pagitan ng iyong mobile phone at mobile provider, maaari kang makatanggap ng mga duplicate na notification ng mensahe. Kung hihiling ka ng maraming recovery code, ang code lang na pinakakamakailang ipinadala ang magkakaroon ng bisa. Maaaring makatulong sa paglutas ng problemang ito ang pag-off at pag-on ng iyong telepono nang ilang beses.

Kung hindi pa ito nakatulong, hilingin sa iyong mobile provider na i-reset ang mga setting ng text messaging mo.