Üldised probleemid

Koodiga tekstsõnumi mittesaamine

Kui saate taastekoodi taotlemisel veateate, teadke, et teie poolt päeva jooksul esitatavate taastekooditaotluste arv on piiratud. Kui arvate, et olete selle arvu ületanud, oodake 24 tundi ja proovige uuesti.

Kui te ei ole taastekoodi kätte saanud, vaadake üle selle probleemi võimalike põhjuste nimekiri ja mõned järgnevad soovitused.

  • Meie teenused ei olnud ajutiselt saadaval. See võis toimuda ajal, kui te taastekoodi taotlesite.
  • Olete viinud oma numbri uue operaatori juurde. Kui olete just vahetanud mobiilioperaatorit ja telefoninumber on jäänud samaks, ei pruugi tekstsõnumid kohe toimida. Oodake natukene ja proovige seejärel uuesti.
  • Teie teenusepakkuja on lühikoodid blokeerinud. Teie mobiilsidepakkuja võib olla tahtmatult blokeerinud teile tekstsõnumite edastamise lühikoode kasutavatelt teenustelt. Paluge teenusepakkujal deblokeerida Google'i sõnumid.

Korduvate tekstsõnumite vastuvõtmine

Mõnikord, kui mobiiltelefoni ja mobiilsideteenuse pakkuja vaheline kommunikatsioon ei toimi korralikult, võidakse teile saata mitu sõnumit. Kui olete taotlenud taastekoodi mitu korda, kehtib ainult kõige viimasena saadetud kood. Probleemi võib lahendada telefoni mitmekordne välja- ja sisselülitamine.

Kui see ei aita, paluge oma mobiilsideteenuse pakkujal lähtestada teie tekstsõnumite seaded.

Kas vajate rohkem abi?

Proovige neid toimiguid:

Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü