Συνήθη προβλήματα

Δεν γίνεται λήψη του μηνύματος κειμένου με τον κωδικό

Εάν λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος κατά την υποβολή ενός αιτήματος για κωδικό ανάκτησης, λάβετε υπόψη ότι υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των αιτημάτων για κωδικό ανάκτησης που μπορείτε να υποβάλετε σε μία ημέρα. Εάν πιστεύετε ότι έχετε υπερβεί το συγκεκριμένο όριο, περιμένετε 24 ώρες και προσπαθήστε ξανά.

Εάν δεν έχετε λάβει έναν κωδικό ανάκτησης, δείτε αυτήν τη λίστα όπου αναγράφονται πιθανές αιτίες του προβλήματος και ορισμένες προτάσεις:

  • Η υπηρεσία μας δεν ήταν διαθέσιμη προσωρινά. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί κατά την υποβολή αιτήματος για κωδικό ανάκτησης.
  • Μεταφέρατε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας. Εάν αλλάξατε πάροχο κινητής τηλεφωνίας αλλά διατηρήσατε τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, η ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου μπορεί να μην λειτουργήσει άμεσα. Περιμένετε πριν προσπαθήσετε ξανά.
  • Ο πάροχός σας έχει αποκλείσει τους ολιγοψήφιους αριθμούς τηλεφώνου. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας μπορεί να απέκλεισε ακούσια τη δυνατότητα να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου από υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ολιγοψήφιους αριθμούς τηλεφώνου. Ζητήστε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας να καταργήσει τον αποκλεισμό λήψης μηνυμάτων από τη Google.

Λήψη επαναλαμβανόμενων μηνυμάτων κειμένου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν η επικοινωνία μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του παρόχου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε δεν είναι ομαλή, μπορεί να λάβετε διπλότυπες ειδοποιήσεις μηνύματος. Εάν υποβάλετε πολλά αιτήματα για κωδικό ανάκτησης, μόνο ο τελευταίος κωδικός που λάβατε θα είναι έγκυρος. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί εάν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε πολλές φορές το τηλέφωνό σας.

Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί με αυτόν τον τρόπο, ζητήστε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας να επαναφέρει τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
10884466146003408262
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
70975