แชร์สำเนาข้อมูลกับบุคคลที่สาม

สำคัญ: บริการของบุคคลที่สามคือบริษัทหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Google โปรดย้ายสำเนาข้อมูลไปยังบริการของบุคคลที่สามซึ่งคุณเชื่อถือเท่านั้น ดูข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

หากคุณต้องการเพิ่มความสามารถในการย้ายสำเนาข้อมูล Google มีตัวเลือกในการอนุญาตให้บริการของบุคคลที่สามย้ายสำเนาข้อมูลบางส่วนของคุณใน Google เพื่อใช้กับบริการดังกล่าว ตัวเลือกนี้มีให้บริการสำหรับผู้ใช้ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ และเป็นความสามารถที่เพิ่มเข้ามาจากสิ่งที่ผู้ใช้ทุกคนทำได้ด้วย Google Takeout อยู่แล้ว สําหรับผู้ใช้ที่อยู่นอกพื้นที่ให้บริการของฟีเจอร์นี้ คุณสามารถใช้ Google Takeout ในการสร้างสําเนาเนื้อหาในบัญชี Google เพื่อการใช้งานของคุณเองหรือย้ายไปยังบริการของบุคคลที่สามด้วยตนเองได้

กระบวนการย้ายข้อมูลของคุณ (หากมี) จะเริ่มต้นในเว็บไซต์หรือแอปของบุคคลที่สามเสมอ แม้ว่าบริการภายนอก Google จะสามารถใช้เครื่องมือของเราเพื่อทำให้ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งาน แต่จะถือเป็นการตัดสินใจและความรับผิดชอบของบริการดังกล่าวเองในการติดตั้งใช้งาน

เคล็ดลับ: หากบัญชีได้รับการจัดการผ่านที่ทำงาน โรงเรียน หรือองค์กรอื่น คุณอาจย้ายสำเนาข้อมูลใน Google ไปยังบริการของบุคคลที่สามไม่ได้ เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบจะเปิดตัวเลือกนี้ไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณใช้ฟีเจอร์นี้ได้หรือไม่

สำคัญ:

 • คุณเลือกได้ว่าจะย้ายสำเนาข้อมูลไปยังบริการของบุคคลที่สามหรือไม่
  • หากเลือกที่จะย้ายสำเนาข้อมูล คุณเลือกข้อมูลที่จะทำสำเนาได้
 • คำขอย้ายสำเนาข้อมูลมีผลครั้งเดียว
 • หลังจากย้ายสำเนาไปยังบริการของบุคคลที่สามแล้ว ระบบจะไม่ลบข้อมูลออกจากบัญชี Google
 • หลังจากได้รับสำเนาข้อมูลแล้ว บริการของบุคคลที่สามจะมีหน้าที่รับผิดชอบในจัดการและปกป้องสำเนาดังกล่าว

ก่อนย้ายสำเนาข้อมูล

ที่ Google เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและให้คุณเป็นผู้ควบคุม โปรดทำความเข้าใจกระบวนการก่อนที่จะตัดสินใจย้ายสำเนาข้อมูล

ตรวจสอบว่าคุณเชื่อถือบริการของบุคคลที่สาม

สำคัญ: Google ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม เราจะไม่ย้ายข้อมูลของคุณ เว้นแต่คุณจะอนุญาต

หลังจากได้สำเนาข้อมูลของคุณแล้ว บริการของบุคคลที่สามจะมีหน้าที่รับผิดชอบในจัดการและปกป้องสำเนาดังกล่าว ไม่ใช่ Google

คุณควรตรวจสอบข้อมูลที่แชร์อย่างละเอียดด้วยเนื่องจากอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน โปรดย้ายสำเนาข้อมูลเฉพาะในกรณีที่คุณคิดว่าเหมาะสมและสะดวกใจที่จะแชร์

นอกจากนี้ เราขอแนะนําให้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยด้านความปลอดภัยของบริการของบุคคลที่สาม เนื่องจากจะช่วยให้ทราบวิธีที่บริการดังกล่าวใช้และรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการอ่าน แก้ไข ลบ ย้ายสำเนา หรือขายข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน

คุณเป็นผู้ควบคุม

สำคัญ: คุณไม่สามารถคัดลอกและย้ายข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบัญชี เช่น รหัสผ่าน ไปยังบริการของบุคคลที่สามได้

คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะย้ายสำเนาข้อมูลจากบัญชี Google ไปยังบริการอื่นที่ไม่ใช่ของ Google หรือไม่ และจะคัดลอกข้อมูลใด

ตัวอย่างเช่น หากตัดสินใจย้ายสำเนาข้อมูล YouTube คุณสามารถเลือกที่จะไม่คัดลอกวิดีโอส่วนตัวได้ คำขอย้ายสำเนาข้อมูลไปยังบริการของบุคคลที่สามแต่ละครั้งจะแสดงตัวเลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกหรือไม่คัดลอก

เคล็ดลับ: คุณยกเลิกคำขอนี้ได้ก่อนที่ Google จะสร้างสำเนาข้อมูลเสร็จ หากต้องการยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงที่ให้กับบริการของบุคคลที่สาม ให้ไปที่บัญชี Google

คำขอย้ายสำเนาข้อมูลมีผลครั้งเดียว

ขั้นตอนนี้ไม่ได้ซิงค์บัญชี Google กับบริการของบุคคลที่สาม แต่จะสร้างสำเนาข้อมูลแบบครั้งเดียว ซึ่งจะย้ายไปโดยบริการของบุคคลที่สาม

หากต้องการย้ายสำเนาข้อมูลไปยังบริการเดียวกันอีกครั้งเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น คุณจะต้องทำตามขั้นตอนอีกครั้ง คุณสามารถทำสำเนาข้อมูลกี่รายการก็ได้ แต่จะต้องให้สิทธิ์สำเนาทุกครั้งเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูล

ระบบจะไม่ลบข้อมูลของคุณ

ในขั้นตอนนี้ Google จะไม่ลบข้อมูลใดๆ ออกจากบริการของ Google ที่คุณใช้ เราจะทำสำเนาข้อมูลตามที่มีอยู่ ณ ขณะที่ย้ายไปโดยบริการของบุคคลที่สาม ดูวิธีค้นหา ควบคุม และลบข้อมูลในบัญชี Google

เคล็ดลับ:

 • ข้อมูลที่จะย้ายอิงตามเวลาที่บริการของบุคคลที่สามเริ่มส่งออกข้อมูล ไม่ใช่เวลาที่ขอสิทธิ์เพื่อย้าย
 • การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการทั้ง 2 อย่างนี้จะแสดงอยู่ในสำเนา
 • การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มที่เกิดขึ้นหลังจากเริ่มการส่งออกอาจไม่รวมอยู่ในสำเนา

หากคุณเลือกที่จะย้ายสำเนาข้อมูลจากบัญชี Google ไปยังบริการของบุคคลที่สาม Google จะทำสำเนาข้อมูลที่คุณเลือกไว้ บริการของบุคคลที่สามมีหน้าที่รับผิดชอบในการย้ายข้อมูล

สำคัญ: บริการของบุคคลที่สามคือบริษัทหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ Google โปรดย้ายสำเนาข้อมูลไปยังบริการของบุคคลที่สามซึ่งคุณเชื่อถือเท่านั้น ดูข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

ย้ายสำเนาข้อมูล

เนื่องจากบริการของบุคคลที่สามจะขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบางส่วนของคุณ ขั้นตอนนี้จึงเริ่มต้นในแอปหรือเว็บไซต์ของบริการดังกล่าวเสมอ Google ไม่ได้ควบคุมลักษณะหรือตำแหน่งที่ตัวเลือกนี้จะปรากฏ

เมื่อคุณตัดสินใจย้ายสำเนาของข้อมูลบางส่วน

 • ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 • โปรดอ่านวิธีการอย่างละเอียดและตัดสินใจว่าจะย้ายสำเนาข้อมูลหรือไม่และจะให้บริการของบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลใดบ้าง
 • บริการของบุคคลที่สามจะย้ายสำเนาข้อมูลได้
 • หลังจากย้ายข้อมูลแล้ว บริการของบุคคลที่สามมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาสำเนาข้อมูลให้ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

เคล็ดลับ: ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่คัดลอกและเวลาที่บริการของบุคคลที่สามย้ายสำเนา

ส่งความคิดเห็น

หากพบปัญหาที่ไม่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรดส่งความคิดเห็นถึงเรา

คำถามที่พบบ่อย

ฟีเจอร์นี้มีให้บริการที่ใดบ้าง
สําคัญ: หากคุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในประเทศที่อาศัยอยู่ แต่บริการของบุคคลที่สามรองรับฟีเจอร์นี้ ให้สร้างข้อมูลสำรองด้วย Google Takeout จากนั้นอัปโหลดข้อมูลสำรองดังกล่าวไปยังบริการของบุคคลที่สาม
ความสามารถในการย้ายสำเนาข้อมูลใน Google ไปยังบริการภายนอก Google พร้อมให้ใช้งานในประเทศและภูมิภาคต่อไปนี้
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • บัลแกเรีย
 • โครเอเชีย
 • ไซปรัส
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • ฮังการี
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มอลตา
 • เนเธอร์แลนด์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • โรมาเนีย
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร

ดูวิธีที่ Google ระบุประเทศที่เชื่อมโยงกับบัญชี

ผู้ใช้ทุกคนในประเทศที่ระบุข้างต้นสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ใช่ไหม

ไม่ใช่ ฟีเจอร์นี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณเมื่อพิจารณาจากบัญชี Google คุณอาจใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้หากบัญชีมีลักษณะดังนี้

 • มีการจัดการผ่านที่ทำงาน โรงเรียน หรือองค์กรอื่น
 • เป็นบัญชี Google สำหรับบุตรหลาน
  • คุณต้องได้รับอนุมัติจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองจึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้
 • เป็นบัญชีแบรนด์สำหรับ YouTube ดูวิธีจัดการบัญชีแบรนด์
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมการปกป้องขั้นสูง
จะเกิดอะไรขึ้นหากกระบวนการในการคัดลอกข้อมูลของฉันเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหา

Google อาจไม่สามารถทำสำเนาข้อมูลได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

 • ไม่พบข้อมูล โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณมีประเภทข้อมูลที่เหมาะสมที่ต้องการคัดลอก
 • คุณได้ส่งคำขอใหม่ขณะที่คำขอก่อนหน้ายังอยู่ระหว่างดำเนินการ ในกรณีนี้ คำขอหนึ่งใน 2 รายการอาจดำเนินการไม่สำเร็จ ให้รอจนกว่าคำขอที่รอดำเนินการจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งคำขอใหม่
 • เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการคัดลอกข้อมูล หากเป็นเช่นนั้น ให้ลองดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น

หากพบปัญหาหลังจากทำสำเนาแล้ว โปรดติดต่อบริการของบุคคลที่สามโดยตรง

ฉันจะคัดลอกและย้ายข้อมูลไปยังบุคคลที่สามจากผลิตภัณฑ์ใดของ Google ได้บ้าง

สำคัญ: บริการของบุคคลที่สามคือบริษัทหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ Google โปรดย้ายสำเนาข้อมูลไปยังบริการของบุคคลที่สามซึ่งคุณเชื่อถือเท่านั้น ดูข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

คุณสามารถย้ายสำเนาข้อมูลบางส่วนไปยังบริการของบุคคลที่สามได้จากผลิตภัณฑ์ของ Google ต่อไปนี้

 • เบราว์เซอร์ Chrome
 • Google Maps
 • Play Store
 • Google Search
 • Google Shopping
 • YouTube
จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันย้ายสำเนาข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ จะลบได้ไหม
โปรดทำความเข้าใจวิธีที่บริการของบุคคลที่สามใช้และจัดเก็บข้อมูลของคุณ รวมถึงวิธีที่คุณจะควบคุมการใช้และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ เมื่อย้ายสำเนาข้อมูลแล้ว คุณต้องติดต่อบริการของบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบว่าสามารถลบข้อมูลได้หรือไม่
ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าสำเนาที่ย้ายเป็นข้อมูลอะไร
โปรดติดต่อบริการของบุคคลที่สามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จะเกิดอะไรขึ้นหากบริการของบุคคลที่สามใช้ข้อมูลของฉันในทางที่ผิด
นอกเหนือจากการชดเชยอื่นๆ ที่อาจมีแล้ว คุณสามารถรายงานบริการของบุคคลที่สามให้ Google ทราบหากเชื่อว่ามีการใช้ข้อมูลของคุณในทางที่ผิด สร้างสแปม แอบอ้างเป็นคุณ หรือใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่เป็นอันตราย รายงานแอปหรือบริการของบุคคลที่สาม

สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ดูคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงข้อมูลอ้างอิง แหล่งข้อมูล และนโยบายเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ Data Portability API

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ยินดีต้อนรับสู่บัญชี Google

เราพบว่าคุณมีบัญชี Google ใหม่ ดูวิธีปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานรายการตรวจสอบบัญชี Google

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก