Dela en kopia av din data med tredje part

Obs! Tjänster från tredje part är företag eller utvecklare som inte är en del av Google. Flytta endast en kopia av din data till tjänster från tredje part som du litar på. Läs mer om riskerna.

För att göra det enklare för dig att flytta en kopia av din data erbjuder Google dig alternativet att tillåta att en tjänst från tredje part flyttar en kopia av en del av din Google-data för användning med den tjänsten. Det här alternativet är tillgängligt för användare i länder och regioner som stöds, utöver det som redan kan göras av alla användare med Google Takeout. För användare som inte har tillgång till den här funktionen kan du fortsätta att använda Google Takeout för att skapa en kopia av innehållet på ditt Google-konto för egen användning eller för att manuellt flytta till en tjänst från tredje part.

Om möjligheten att flytta data finns inleds processen med att flytta din data alltid i appen eller på webbplatsen för den tredje parten. Tjänster utanför Google kan använda våra verktyg för att göra detta alternativ tillgängligt, men det är deras val och ansvar att ställa in det.

Tips! Om ditt konto hanteras genom ditt arbete, din skola eller en annan organisation kanske du inte kan flytta en kopia av din Google-data till en tjänst från tredje part om inte administratören har aktiverat detta alternativ. Läs mer om huruvida du kan använda den här funktionen.

Obs!

 • Du kan välja om du vill flytta en kopia av din data till en tjänst från tredje part.
  • Om du bestämmer dig för att flytta en kopia av din data kan du välja vilken data som ska kopieras.
 • Det här är en engångsbegäran om att flytta en kopia av din data.
 • När du har flyttat kopian till en tjänst från tredje part raderas inte din data från Google-kontot.
 • När tjänsten från tredje part har tagit emot en kopia av din data ansvarar de för att hantera och skydda kopian.

Innan du flyttar en kopia av din data

På Google arbetar vi hårt för att skydda din data och ge dig kontroll över den. Innan du bestämmer dig för att flytta en kopia av din data är det viktigt att du förstår processen.

Se till att du litar på tjänsten från tredje part

Obs! Google säljer inte dina personliga uppgifter till någon, i något syfte. Vi flyttar inte din data utan ditt tillstånd.

När tjänsten från tredje part har en kopia av din data ansvarar de för hur kopian hanteras och skyddas, inte Google.

Du ska också noggrant granska uppgifterna du delar eftersom de kan innehålla personliga eller känsliga uppgifter. Flytta bara en kopia av din data om du tror att det är en bra idé och om du känner dig trygg med att dela den.

Vi rekommenderar även att du läser tjänsten från tredje parts integritetspolicy och säkerhetsmeddelanden. På så sätt får du reda på hur de använder din data och hur de håller den säker och privat. Detta omfattar huruvida de får läsa, redigera, radera, flytta en kopia av eller sälja dina känsliga eller privata uppgifter.

Du bestämmer själv

Obs! Viss data och information som rör säkerheten för ditt konto, till exempel lösenord, kan inte kopieras och flyttas till en tjänst från tredje part.

Du bestämmer om du vill flytta en kopia av data från ditt Google-konto till en tjänst utanför Google. Du bestämmer även vilken data som kopieras.

Om du till exempel bestämmer dig för att flytta en kopia av din YouTube-data kan du välja att inte kopiera dina privata videor. Varje begäran om att flytta en kopia av din data till en tjänst från tredje part visar alternativ för vilken data du kan välja att kopiera eller inte kopiera.

Tips! Du kan avbryta denna begäran innan Google har skapat kopian av din data. Öppna Google-kontot om du vill ta bort åtkomsten du har gett tjänsten från tredje part.

Det här är en engångsbegäran om att flytta en kopia av din data

Processen synkroniserar inte Google-kontot med tjänsten från tredje part. Den här processen skapar en engångskopia av din data som sedan flyttas av tjänsten från tredje part.

Om du vill flytta en kopia av din data till samma tjänst en gång till för att registrera ytterligare ändringar som har gjorts måste du gå igenom processen igen. Du kan göra hur många kopior som helst av din data, men för att skydda din data måste du godkänna kopian varje gång.

Din data raderas inte

Som ett led i den här processen raderar inte Google din data från de Google-tjänster du använder. Google kopierar din data i befintligt skick när den flyttas av tjänsten från tredje part. Läs mer om hur du hittar, styr och raderar uppgifter i Google-kontot.

Tips!

 • Vilken data som flyttas baseras på när tjänsten från tredje part påbörjar exporten av din data, inte när de ber om ditt tillstånd att flytta den.
 • Ändringar och tillägg i din data som sker mellan dessa två åtgärder visas i kopian.
 • Ändringar och tillägg som görs efter att exporten har påbörjats kanske inte inkluderas.

Om du väljer att flytta en kopia av data från ditt Google-konto till en tjänst från tredje part gör Google en kopia av den data du har valt. Tjänsten från tredje part ansvarar för att flytta din data.

Obs! Tjänster från tredje part är företag eller utvecklare som inte är Google. Flytta endast en kopia av din data till tjänster från tredje part som du litar på. Läs mer om riskerna.

Flytta en kopia av din data

Eftersom en tjänst från tredje part begär åtkomst till en del av din data inleds processen alltid i deras app eller på deras webbplats. Google styr inte hur eller var alternativet visas.

Om du bestämmer dig för att flytta en kopia av en del av din data:

 • Du kanske måste logga in på Google-kontot.
 • Läs anvisningarna noggrant och bestäm om du vill flytta en kopia av din data och vilken data som tjänsten från tredje part har åtkomst till.
 • Kopian av din data blir tillgänglig och kan flyttas av tjänsten från tredje part.
 • När din data har flyttats ansvarar tjänsten från tredje part för att hålla kopian säker och privat.

Tips! Processen kan ta flera timmar eller dagar att slutföra beroende på hur mycket data som kopieras och när tjänsten från tredje part flyttar kopian.

Skicka feedback

Om du har problem som inte beskrivs i den här artikeln kan du skicka feedback till oss.

Vanliga frågor

Var är den här funktionen tillgänglig?
Obs! Om du inte kan använda den här funktionen där du bor och om tjänsten från tredje part har stöd för den kan du skapa en säkerhetskopia av din data med Google Takeout. Du kan sedan ladda upp säkerhetskopian till en tjänst från tredje part.
Möjligheten att flytta en kopia av din Google-data till en tjänst utanför Google är tillgänglig i följande länder och regioner:
 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz
 • Förenade kungariket

Läs mer om hur Google fastställer vilket land ditt konto är kopplat till.

Kan alla användare i länderna ovan använda funktionen?

Nej, funktionen kanske inte är tillgänglig för dig baserat på ditt Google-konto. Du kanske inte kan använda den här funktionen om ditt konto

Vad händer om det uppstår ett fel eller problem i när jag kopierar min data?

Google kanske inte kan kopiera din data av följande skäl:

 • Det gick inte att hitta datan. Kontrollera att du har rätt typ av data som du vill kopiera.
 • Du har gjort en ny begäran medan en tidigare begäran fortfarande behandlas. I så fall kan en av de två begärandena misslyckas. Vänta tills eventuella väntande begäranden har slutförts innan du gör ett nytt.
 • Ett fel uppstod när din data skulle kopieras. Om så är fallet kan du prova att börja om från början.

Om du har problem efter att kopian har skapats kontaktar du tjänsten från tredje part direkt.

Vilka produkter från Google kan jag kopiera och flytta data från till tredje part?

Obs! Tjänster från tredje part är företag eller utvecklare som inte är Google. Flytta endast en kopia av din data till tjänster från tredje part som du litar på. Läs mer om riskerna.

Du kan flytta en kopia av en del av din data till tjänster från tredje part från följande Google-produkter:

 • Webbläsaren Chrome
 • Google Maps
 • Play Butik
 • Google Sök
 • Google Shopping
 • YouTube
Vad händer om jag råkar flyttar en kopia av min data av misstag? Går det att radera den?
Se alltid till att du förstår hur en tjänst från tredje part använder och lagrar din data och hur du kan styra den. När du har flyttat en kopia av din data måste du kontakta tjänsten från tredje part för att kontrollera om du kan radera den.
Hur kan jag kontrollera vilken data jag har flyttat en kopia av?
Kontakta tjänsten från tredje part för mer information.
Vad händer om en tjänst från tredje part missbrukar min data?
Förutom andra möjliga lösningar kan du även rapportera en tjänst från tredje part till Google om du tror att den missbrukar din data, skapar spam, har stulit din identitet eller använder din data på ett skadligt sätt. Rapportera en app eller tjänst från tredje part.

För utvecklare

Du hittar vår utvecklarhandbok och ytterligare referenser, resurser och policyer i dokumentationen för Data Portability API.

Relaterade resurser

true
Välkommen till ditt Google-konto!

Vi har märkt att du har ett nytt Google-konto. Läs mer om hur du kan förbättra upplevelsen med checklistan för Google-konton.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny