Jūsu datu kopijas kopīgošana ar trešo pusi

Svarīgi! Trešo pušu pakalpojumi pieder uzņēmumiem vai izstrādātājiem, kas nav daļa no Google. Savu datu kopiju pārvietojiet tikai uz tādiem trešo pušu pakalpojumiem, kuriem uzticaties. Uzziniet vairāk par risku.

Lai jūs savu datu kopiju varētu pārvietot vairākos veidos, Google piedāvā jums iespēju atļaut trešās puses pakalpojumam pārvietot noteiktu jūsu Google datu kopiju, ja tas ir nepieciešams attiecīgā pakalpojuma izmantošanai. Šāda iespēja ir pieejama lietotājiem atbalstītajās valstīs un reģionos papildus iespējām, ko visiem lietotājiem jau nodrošina Google arhivators. Ja šāda iespēja nav pieejama, varat turpināt izmantot Google arhivatoru, lai izveidotu Google konta satura kopiju savām vajadzībām vai satura manuālai pārvietošanai uz trešās puses pakalpojumu.

Ja iespējams, datu pārvietošana vienmēr tiek sākta trešās puses vietnē vai lietotnē. Kaut gan pakalpojumi, ko nenodrošina Google, var izmantot mūsu rīkus, lai padarītu šo iespēju pieejamu, tikai tie izvēlas un ir atbildīgi par šīs iespējas iestatīšanu.

Padoms. Ja jūsu kontu pārvalda jūsu darbavieta, mācību iestāde vai cita organizācija, savu Google datu kopiju uz trešās puses pakalpojumu, iespējams, varēsiet pārvietot tikai tad, ja administrators šo funkciju ir ieslēdzis. Uzziniet vairāk par to, vai varat izmantot šo funkciju.

Svarīgi!

 • Varat izvēlēties, vai pārvietot savu datu kopiju uz trešās puses pakalpojumu.
  • Ja izlemsiet pārvietot savu datu kopiju, varēsiet izvēlēties, kurus datus kopēt.
 • Jūsu datu kopijas pārvietošana ir vienreizēja darbība.
 • Pēc kopijas pārvietošanas uz trešās puses pakalpojumu jūsu dati netiks dzēsti no Google konta.
 • Kad trešās puses pakalpojums saņems jūsu datu kopiju, attiecīgais pakalpojums būs atbildīgs par šīs kopijas pārvaldību un aizsardzību.

Pirms datu kopijas pārvietošanas

Uzņēmumā Google mēs neatlaidīgi strādājam, lai aizsargātu jūsu datus un nodrošinātu jums kontroles iespējas. Pirms izlemjat pārvietot datu kopiju, ir svarīgi gūt izpratni par šo procesu.

Pārbaudiet, vai trešās puses pakalpojums ir uzticams

Svarīgi! Google nevienam un nekādiem mērķiem nepārdod jūsu personas informāciju. Jūsu dati tiks pārvietoti tikai tad, ja to atļausiet.

Kad trešās puses pakalpojums saņem jūsu datu kopiju, par kopijas pārvaldību un aizsardzību atbildīgs ir attiecīgais pakalpojums, nevis Google.

Ieteicams arī rūpīgi pārskatīt kopīgotos datus, jo tie var ietvert personas vai sensitīvu informāciju. Pārvietojiet datu kopiju tikai tad, ja uzskatāt, ka tas ir lietderīgi, un esat gatavs to darīt.

Ieteicams arī izlasīt trešās puses pakalpojumu konfidencialitātes politiku un drošības informāciju. Tādējādi varēsiet uzzināt, kā pakalpojumā tiek izmantoti jūsu dati un kā tiek nodrošināta to aizsardzība un konfidencialitāte. Tostarp arī to, vai pakalpojuma pārstāvji var lasīt, rediģēt, dzēst, pārvietot jūsu sensitīvo un privāto informāciju vai to pārdot.

Jūs visu kontrolējat

Svarīgi! Noteiktus datus un informāciju, kas ir saistīta ar jūsu konta drošību, piemēram, paroles, nevar kopēt un pārvietot uz trešās puses pakalpojumu.

Jūs pieņemat lēmumu par to, vai vēlaties pārvietot datu kopiju no sava Google konta uz pakalpojumu, ko nenodrošina Google. Jūs arī izlemjat, kādi dati tiek kopēti.

Piemēram, ja izlemjat pārvietot savu YouTube datu kopiju, varat izvēlēties nekopēt privātos videoklipus. Katrā pieprasījumā par datu kopijas pārvietošanu uz trešās puses pakalpojumu tiek rādītas to datu opcijas, kuru kopēšanu varat izvēlēties.

Padoms. Varat atcelt šo pieprasījumu, pirms Google pabeidz jūsu datu kopijas izveidi. Lai noņemtu piekļuvi, ko piešķīrāt trešās puses pakalpojumam, apmeklējiet savu Google kontu.

Jūsu datu kopijas pārvietošana ir vienreizēja darbība

Šis process nesāk jūsu Google konta sinhronizēšanu ar trešās puses pakalpojumu. Šajā procesā tiek izveidota vienreizēja jūsu datu kopija, kas pēc tam tiek pārvietota uz trešās puses pakalpojumu.

Ja vēlaties savu datu kopiju pārvietot uz to pašu pakalpojumu atkārtoti, lai iekļautu kādas papildu izmaiņas, process ir jāveic vēlreiz. Varat izveidot neierobežotu skaitu datu kopiju, taču, lai aizsargātu jūsu datus, kopija katru reizi ir jāautorizē.

Jūsu dati netiks dzēsti

Īstenojot šo procesu, Google nedzēš jūsu datus no Google pakalpojumiem, ko izmantojat. Google izveido to datu kopiju, kas ir pieejami brīdī, kad tie tiek pārvietoti uz trešās puses pakalpojumu. Uzziniet, kā atrast, pārvaldīt un dzēst savā Google kontā saglabāto informāciju.

Padomi

 • Pārvietoti tiks tie dati, kas ir pieejami brīdī, kad trešās puses pakalpojums sāk jūsu datu eksportu, nevis tad, kad pakalpojums lūdz jūsu atļauju datu pārvietošanai.
 • Kopijā tiek ietvertas datu izmaiņas un papildinājumi, kas tiek pievienoti laika posmā starp šīm divām darbībām.
 • Izmaiņas un papildinājumi, kas tiek pievienoti pēc eksportēšanas sākšanas, var netikt iekļauti.

Ja izvēlēsieties pārvietot sava Google konta datu kopiju uz trešās puses pakalpojumu, Google izveidos jūsu atlasīto datu kopiju. Par jūsu datu pārvietošanu atbild trešās puses pakalpojums.

Svarīgi! Trešo pušu pakalpojumi pieder uzņēmumiem vai izstrādātājiem, kas nav Google. Savu datu kopiju pārvietojiet tikai uz tādiem trešo pušu pakalpojumiem, kuriem uzticaties. Uzziniet vairāk par risku.

Jūsu datu kopijas pārvietošana

Tā kā piekļuvi noteiktiem jūsu datiem pieprasa trešās puses pakalpojums, šis process vienmēr sākas attiecīgā pakalpojuma lietotnē vai vietnē. Google nekontrolē, kā un kur šī opcija tiek rādīta.

Ja izlemsiet pārvietot noteiktu datu kopiju, veiciet tālāk norādītās darbības.

 • Iespējams, jums būs jāpierakstās savā Google kontā.
 • Rūpīgi izlasiet norādījumus, izlemiet, vai pārvietot savu datu kopiju, un izvēlieties datus, kuriem trešās puses pakalpojums varēs piekļūt.
 • Trešās puses pakalpojums varēs pārvietot jūsu datu kopiju.
 • Kad dati ir pārvietoti, par jūsu datu kopijas aizsardzības un konfidencialitātes nodrošināšanu atbild attiecīgais trešās puses pakalpojums.

Padoms. Atkarībā no tā, cik liels datu apjoms tiek kopēts un kad trešās puses pakalpojums pārvieto kopiju, procesa ilgums var aizņemt stundas vai dienas.

Atsauksmju sniegšana

Ja rodas problēmas, kas nav izskaidrotas šajā rakstā, varat nosūtīt mums atsauksmes.

Bieži uzdotie jautājumi

Kur šī funkcija ir pieejama?
Svarīgi! Ja vietā, kurā dzīvojat, šo funkciju nevarat lietot un ja trešās puses pakalpojumā tas tiek atbalstīts, varat izveidot savu datu dublējumu, izmantojot Google arhivatoru. Pēc tam varat augšupielādēt šo dublējumu trešās puses pakalpojumā.
Iespēja pārvietot savu Google datu kopiju uz pakalpojumu, ko nenodrošina Google, ir pieejama tālāk norādītajās valstīs un reģionos.
 • Austrija
 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Horvātija
 • Kipra
 • Čehija
 • Dānija
 • Igaunija
 • Somija
 • Francija
 • Vācija
 • Grieķija
 • Ungārija
 • Īrija
 • Itālija
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Malta
 • Nīderlande
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovākija
 • Slovēnija
 • Spānija
 • Zviedrija
 • Šveice
 • Apvienotā Karaliste

Uzziniet, kā Google nosaka, ar kuru valsti ir saistīts jūsu konts.

Vai šo funkciju var izmantot visi lietotāji iepriekš norādītajās valstīs?

Nē, noteiktiem Google kontiem šī funkcija var nebūt pieejama. Iespējams, nevarēsiet izmantot šo funkciju, ja:

 • kontu pārvalda jūsu darbavieta, mācību iestāde vai cita organizācija.
 • attiecīgais Google konts ir izveidots bērnam.
  • Lai izmantotu šo funkciju, ir nepieciešams vecāka vai aizbildņa apstiprinājums.
 • konts ir zīmola konts pakalpojumā YouTube. Uzziniet, kā pārvaldīt zīmola kontu.
 • Konts ir reģistrēts Google papildu aizsardzības programmā.
Kā rīkoties, ja datu kopēšanas procesā rodas kļūda vai problēma?

Tālāk aprakstītajos gadījumos Google, iespējams, nevarēs izveidot jūsu datu kopiju.

 • Datus nevarēja atrast. Vēlreiz pārbaudiet, vai jums ir atbilstošie dati, ko vēlaties kopēt.
 • Jūs iesniedzāt jaunu pieprasījumu, kamēr iepriekšējais pieprasījums vēl tika apstrādāts. Šādā gadījumā viens no abiem pieprasījumiem var būt nesekmīgs. Pirms jauna pieprasījuma iesniegšanas uzgaidiet, līdz ir pabeigti visi neapstiprinātie pieprasījumi.
 • Datu kopēšanas procesā radās kļūda. Ja tā notiek, mēģiniet sākt kopēšanu vēlreiz.

Ja problēmas rodas pēc kopijas izveides, sazinieties tieši ar trešās puses pakalpojumu.

Kuru Google produktu datus varu kopēt un pārvietot uz trešās puses pakalpojumu?.

Svarīgi! Trešo pušu pakalpojumi pieder uzņēmumiem vai izstrādātājiem, kas nav Google. Savu datu kopiju pārvietojiet tikai uz tādiem trešo pušu pakalpojumiem, kuriem uzticaties. Uzziniet vairāk par risku.

Uz trešo pušu pakalpojumiem varat pārvietot noteiktus savus datus no tālāk norādītajiem Google produktiem.

 • Pārlūks Chrome
 • Google Maps
 • Play veikals
 • Google meklēšana
 • Google pirkumi
 • YouTube
Kā rīkoties, ja nejauši pārvietoju savu datu kopiju? Vai varu tos izdzēst?
Vienmēr pārliecinieties, ka izprotat, kā trešās puses pakalpojums izmantos un glabās jūsu datus un kā varat datus pārvaldīt. Lai uzzinātu, vai varat dzēst datus, kad datu kopija jau ir pārvietota, jums ir jāsazinās ar trešās puses pakalpojumu.
Kā varu pārbaudīt, kādu datu kopiju es pārvietoju?
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar trešās puses pakalpojumu.
Kā rīkoties, ja trešās puses pakalpojums ļaunprātīgi izmanto manus datus?
Papildus citiem pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem varat arī ziņot uzņēmumam Google par trešās puses pakalpojumu, ja uzskatāt, ka tajā tiek ļaunprātīgi izmantoti jūsu dati, veidotas mēstules vai kaitīgos veidos izmantoti jūsu dati vai ka tajā notiek uzdošanās par jums. Ziņošana par trešās puses lietotni vai pakalpojumu

Izstrādātājiem

Lai skatītu mūsu izstrādātāja rokasgrāmatu, kā arī papildu uzziņas materiālus, resursus un politikas, pārejiet uz mūsu Data Portability API dokumentāciju.

Saistītie resursi

true
Laipni lūdzam Google kontā!

Mēs konstatējām, ka jums ir jauns Google konts. Uzziniet, kā uzlabot lietošanas iespējas, izmantojot Google konta kontrolsarakstu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne