Adatai másolatának megosztása harmadik féllel

Fontos: A harmadik fél szolgáltatás olyan cég vagy fejlesztő, amely nem a Google-hoz tartozik. Csak olyan harmadik fél szolgáltatásba helyezze át az adatairól készült másolatot, amelyben megbízik. További információ a kockázatokról.

Annak érdekében, hogy Ön könnyebben helyezhesse át az adatai másolatát, a Google lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy engedélyezze valamely harmadik fél szolgáltatás számára az Ön bizonyos Google-adatairól készült másolat áthelyezését az adott szolgáltatással való használatra. Ez a lehetőség a támogatott országokban és régiókban élő felhasználók számára áll rendelkezésre, és kiegészíti azt, amit a Google Takeout segítségével minden felhasználó megtehet. Azok a felhasználók, akiknél ez a funkció nem áll rendelkezésre, továbbra is használhatják a Google Takeout megoldást arra, hogy Google-fiókjukban lévő tartalmaikról létrehozzanak másolatot saját használatra vagy valamely harmadik fél szolgáltatásába történő manuális áthelyezésre.

Amikor rendelkezésre áll, az adatáthelyezési folyamat mindig a harmadik fél webhelyén vagy alkalmazásában kezdődik. Bár a Google-on kívüli szolgáltatások felhasználhatják eszközeinket ennek a lehetőségnek a biztosításához, az ő döntésük és felelősségük a funkció beállítása.

Tipp: Ha fiókját munkahelyén, iskolájában vagy más szervezetnél kezelik, előfordulhat, hogy csak akkor tudja áthelyezni Google-adatainak másolatát a harmadik fél szolgáltatásába, ha rendszergazdája bekapcsolta ezt a lehetőséget. További információ arról, hogy használhatja-e ezt a funkciót.

Fontos:

 • Ön döntheti el, hogy át kívánja-e helyezni adatai másolatát valamely harmadik fél szolgáltatásba.
  • Ha úgy dönt, hogy áthelyezi az adatai másolatát, kiválaszthatja, hogy milyen adatok kerüljenek másolásra.
 • Ez egy egyszeri kérés az adatai másolatának áthelyezésére.
 • A másolat harmadik fél szolgáltatásba való áthelyezése után adatai nem törlődnek a Google-fiókjából.
 • Miután a harmadik fél szolgáltatás megkapja az Ön adatainak másolatát, ő felel a másolat kezeléséért és védelméért.

Az adatok másolatának áthelyezése előtt

A Google-nál kiemelten odafigyelünk arra, hogy megóvjuk az adatait, és hogy az Ön kezébe adjuk az irányítást. Mielőtt úgy dönt, hogy áthelyezi adatai másolatát, fontos, hogy megértse a folyamatot.

Győződjön meg arról, hogy megbízható a harmadik fél szolgáltatás

Fontos: A Google semmilyen célból nem adja el az Ön személyes adatait senkinek. Ha nem ad engedélyt, nem helyezzük át az adatait.

Miután a harmadik fél szolgáltatás birtokába került az Ön adatainak másolata, ő felelős (nem pedig a Google) azért, hogy miként történik a másolat kezelése és védelme.

A megosztott adatokat is gondosan ellenőrizze, mivel személyes vagy bizalmas információt tartalmazhatnak. Csak akkor helyezze át adatai másolatát, ha úgy gondolja, hogy ennek van értelme, és ha helyénvalónak tartja a megosztást.

Javasoljuk továbbá, hogy olvassa el a harmadik fél szolgáltatás adatvédelmi irányelveit és biztonsági tájékoztatóit. Ebből megtudhatja, hogyan használják fel az adatait, és hogyan gondoskodnak adatai biztonságának és privát jellegének megőrzéséről. Idetartozik az is, hogy elolvashatják, szerkeszthetik vagy törölhetik-e az Ön érzékeny és privát információit, áthelyezhetik-e a róluk készült másolatot, illetve eladhatják-e őket.

Az irányítás az Ön kezében van

Fontos: Bizonyos, a fiók biztonságával kapcsolatos adatok és információk (például a jelszavak) nem másolhatók és nem helyezhetők át harmadik fél szolgáltatásba.

Ön dönti el, hogy a Google-fiókjából származó adatok másolatát át kívánja-e helyezni egy Google-on kívüli szolgáltatásba. Ön dönti el azt is, hogy milyen adatok legyenek átmásolva.

Ha például át kívánja helyezni YouTube-adatai másolatát, akkor dönthet úgy is, hogy a privát videóit nem másolja át. Minden olyan kérésnél, amely az adatai másolatának valamely harmadik fél szolgáltatásba történő áthelyezésére vonatkozik, megjelennek azok a lehetőségek, amelyekkel kiválaszthatja, hogy mely adatokat szeretné vagy nem szeretné átmásolni.

Tipp: Mielőtt a Google befejezi az adatok másolatának elkészítését, visszavonhatja a kérést. Ha meg szeretné szüntetni a harmadik fél szolgáltatás számára biztosított hozzáférést, keresse fel Google-fiókját.

Ez egy egyszeri, az adatai másolatának áthelyezése iránti kérés

Ez a folyamat nem szinkronizálja a Google-fiókjában lévő tartalmakat a harmadik fél szolgáltatással. A folyamat egyszeri másolatot készít az adatairól, amelyet aztán a harmadik fél szolgáltatás helyez át.

Ha egy másik alkalommal is át szeretné helyezni adatai másolatát ugyanabba a szolgáltatásba, hogy rögzítse a korábbi áthelyezés óta bekövetkezett változásokat, akkor újra el kell végeznie a folyamatot. Az adatokról tetszőleges számú másolat készíthető, de az adatok védelme érdekében minden alkalommal engedélyeznie kell a másolat elkészítését.

Az adatai nem törlődnek

A folyamat részeként a Google semmilyen adatot nem töröl az Ön által használt Google-szolgáltatásokból. A Google másolatot készít az Ön akkor meglévő adatairól, amikor a harmadik fél szolgáltatás áthelyezi őket. További információ a Google-fiókjában lévő adatok megkereséséről, kezeléséről és törléséről.

Megjegyzések:

 • Az áthelyezésre kerülő adatok köre azon alapul, hogy a harmadik fél szolgáltatás mikor kezdi meg az adatok exportálását, nem pedig azon, hogy a szolgáltatás mikor kér Öntől engedélyt az áthelyezésre.
 • A két művelet között az adataiban bekövetkező változások és kiegészítések megjelennek a másolatban.
 • Előfordulhat, hogy az exportálás megkezdése után végrehajtott módosítások és kiegészítések nem kerülnek bele a másolatba.

Ha úgy dönt, hogy a Google-fiókjában tárolt adatok másolatát harmadik fél szolgáltatásba helyezi át, a Google másolatot készít a kiválasztott adatokról. Az adatok áthelyezése a harmadik fél szolgáltatás feladata.

Fontos: A harmadik fél szolgáltatás olyan cég vagy fejlesztő, amely nem a Google-hoz tartozik. Csak olyan harmadik fél szolgáltatásba helyezze át az adatairól készült másolatot, amelyben megbízik. További információ a kockázatokról.

Az adatok másolatának áthelyezése

Mivel harmadik fél szolgáltatás kér hozzáférést az Ön bizonyos adataihoz, a folyamat mindig a harmadik fél szolgáltatás alkalmazásában vagy webhelyén kezdődik. A Google-nak nincs befolyása arra, hogy ez a lehetőség hogyan és hol jelenik meg.

Ha úgy dönt, hogy áthelyezi egyes adatainak másolatát:

 • A rendszer megkérheti, hogy jelentkezzen be Google-fiókjába.
 • Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és döntse el, hogy áthelyezi-e adatai másolatát, valamint válassza ki azokat az adatokat, amelyekhez a harmadik fél szolgáltatás hozzáférhet.
 • Adatainak másolatát ezt követően áthelyezheti a harmadik fél szolgáltatás.
 • Az adatok áthelyezését követően a harmadik fél szolgáltatás felelős az adatok biztonságának és privát jellegének megőrzéséért.

Megjegyzés: Attól függően, hogy mennyi adat másolásáról van szó, és hogy mikor helyezi át a harmadik fél szolgáltatás a másolatot, a folyamat órákig vagy napokig is eltarthat.

Visszajelzés küldése

Ha a jelen cikkben nem ismertetett problémákat tapasztal, küldjön visszajelzést.

Gyakori kérdések

Hol áll rendelkezésre ez a funkció?
Fontos: Ha lakóhelyén nem tudja használni ezt a funkciót, de a harmadik fél szolgáltatás támogatja ezt a lehetőséget, akkor a Google Takeout segítségével biztonsági másolatot készíthet az adatairól. Az így készített biztonsági másolatot aztán feltöltheti a harmadik fél szolgáltatásba.
A Google-adatok másolatának Google-on kívüli szolgáltatásba való áthelyezésének lehetősége a következő országokban és régiókban áll rendelkezésre:
 • Ausztria
 • Belgium
 • Bulgária
 • Horvátország
 • Ciprus
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Németország
 • Görögország
 • Magyarország
 • Írország
 • Olaszország
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Hollandia
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Spanyolország
 • Svédország
 • Svájc
 • Egyesült Királyság

További információ arról, hogy a Google hogyan határozza meg, hogy a fiókja melyik országhoz van társítva.

A fent felsorolt országokban élő összes felhasználó használhatja ezt a funkciót?

Nem. A Google-fiók típusától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre az Ön számára. Előfordulhat, hogy nem tudja használni ezt a funkciót, ha:

Mi a teendő, ha hiba vagy probléma merül fel az adataim másolása során?

A következők miatt fordulhat elő, hogy a Google nem tud másolatot készíteni az Ön adatairól:

 • Az adatok nem találhatók. Ellenőrizze újra, hogy a másolni kívánt adatok megfelelő típusúak-e.
 • Új kérelmet nyújtott be, miközben folyamatban volt egy korábbi kérelem feldolgozása. Ebben az esetben a két kérelem egyike sikertelen lehet. Új kérelem létrehozása előtt várja meg, amíg az összes függőben lévő kérelem lezárul.
 • Hiba történt az adatmásolási folyamat során. Ha igen, kezdje újra elölről a folyamatot.

A másolat elkészülte után felmerülő esetleges problémákkal forduljon közvetlenül a harmadik fél szolgáltatáshoz.

Mely Google-termékekből másolhatok és helyezhetek át adatot harmadik félhez?

Fontos: A harmadik fél szolgáltatás olyan cég vagy fejlesztő, amely nem a Google-hoz tartozik. Csak olyan harmadik fél szolgáltatásba helyezze át az adatairól készült másolatot, amelyben megbízik. További információ a kockázatokról.

Egyes adatai másolatát a következő Google-termékekből helyezheti át harmadik fél szolgáltatásokba:

 • Chrome böngésző
 • Google Térkép
 • Play Áruház
 • Google Kereső
 • Google Shopping
 • YouTube
Mi történik, ha véletlenül helyezem át az adataim másolatát? Törölhetem a másolatot?
Mindig járjon utána annak, hogy a harmadik fél szolgáltatás hogyan használja és tárolja az adatait, és hogy Ön miként tudja ezt ellenőrizni. Az adatok másolatának áthelyezése után a harmadik fél szolgáltatással kell felvennie a kapcsolatot, hogy megtudja, törölheti-e az adatokat.
Hogyan ellenőrizhetem, hogy milyen adatok másolatát helyeztem át?
További információért forduljon az adott harmadik fél szolgáltatáshoz.
Mi a teendő, ha a harmadik fél szolgáltatás visszaél az adataimmal?
Az esetlegesen meglévő egyéb jogorvoslati lehetőségeken túlmenően bejelentheti a Google-nak a harmadik fél szolgáltatást, ha úgy véli, hogy a harmadik fél szolgáltatás visszaél az adataival, spamet hoz létre, az Ön hamis kilétét állítja, vagy kártékony módon használja fel az adatait. Harmadik féltől származó alkalmazás vagy szolgáltatás bejelentése.

Fejlesztőknek

Ha meg szeretné tekinteni a fejlesztői útmutatót, valamint a további segédanyagokat, forrásokat és irányelveket, keresse fel a Data Portability API dokumentációját.

Kapcsolódó források

true
Üdvözli a Google-fiók!

Úgy látjuk, új Google-fiókja van! Ismerje meg, hogyan javíthatja a felhasználói élményt a Google-fiók ellenőrző listájának segítségével.

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü