Chia sẻ dữ liệu của bạn trên Google với một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba

Google giúp bạn chia sẻ một cách an toàn một số dữ liệu trong Tài khoản Google của bạn với các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba.

Khi bạn cấp cho các ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn:

 • Google sẽ thông báo cho bạn những loại dữ liệu mà bạn có thể chia sẻ với các ứng dụng bên thứ ba.
 • Google không chia sẻ dữ liệu của bạn khi bạn chưa cho phép.
 • Bạn có thể ngừng chia sẻ dữ liệu trong Tài khoản Google của mình với tài khoản bên thứ ba bất cứ lúc nào.
 • Google không chia sẻ mật khẩu Tài khoản Google của bạn với các ứng dụng bên thứ ba.

Thông tin về dữ liệu được chia sẻ khi bạn cấp quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình

Loại dữ liệu mà Google chia sẻ

Trước khi bạn quyết định có cấp cho các ứng dụng bên thứ ba quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình hay không, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu loại dữ liệu mà ứng dụng bên thứ ba đã yêu cầu.

Bạn có thể xem xét:

 • Những dịch vụ của Google mà bên thứ ba đã yêu cầu quyền truy cập.
 • Cấp truy cập dữ liệu mà bên thứ ba được cấp và những hành động họ có thể thực hiện với dữ liệu của bạn trên Google.
Các sản phẩm của Google có thông tin nhạy cảm

Các ứng dụng bên thứ ba có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu mà bạn cho là dữ liệu cá nhân hoặc nhạy cảm. Ví dụ về những sản phẩm của Google có thể chứa thông tin nhạy cảm bao gồm:

 • Gmail: Email của bạn có thể chứa tên của những người liên hệ, thư từ riêng tư của bạn hoặc tài liệu nhạy cảm.
 • Photos: Album của bạn trên Google Photos có thể có những ảnh mà bạn không muốn chia sẻ hoặc hiển thị với người khác, như ảnh về gia đình bạn hoặc bản sao của các tài liệu chính thức.
  • Một số ảnh được tự động gắn thẻ thông tin về ngày và vị trí.
 • Drive: Google Drive của bạn có thể chứa những tệp nhạy cảm mà bạn đã tải lên như:
  • Ảnh cá nhân
  • Bệnh án
  • Hồ sơ tài chính
  • Báo cáo chính thức
  • Bản trình bày.
 • Lịch: Lịch Google của bạn có thể có thông tin quan trọng về lịch trình hằng ngày và sự kiện riêng tư của bạn, chẳng hạn như địa điểm, khách và nội dung mô tả về các cuộc hẹn hoặc cuộc họp.
 • Danh bạ: Danh bạ Google của bạn có thể bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ và thông tin liên hệ của những người mà bạn biết.

Lưu ý: Nếu bạn chia sẻ tài liệu với người khác, thì các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba có thể xem tên và địa chỉ email của họ.

Loại dữ liệu mà các ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba có thể chia sẻ

Khi bạn cấp cho một ứng dụng bên thứ ba quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn, Google sẽ không có quyền truy cập vào tài khoản của bạn trên ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba đó.

Khi bạn cấp cho Google quyền truy cập vào một số dữ liệu nhất định trong tài khoản bên thứ ba, loại quyền truy cập bạn cấp sẽ khác với loại quyền bạn cấp khi cấp một số quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Tìm hiểu thêm về cách liên kết Tài khoản Google.

Thông tin về khoảng thời gian mà một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba có thể lưu giữ dữ liệu của bạn

Khoảng thời gian mà một ứng dụng bên thứ ba lưu trữ dữ liệu của bạn sẽ phụ thuộc vào chính sách giữ lại dữ liệu của ứng dụng đó. Để tìm hiểu thêm về cách một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba sử dụng dữ liệu của bạn, hãy truy cập vào Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của ứng dụng hoặc dịch vụ đó. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên ứng dụng bên thứ ba hoặc trang web của ứng dụng đó.

Trước khi bạn cấp quyền truy cập vào dữ liệu trong Tài khoản Google của mình

Khi bạn cấp quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình cho một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, các ứng dụng hoặc dịch vụ đó có thể đọc, chỉnh sửa, xoá hoặc chia sẻ thông tin nhạy cảm.

Để tìm hiểu về cách một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba sử dụng dữ liệu của bạn cũng như cách họ giữ an toàn cho dữ liệu đó, hãy đọc chính sách quyền riêng tư và thông báo bảo mật của ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba đó.

Trước khi bạn cấp quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình cho một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, hãy xem xét các yếu tố sau:

 • Bảo mật: Nếu máy chủ của ứng dụng bên thứ ba bị xâm nhập, thì những người không được phép có thể truy cập dữ liệu của bạn. Khi bạn cấp quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình cho một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, họ có thể sao chép và lưu dữ liệu của bạn trên máy chủ của riêng họ. Do Google không thể bảo vệ dữ liệu trên các máy chủ của công ty khác nên dữ liệu của bạn có thể gặp rủi ro lớn hơn liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư.
 • Sử dụng dữ liệu: Ứng dụng bên thứ ba có thể sử dụng dữ liệu của bạn sai mục đích hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn một cách không phù hợp.
 • Xoá dữ liệu: Vì tuỳ thuộc vào ứng dụng bên thứ ba nên bạn có thể không xoá được dữ liệu của mình khỏi các máy chủ của họ một cách nhanh chóng hoặc tự động. Bạn cũng khó có thể xoá tài khoản bạn đã tạo trên ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba.
 • Thay đổi về chính sách: Bạn có thể không trực tiếp nhận được thông báo của ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba về những thay đổi trong chính sách và cách hoạt động của họ.
 • Khả năng xem dữ liệu: Một số cá nhân trong ứng dụng bên thứ ba có thể xem dữ liệu trong Tài khoản Google mà bạn đã chia sẻ với họ.

Lưu ý quan trọng: Để đảm bảo bạn yên tâm khi cấp quyền truy cập vào dữ liệu của mình, hãy đọc chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba.

Thông tin về ứng dụng chưa được xác minh

Những ứng dụng bên thứ ba yêu cầu quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm của bạn có thể chưa được Google xem xét xem liệu họ có tuân thủ các chính sách về bảo mật dữ liệu của Google hay không. Ví dụ: nếu một ứng dụng bên thứ ba vẫn đang trong quá trình phát triển hoặc chưa được phát hành rộng rãi, thì có thể ứng dụng đó chưa được Google xem xét.

Nếu bạn nhận được cảnh báo cho biết rằng một ứng dụng chưa được xác minh, thì đừng chia sẻ dữ liệu của bạn trừ phi bạn tin tưởng nhà phát triển ứng dụng đó.

Lý do một số ứng dụng chưa được xác minh

Ứng dụng có thể chưa được xác minh vì:

 • Nhà phát triển vẫn đang thử nghiệm ứng dụng.
 • Ứng dụng chỉ có thể dùng nội bộ trong một tổ chức cụ thể.

Các nhà phát triển không đáng tin cậy có thể cố gắng sử dụng các ứng dụng chưa được xác minh cho mục đích gây hại, chẳng hạn như cài đặt phần mềm không mong muốn hoặc lấy cắp thông tin cá nhân.q Chỉ chia sẻ dữ liệu của bạn nếu bạn hoàn toàn tin tưởng nhà phát triển ứng dụng.

Quản lý các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn

Bạn luôn có thể xem hoặc thay đổi quyền truy cập của bên thứ ba vào Tài khoản Google của mình.

Lưu ý: Để xem hoặc thay đổi quyền truy cập của một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, hãy chọn tên của ứng dụng/dịch vụ đó trong danh sách.

Xem các ứng dụng và dịch vụ của bạn

Thông tin có liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1702578401692226684
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975