Zdieľanie vašich údajov na Googli s aplikáciou alebo službou tretej strany

Google vám pomáha bezpečne zdieľať niektoré údaje vášho účtu Google s aplikáciami a službami tretích strán.

Keď udelíte aplikáciám alebo službám tretích strán prístup k vášmu účtu Google:

 • Google vás informuje, ktoré typy údajov môžete s nimi zdieľať;
 • Google nezdieľa vaše údaje bez povolenia;
 • môžete kedykoľvek prestať zdieľať údaje svojho účtu Google s účtom tretej strany;
 • Google s nimi nezdieľa vaše heslo účtu Google.

Údaje, ktoré sa zdieľajú, keď udelíte prístup k svojmu účtu Google

Aké údaje zdieľa Google

Než sa rozhodnete poskytnúť prístup k svojmu účtu Google, pomôžeme vám porozumieť, ktoré údaje príslušná aplikácia tretej strany požaduje.

Môžete skontrolovať:

 • služby Googlu, ku ktorým príslušná tretia strana požadovala prístup;
 • úroveň prístupu príslušnej tretej strany k údajom a akcie, ktoré môže podniknúť s vašimi údajmi na Googli.
Služby Googlu s citlivými údajmi

Aplikácie tretích strán môžu požadovať prístup k údajom, ktoré považujete za osobné alebo citlivé. Príklady služieb Googlu, ktoré môžu obsahovať citlivé údaje:

 • Gmail: vaše správy môžu obsahovať mená vašich kontaktov, vašu súkromnú korešpondenciu alebo citlivé dokumenty.
 • Fotky: vaše albumy vo Fotkách Google môžu obsahovať fotky, ktoré nechcete zdieľať alebo nemajú vidieť ostatní, napríklad obrázky vašej rodiny či oficiálne dokumenty.
  • Niektoré fotky sú automaticky označené dátumom a polohou.
 • Disk: váš Disk Google môže obsahovať citlivé súbory, ktoré ste nahrali, napríklad:
  • osobné fotky,
  • zdravotné záznamy.
  • finančné záznamy,
  • oficiálne reporty,
  • prezentácie.
 • Kalendár: váš Kalendár Google môže obsahovať dôležité informácie o tom, čo zvyknete robiť počas dňa, ako aj o súkromných udalostiach (napríklad miesta, hostia a opisy stretnutí).
 • Kontakty: vaše Kontakty Google môžu zahŕňať mená, telefónne čísla, adresy a kontaktné údaje osôb, ktoré poznáte.

Tip: Ak zdieľate dokumenty s inými ľuďmi, aplikácie a služby tretích strán môžu zistiť ich mená aj e‑mailové adresy.

Ktoré údaje môžu aplikácie alebo služby tretích strán zdieľať

Keď aplikácii tretej strany udelíte prístup k vášmu účtu Google, Google nezíska prístup k vášmu účtu v rámci príslušnej aplikácie či služby tretej strany.

Keď povolíte Googlu prístup k určitým údajom v účte tretej strany, tento typ zdieľania je odlišný od zdieľania čiastočného prístupu k vášmu účtu Google. Ďalšie informácie o prepojení účtu Google

Ako dlho si môže aplikácia alebo služba tretej strany ponechať vaše údaje

Obdobie, na ktoré aplikácia tretej strany uchováva vaše údaje, závisí od jej pravidiel uchovávania. Viac o tom, ako aplikácia alebo služba tretej strany využíva vaše údaje, sa dozviete v jej pravidlách ochrany súkromia a zmluvných podmienkach. Tieto informácie nájdete v príslušnej aplikácii tretej strany alebo na jej webe.

Než udelíte prístup k údajom svojho účtu Google

Keď udelíte aplikácii alebo službe tretej strany prístup k vášmu účtu Google, môže čítať, upravovať, odstraňovať a zdieľať citlivé údaje.

Ak chcete zistiť, ako využíva vaše údaje a ako ich zabezpečuje, prečítajte si pravidlá ochrany súkromia a sprístupnenia informácií o zabezpečení príslušnej aplikácie či služby tretej strany.

Než jej udelíte prístup k vášmu účtu Google, zvážte tieto faktory:

 • Zabezpečenie: v prípade narušenia zabezpečenia serveru príslušnej aplikácie tretej strany môžu získať prístup k vašim údajom neoprávnené osoby. Keď udelíte aplikácii alebo službe tretej strany prístup k vášmu účtu Google, môže kopírovať a ukladať vaše údaje na vlastných serveroch. Google nemôže chrániť údaje na serveroch inej firmy, takže môžu byť vystavené väčším rizikám z hľadiska zabezpečenia a ochrany súkromia.
 • Používanie údajov: príslušná aplikácia tretej strany môže vaše údaje zneužiť alebo zdieľať nevhodne.
 • Odstraňovanie údajov: možno nebudete môcť rýchlo či automaticky odstraňovať svoje údaje zo serverov príslušnej aplikácie tretej strany, pretože to závisí od nej. Môže byť okrem toho náročné odstrániť účet, ktorý ste si v aplikácii alebo službe tretej strany vytvorili.
 • Zmeny pravidiel: možno nebudete priamo dostávať upozornenia z príslušnej aplikácie alebo služby tretej strany o zmenách v jej pravidlách či praktikách.
 • Viditeľnosť údajov: príslušná aplikácia tretej strany môže poskytnúť prístup osobám prezerajúcim údaje účtu Google, ktoré ste s ňou zdieľali.

Dôležité: Prečítajte si pravidlá ochrany súkromia príslušnej tretej strany, aby ste zistili, či vám daný prístup k údajom vyhovuje.

Neoverené aplikácie

Google nemusí kontrolovať, či aplikácie tretích strán žiadajúce o prístup k vašim citlivým údajom dodržiavajú pravidlá Googlu, ktoré sa týkajú zabezpečenia údajov. Ak je napríklad aplikácia tretej strany stále vo vývoji alebo nie je dostupná pre širokú verejnosť, nemusela byť Googlom skontrolovaná.

Ak dostanete upozornenie, že aplikácia nie je overená, nezdieľajte svoje údaje, pokiaľ nedôverujete jej vývojárovi.

Prečo nie sú niektoré aplikácie overené

Aplikácie nemusia byť overené z týchto dôvodov:

 • vývojár aplikáciu stále testuje,
 • aplikácia je interná a určená iba pre konkrétnu organizáciu.

Nedôveryhodní vývojári sa môžu pokúšať využívať neoverené aplikácie na škodlivé účely, ako sú inštalácia nechceného softvéru alebo odcudzenie osobných údajov. Svoje údaje zdieľajte iba vtedy, keď vývojárovi aplikácie nepochybne dôverujete.

Správa aplikácií a služieb tretích strán s prístupom do vášho účtu Google

Prístup tretích strán k vášmu účtu Google môžete kedykoľvek skontrolovať alebo zmeniť.

Tip: Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť prístup aplikácie či služby tretej strany, vyberte v zozname jej názov.

Zobraziť aplikácie a služby

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka