Udostępnianie swoich danych Google aplikacji lub usłudze innej firmy

Google pomaga Ci bezpiecznie udostępniać niektóre dane z Twojego konta Google aplikacjom i usługom innych firm.

Gdy zezwolisz aplikacjom lub usługom innych firm na dostęp do Twojego konta Google:

 • Google poinformuje Cię, jakie typy danych możesz udostępniać aplikacjom innych firm;
 • Google nie będzie udostępniać Twoich danych bez Twojej zgody;
 • w dowolnej chwili możesz przestać udostępniać dane z konta Google aplikacji lub usłudze innej firmy;
 • nie będziemy udostępniać aplikacjom innych firm hasła do Twojego konta Google.

Dane udostępniane po przyznaniu dostępu do konta Google

Jakie dane udostępniamy

Zanim postanowisz przyznać dostęp do swojego konta Google, poinformujemy Cię, o jakie dane prosi aplikacja innej firmy.

Możesz sprawdzić:

 • usługi Google, do których aplikacja innej firmy chce mieć dostęp;
 • poziom dostępu aplikacji innej firmy do danych i działania, jakie może podjąć w związku z Twoimi danymi Google.
Usługi Google z informacjami poufnymi

Aplikacje innych firm mogą prosić o dostęp do danych, które uważasz za osobiste lub poufne. Przykłady usług Google, które mogą zawierać informacje poufne:

 • Gmail: Twoje e-maile mogą zawierać imiona i nazwiska Twoich kontaktów, Twoją prywatną korespondencję bądź poufne dokumenty.
 • Zdjęcia: Twoje albumy w Zdjęciach Google mogą zawierać zdjęcia, których nie chcesz udostępniać ani pokazywać innym, np. przedstawiające Twoją rodzinę lub oficjalne dokumenty.
  • Niektóre zdjęcia są automatycznie oznaczane datą i lokalizacją.
 • Dysk: na Twoim Dysku Google mogą się znajdować przesłane przez Ciebie poufne pliki, takie jak:
  • prywatne zdjęcia,
  • dokumentacja medyczna,
  • dokumentacja księgowa,
  • oficjalne raporty,
  • prezentacje.
 • Kalendarz: Kalendarz Google może zawierać ważne informacje o Twoich codziennych czynnościach i prywatnych wydarzeniach, np. lokalizacje, nazwiska gości oraz opisy i dane spotkań.
 • Kontakty: Twoje Kontakty Google mogą zawierać imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe osób, które znasz.

Wskazówka: jeśli udostępniasz dokumenty innym osobom, aplikacje i usługi innych firm mogą poznać ich imiona i nazwiska oraz adresy e-mail.

Jakie dane mogą udostępniać aplikacje i usługi innych firm

Zgoda na dostęp aplikacji innej firmy do Twojego konta Google nie oznacza, że Google uzyska dostęp do Twojego konta w aplikacji lub usłudze tej firmy.

Jeśli zezwolisz Google na dostęp do niektórych danych na swoim koncie w usłudze innej firmy, sposób udostępniania danych w tej usłudze będzie różnił się od przyznania częściowego dostępu do konta Google. Więcej informacji o łączeniu kont Google

Jak długo aplikacja lub usługa innej firmy może przechowywać Twoje dane

Okres przechowywania Twoich danych przez aplikację innej firmy zależy od stosowanych przez nią zasad. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu Twoich danych przez aplikację lub usługę innej firmy, zapoznaj się z jej polityką prywatności i warunkami korzystania z usługi. Te informacje możesz znaleźć w aplikacji lub na jej stronie internetowej.

Zanim przyznasz dostęp do danych na koncie Google

Gdy zezwolisz aplikacji lub usłudze innej firmy na dostęp do swojego konta Google, będzie ona mogła odczytywać, edytować, usuwać lub udostępniać informacje poufne.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak aplikacja lub usługa innej firmy używa Twoich danych i jak je zabezpiecza, przeczytaj politykę prywatności i informacje na temat bezpieczeństwa dotyczące danej aplikacji lub usługi.

Zanim przyznasz aplikacji lub usłudze innej firmy dostęp do swojego konta Google, weź pod uwagę te kwestie:

 • Bezpieczeństwo: jeśli zabezpieczenia serwera aplikacji innej firmy zostaną naruszone, nieautoryzowane osoby będą mogły uzyskać dostęp do Twoich danych. Gdy przyznasz aplikacji lub usłudze innej firmy dostęp do swojego konta Google, będzie ona mogła kopiować Twoje dane i zapisywać je na swoich serwerach. Google nie może chronić informacji na serwerach innych firm, więc Twoje dane mogą być w większym stopniu narażone na naruszenie prywatności i inne zagrożenia.
 • Wykorzystywanie danych: aplikacja innej firmy może w niewłaściwy sposób używać Twoich danych lub je udostępniać.
 • Usuwanie danych: w zależności od aplikacji lub usługi innej firmy szybkie bądź automatyczne usunięcie danych z serwerów może nie być możliwe. Może też być trudno usunąć konto utworzone w aplikacji lub usłudze innej firmy.
 • Zmiany zasad: z aplikacji lub usługi innej firmy możesz nie otrzymywać bezpośrednio powiadomień o zmianach w stosowanych przez nią zasadach.
 • Widoczność danych: aplikacja innej firmy, której przyznasz dostęp do danych na swoim koncie Google, może umożliwiać wgląd w te dane różnym osobom.

Ważne: aby sprawdzić, czy chcesz przyznać dostęp do swoich danych, zapoznaj się z polityką prywatności danej firmy.

Niezweryfikowane aplikacje

Aplikacje innych firm, które proszą o dostęp do Twoich informacji poufnych, mogły nie zostać przez nas sprawdzone pod kątem zgodności z zasadami Google dotyczącymi bezpieczeństwa danych. Mogą to być na przykład aplikacje, które są nadal w fazie opracowywania lub nie zostały ogólnie udostępnione.

Jeśli zobaczysz ostrzeżenie, że aplikacja jest niezweryfikowana, nie udostępniaj jej swoich danych, chyba że ufasz jej deweloperowi.

Dlaczego niektóre aplikacje są niezweryfikowane

Niektóre aplikacje są niezweryfikowane, ponieważ:

 • deweloper nadal testuje aplikację,
 • aplikacja jest wewnętrzna i używana tylko w konkretnej organizacji.

Deweloperzy, którzy nie są godni zaufania, mogą próbować używać niezweryfikowanych aplikacji do szkodliwych celów, takich jak instalowanie niechcianego oprogramowania lub kradzież danych osobowych. Dane udostępniaj tylko wtedy, gdy ufasz deweloperowi aplikacji.

Zarządzanie aplikacjami i usługami innych firm mającymi dostęp do Twojego konta

W dowolnej chwili możesz sprawdzić lub zmienić dostęp aplikacji i usług innych firm do Twojego konta Google.

Wskazówka: aby sprawdzić albo zmienić dostęp aplikacji lub usługi innej firmy, wybierz jej nazwę na liście.

Zobacz swoje aplikacje i usługi

Przydatne materiały

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne