Chia sẻ quyền truy cập Tài khoản Google của bạn với các ứng dụng bên thứ ba

Để mở khoá một số tính năng, bạn có thể cấp cho các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba một số quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Ví dụ: ứng dụng chỉnh sửa ảnh có thể yêu cầu quyền truy cập vào Google Photos của bạn để áp dụng bộ lọc.

Sau đây là một số sản phẩm của Google mà các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba có thể yêu cầu quyền truy cập:

 • Gmail
 • Drive
 • Lịch
 • Photos
 • Danh bạ

Lưu ý quan trọng: Ứng dụng bên thứ ba do các công ty hoặc nhà phát triển không thuộc Google tạo. Chỉ cấp quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình nếu bạn tin tưởng một ứng dụng bên thứ ba.

Cấp cho một ứng dụng bên thứ ba quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn

Để chia sẻ một số quyền truy cập vào dữ liệu trong Tài khoản Google của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

 1. Khi một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba nhắc bạn chia sẻ quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn, hãy xem xét kỹ yêu cầu để biết loại thông tin và quyền mà ứng dụng hoặc dịch vụ đó yêu cầu.
 2. Nếu quyết định chia sẻ quyền truy cập, bạn phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 3. Cho phép ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba đó có một số quyền truy cập vào dữ liệu trong Tài khoản Google của bạn.

Các ứng dụng bên thứ ba có thể yêu cầu những loại quyền truy cập khác nhau vào Tài khoản Google của bạn. Họ có thể yêu cầu quyền truy cập vào:

 • Lấy thông tin cơ bản trong hồ sơ: Thông tin cơ bản trong hồ sơ của bạn gồm có tên, địa chỉ email và ảnh hồ sơ. Để tạo tài khoản mới trên ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, ứng dụng bên thứ ba có thể yêu cầu thông tin này. Khi bạn đăng nhập bằng Google trên những ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ tính năng này thì tức là bạn cho phép ứng dụng và dịch vụ đó truy cập vào thông tin cơ bản trong hồ sơ của mình. Tìm hiểu cách đăng nhập bằng Google.
 • Xem và sao chép dữ liệu trong Tài khoản Google của bạn: Các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba có thể yêu cầu quyền tìm và sao chép dữ liệu như danh bạ, ảnh, danh sách phát trên YouTube và nhiều dữ liệu khác.
  • Nếu bạn thu hồi quyền truy cập của ứng dụng bên thứ ba vào Tài khoản Google của bạn, thì ứng dụng đó sẽ không thể truy cập vào dữ liệu của bạn nữa. Bạn có thể cần yêu cầu xoá dữ liệu mà họ đã thu thập.
 • Quản lý dữ liệu trong Tài khoản Google của bạn: Các ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba có thể yêu cầu quyền chỉnh sửa, tải lên, tạo hoặc xoá dữ liệu trong Tài khoản Google của bạn.
  • Ví dụ:
   • Một ứng dụng biên tập phim có thể chỉnh sửa video và tải video lên kênh YouTube của bạn.
   • Ứng dụng lập kế hoạch sự kiện có thể tạo hoặc xoá sự kiện trên Lịch Google của bạn.

Báo cáo ứng dụng bên thứ ba

Những câu hỏi thường gặp về quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn

Làm cách nào để biết những ứng dụng bên thứ ba nào có quyền truy cập vào dữ liệu trong Tài khoản Google của tôi?
Bạn có thể kiểm tra những ứng dụng và dịch vụ mà bạn đã cho phép truy cập vào Tài khoản Google của mình trên trang quản lý ứng dụng và dịch vụ liên kết với tài khoản của bạn.

Lưu ý: Để xem hoặc thay đổi quyền truy cập của một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, hãy chọn tên của ứng dụng/dịch vụ đó trong danh sách.

Xem các ứng dụng và dịch vụ của bạn

Làm cách nào để xoá quyền truy cập của bên thứ ba vào Tài khoản Google của tôi?

Nếu không còn muốn một ứng dụng bên thứ ba truy cập vào Tài khoản Google của mình nữa, bạn có thể xoá ứng dụng đó khỏi danh sách các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba liên kết với tài khoản của bạn.

 1. Hãy nhớ đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Xem những ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.
 3. Chọn ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba trong danh sách có liên kết bạn muốn xoá.
 4. Chọn Xem thông tin chi tiết sau đó Xoá quyền truy cập sau đó Xác nhận.

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều loại liên kết, thì liên kết với ứng dụng/dịch vụ bên thứ ba mà bạn đã cấp quyền truy cập sẽ xuất hiện trong phần "{Tên ứng dụng} có một số quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn".

Xem lại quyền truy cập

Một bên thứ ba có thể có quyền truy cập vào bao nhiêu dữ liệu của tôi trên Google?

Các ứng dụng bên thứ ba chỉ có thể truy cập vào dữ liệu và dịch vụ mà bạn cho phép. Trước khi Google chia sẻ bất cứ dữ liệu nào của bạn với một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, bạn sẽ thấy danh sách dữ liệu và dịch vụ mà bên thứ ba muốn truy cập.

Ví dụ: nếu bạn cho phép một ứng dụng bên thứ ba chỉ được truy cập vào dữ liệu của bạn trên Lịch Google thì ứng dụng đó chỉ có thể truy cập vào dữ liệu đó, chứ không thể truy cập vào bất cứ dữ liệu nào khác của bạn trên Google, chẳng hạn như dữ liệu của bạn trong Google Photos hoặc Danh bạ.

Bạn có thể xoá quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình bất cứ lúc nào.

Bên thứ ba có thể sửa đổi dữ liệu trong Tài khoản Google của tôi không?

Bạn có thể cấp cho các ứng dụng bên thứ ba các cấp truy cập khác nhau vào Tài khoản Google của bạn, chẳng hạn như quyền truy cập thông tin tài khoản cơ bản và quyền xem hoặc sửa đổi dữ liệu trong tài khoản của bạn. Nếu bạn cho phép một ứng dụng bên thứ ba quản lý dữ liệu trong Tài khoản Google của bạn, thì ứng dụng đó có thể chỉnh sửa, tạo và xoá dữ liệu trong Tài khoản Google của bạn. Khi cho phép ứng dụng bên thứ ba truy cập vào tài khoản của mình, bạn có thể xem loại quyền truy cập mà ứng dụng bên thứ ba yêu cầu, trong phần quyền truy cập mà bên thứ ba có thể có.

Tôi có nên chia sẻ mật khẩu Tài khoản Google của mình với một bên thứ ba để họ truy cập không?

Đừng chia sẻ mật khẩu Tài khoản Google của bạn trên ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba. Nếu bạn chia sẻ mật khẩu Tài khoản Google của mình với một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, thì họ sẽ có toàn quyền truy cập vào tài khoản của bạn, do đó tài khoản của bạn có thể bị xâm phạm bảo mật.

Thay vào đó, bạn có thể chia sẻ một số quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình với các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy và có độ bảo mật cao hơn.

Nếu tôi bị đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình thì tôi phải làm sao?

Để cho phép một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba truy cập, bạn phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Nếu tôi có nhiều Tài khoản Google thì sao?

Nếu có nhiều Tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc chọn tài khoản bạn muốn sử dụng hoặc đăng nhập vào một Tài khoản Google khác để tiếp tục.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi xoá Tài khoản Google của mình?

Nếu xoá Tài khoản Google của mình, bạn cũng sẽ xoá tất cả các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba liên kết với tài khoản đó. Ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba đó có thể giữ lại thông tin mà trước đây bạn đã chia sẻ với họ. Có thể bạn cần phải yêu cầu ứng dụng bên thứ ba đó xoá mọi dữ liệu mà họ đã có.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi xoá tài khoản bên thứ ba của mình?

Khi bạn xoá tài khoản bên thứ ba của mình, Tài khoản Google của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Thông tin có liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính