Dijeljenje pristupa Google računu s aplikacijama trećih strana

Aplikacijama i uslugama trećih strana možete odobriti djelomičan pristup svojem Google računu da biste pristupili određenim značajkama. Na primjer, aplikacija za uređivanje fotografija može zatražiti pristup vašim Google fotografijama radi primjene filtara.

Evo nekih Googleovih proizvoda kojima aplikacije i usluge trećih strana mogu zatražiti pristup:

 • Gmail
 • Disk
 • Kalendar
 • Fotografije
 • Kontakti.

Važno: aplikacije trećih strana tvrtke su ili razvojni programeri koji nisu Google. Pristup Google računu odobrite samo ako aplikaciju treće strane smatrate pouzdanom.

Omogućivanje aplikaciji treće strane da pristupa vašem Google računu

Da biste podijelili djelomičan pristup podacima svojeg Google računa, slijedite ove upute:

 1. Kad aplikacija ili usluga treće strane zatraži da podijelite pristup svojem Google računu, pažljivo pregledajte zahtjev da biste saznali koje podatke i dopuštenja traži.
 2. Ako odlučite podijeliti pristup, morate se prijaviti na Google račun.
 3. Aplikaciji ili usluzi treće strane odobrite djelomičan pristup podacima svojeg Google računa.

Aplikacije trećih strana mogu zatražiti različite vrste pristupa vašem Google računu. Mogu zatražiti pristup sljedećem:

 • Pristup osnovnim podacima o vašem profilu: osnovni podaci o profilu uključuju vaše ime, e-adresu i profilnu sliku. Za izradu novog računa u aplikaciji ili na usluzi treće strane, aplikacija treće strane može zatražiti te podatke. Kad se prijavite putem Googlea u aplikacije i na usluge trećih strana koje imaju tu značajku, odobravate pristup svojem osnovnom profilu. Saznajte kako se prijaviti putem Googlea.
 • Pregled i kopiranje podataka s Google računa: aplikacije i usluge trećih strana mogu zatražiti dopuštenje za pronalaženje i kopiranje podataka kao što su vaši kontakti, fotografije, popisi s YouTubea i još mnogo toga.
  • Ako aplikaciji treće strane opozovete pristup svojem Google računu, više neće moći pristupati vašim podacima. Možda ćete morati zatražiti brisanje podataka koje već ima.
 • Upravljanje podacima na vašem Google računu: aplikacije ili usluge trećih strana mogu zatražiti dopuštenje za uređivanje, prijenos, izradu ili brisanje podataka na vašem Google računu.
  • Na primjer:
   • Aplikacija za uređivanje filmova može urediti vaš videozapis i prenijeti ga na vaš YouTube kanal.
   • Aplikacija za planiranje događaja može izrađivati ili brisati događaje u vašem Google kalendaru.

Prijavite aplikaciju treće strane

Česta pitanja o pristupu Google računu

Kako mogu znati koje aplikacije trećih strana imaju pristup podacima mojeg Google računa?
Na stranici za upravljanje vezama možete provjeriti kojim ste aplikacijama i uslugama odobrili pristup svojem Google računu.

Savjet: da biste pregledali ili promijenili pristup aplikacije ili usluge treće strane, odaberite njezin naziv s popisa.

Pregledajte svoje aplikacije i usluge

Kako trećoj strani mogu ukloniti pristup svojem Google računu?

Ako više ne želite da aplikacija treće strane ima pristup vašem Google računu, možete je ukloniti iz veza trećih strana.

 1. Provjerite jeste li prijavljeni na svoj Google račun.
 2. Pregledajte aplikacije i usluge s pristupom trećih strana.
 3. Na popisu odaberite aplikaciju ili uslugu treće strane čiju vezu želite ukloniti.
 4. Odaberite Prikaži pojedinosti a zatim Uklonite pristup a zatimPotvrdi.

Savjet: ako imate više od jedne vrste veze, veza s pristupom treće strane prikazuje se u odjeljku {Naziv aplikacije} ima djelomičan pristup vašem Google računu.

Pregledajte pristup

Kojoj količini Googleovih podataka može pristupiti treća strana?

Aplikacije trećih strana mogu pristupati samo podacima i uslugama koje ste im odobrili. Prije nego što Google podijeli vaše podatke s aplikacijom ili uslugom treće strane, prikazat će se popis podataka i usluga kojima treća strana traži pristup.

Na primjer, ako aplikaciji treće strane odobrite pristup samo podacima Google kalendara, ona će moći pristupiti samo tim podacima, ne i drugim Googleovim podacima, na primjer podacima Google fotografija ili Kontakata.

Uvijek možete ukloniti pristup Google računu.

Može li treća strana mijenjati podatke mojeg Google računa?

Aplikacijama trećih strana možete odobriti različite razine pristupa svojem Google računu, na primjer pristup osnovnim podacima o računu te mogućnost pregleda ili izmjene podataka na računu. Ako aplikaciji treće strane odobrite pristup za upravljanje podacima Google računa, ona može uređivati, izrađivati i brisati podatke na vašem Google računu. Kada odobravate pristup svojem računu, vrstu pristupa koju aplikacija treće strane traži možete pronaći u odjeljku o pristupu koji mogu imati treće strane.

Trebam li s trećom stranom podijeliti zaporku svojeg Google računa radi pristupa?

Nemojte dijeliti zaporku svojeg Google računa u aplikaciji ili na usluzi treće strane. Ako podijelite zaporku svojeg Google računa s aplikacijom ili uslugom treće strane, ona će imati potpuni pristup vašem računu, što može ugroziti njegovu sigurnost.

Umjesto toga, možete podijeliti djelomičan pristup svojem Google računu s pouzdanim aplikacijama i uslugama trećih strana, što je sigurnije.

Što ako sam odjavljen/odjavljena s Google računa?

Da biste aplikaciji ili usluzi treće strane odobrili pristup, morate se prijaviti na svoj Google račun.

Što ako imam više Google računa?

Ako imate više Google računa, morat ćete odabrati račun koji želite upotrijebiti ili se prijaviti na neki drugi Google račun da biste nastavili.

Što ako izbrišem svoj Google račun?

Ako izbrišete Google račun, izbrisat će se i sve povezane veze trećih strana. Aplikacija ili usluga treće strane može zadržati podatke koje ste prethodno podijelili s njom. Možda ćete od aplikacije treće strane morati zatražiti da izbriše podatke koje već ima.

Što ako izbrišem svoj račun za treću stranu?

Brisanje računa treće strane ne utječe na vaš Google račun.

 • Da biste prestali dijeliti podatke s aplikacijom ili uslugom treće strane, uklonite je sa stranice za upravljanje vezama. Time se opozivaju sve vrste pristupa koje ste joj prethodno odobrili.

Povezani sadržaji

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik