Sdílení přístupu k účtu Google s aplikacemi třetích stran

Pokud chcete získat některé funkce, můžete aplikacím a službám třetích stran udělit určitou úroveň přístupu ke svému účtu Google. Například aplikace na úpravu fotek může požádat o přístup k vašim Fotkám Google, aby vám umožnila použít filtry.

Některé služby Google, ke kterým mohou aplikace a služby třetích stran žádat o přístup, zahrnují:

 • Gmail
 • Disk
 • Kalendář
 • Fotky
 • Kontakty

Důležité: Aplikace třetích stran jsou společnosti nebo vývojáři, které nepatří ke společnosti Google. Přístup k účtu Google udělte, pouze pokud aplikaci třetí strany důvěřujete.

Udělení přístupu k účtu Google aplikaci třetí strany

Pokud chcete sdílet určitou úroveň přístupu k datům v účtu Google, postupujte takto:

 1. Když vás aplikace nebo služba třetí strany požádá o sdílení přístupu k účtu Google, pečlivě žádost zkontrolujte a zjistěte, o jaké informace a oprávnění žádá.
 2. Pokud se rozhodnete přístup sdílet, musíte se přihlásit k účtu Google.
 3. Povolte aplikaci nebo službě třetí strany přístup k datům ve vašem účtu Google.

Aplikace třetích stran mohou žádat o různé typy přístupu k vašemu účtu Google. Příklady:

 • Základní profil: Základní informace o profilu zahrnují vaše jméno, e‐mailovou adresu a profilovou fotku. Tyto informace mohou sloužit například k vytvoření nového účtu v aplikaci nebo službě třetí strany. Když se přihlásíte přes Google do aplikací a služeb třetích stran, které tuto funkci podporují, udělíte přístup k základnímu profilu. Jak se přihlásit přes Google
 • Zobrazení a kopírování dat z účtu Google: Aplikace a služby třetích stran mohou požádat o oprávnění k vyhledání a kopírování dat, jako jsou vaše kontakty, fotky, playlisty YouTube a další.
  • Pokud aplikaci třetí strany zrušíte přístup k účtu Google, nebude už mít přístup k vašim datům. O případné smazání těchto dat bude nutné požádat třetí stranu.
 • Správa dat v účtu Google: Aplikace a služby třetích stran mohou požádat o oprávnění upravovat, nahrávat, vytvářet nebo mazat data ve vašem účtu Google.
  • Příklady:
   • Aplikace na úpravu filmů může upravit video a nahrát ho na váš kanál YouTube.
   • Aplikace na plánování událostí může vytvářet nebo mazat události z Kalendáře Google.

Nahlášení aplikace třetí strany

Časté dotazy ohledně přístupu k účtu Google

Jak zjistím, které aplikace třetích stran mají přístup k datům v mém účtu Google?
Aplikace a služby, kterým jste udělili přístup k účtu Google, můžete zkontrolovat na stránce pro správu připojení.

Tip: Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit přístup aplikace nebo služby třetí strany, vyberte v seznamu její název.

Zobrazit vaše aplikace a služby

Jak třetí straně odeberu přístup k účtu Google?

Pokud už nechcete, aby aplikace třetí strany měla přístup k vašemu účtu Google, můžete propojení zrušit.

 1. Musíte být přihlášeni ke svému účtu Google.
 2. Zobrazit aplikace a služby s přístupem třetí strany
 3. Vyberte ze seznamu aplikaci nebo službu třetí strany, jejíž propojení chcete odstranit.
 4. Vyberte Zobrazit podrobnosti a pak Odebrat přístup a pak Potvrdit.

Tip: Pokud máte víc typů propojení, v sekci „{název aplikace} má určitou úroveň přístupu k vašemu účtu Google“ se zobrazí propojení třetí strany.

Kontrola přístupu

K jaké části mých dat na Googlu může mít třetí strana přístup?

Aplikace třetích stran mají přístup pouze k datům a službám, které schválíte. Než Google začne sdílet vaše data s aplikací nebo službou třetí strany, zobrazí se seznam dat a služeb, ke kterým chce třetí strana přístup.

Pokud například aplikaci třetí strany povolíte přístup pouze k datům v Kalendáři Google, bude mít přístup pouze k těmto datům, nikoli k ostatním datům na Googlu, jako jsou Fotky nebo Kontakty Google.

Přístup k účtu Google můžete kdykoli odebrat.

Může třetí strana upravit data v mém účtu Google?

Aplikacím třetích stran můžete udělit různé úrovně přístupu k účtu Google, například základní informace o účtu a zobrazení či úpravy údajů v účtu. Pokud aplikaci třetí strany povolíte přístup ke správě dat ve vašem účtu Google, bude moci upravovat, vytvářet a mazat data ve vašem účtu Google. Když povolíte přístup ke svému účtu, uvidíte, jaký typ přístupu aplikace třetí strany požaduje, a to u přístupu, který třetí strany mohou mít.

Je vhodné sdílet heslo Google se třetí stranou?

Heslo účtu Google s aplikacemi ani službami třetích stran nesdílejte. Pokud své heslo účtu Google budete sdílet s aplikací nebo službou třetí strany, bude mít k vašemu účtu plný přístup, což může ohrozit jeho zabezpečení.

Místo toho můžete sdílet část přístupu k účtu Google s důvěryhodnými aplikacemi a službami třetích stran, což je bezpečnější.

Co když jsem odhlášen(a) od účtu Google?

Pokud chcete autorizovat přístup k aplikaci nebo službě třetí strany, musíte se přihlásit k účtu Google.

Co když mám víc účtů Google?

Pokud máte víc účtů Google, zobrazí se výzva, abyste vybrali účet, který chcete použít, nebo se přihlásili k jinému účtu.

Co se stane, pokud smažu účet Google?

Pokud smažete svůj účet Google, smažete také všechna přidružená propojení se třetími stranami. Aplikace nebo služba třetí strany může uchovávat informace, které jste s ní dříve sdíleli. O případné smazání dat bude nutné požádat příslušnou aplikaci třetí strany.

Co se stane, pokud smažu účet třetí strany?

Smazání účtu třetí strany váš účet Google nijak neovlivní.

 • Pokud chcete přestat sdílet data s aplikací nebo službou třetí strany, odstraňte je ze stránky pro správu propojení. Tímto zrušíte veškerý přístup, který jste jim dříve udělili.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka