Przyznawanie dostępu do konta Google aplikacjom innych firm

Aby móc korzystać z określonych funkcji, możesz zezwolić aplikacjom i usługom innych firm na częściowy dostęp do Twojego konta Google. Na przykład aplikacja do edycji zdjęć może poprosić o dostęp do Twoich Zdjęć Google, aby zastosować filtry.

Aplikacje i usługi innych firm mogą prosić o dostęp do m.in. tych usług Google:

 • Gmail,
 • Dysk,
 • Kalendarz,
 • Zdjęcia,
 • Kontakty.

Ważne: aplikacje innych firm to takie, które zostały opracowane przez firmy lub deweloperów innych niż Google. Przyznawaj dostęp do swojego konta Google tylko tym aplikacjom, którym ufasz.

Przyznawanie aplikacji innej firmy dostępu do swojego konta Google

Aby przyznać aplikacji częściowy dostęp do danych na swoim koncie Google, wykonaj te czynności:

 1. Gdy aplikacja lub usługa innej firmy prosi o przyznanie dostępu do Twojego konta Google, zapoznaj się dokładnie z treścią prośby, aby się dowiedzieć, o jakie informacje i uprawnienia chodzi.
 2. Jeśli zdecydujesz się przyznać dostęp, musisz zalogować się na konto Google.
 3. Zezwól aplikacji lub usłudze innej firmy na pewien dostęp do danych na Twoim koncie Google.

Aplikacje innych firm mogą prosić o różne rodzaje dostępu do Twojego konta Google, w tym:

 • Poznanie Twojego podstawowego profilu: informacje w podstawowym profilu obejmują Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i zdjęcie profilowe. Aplikacja lub usługa innej firmy może poprosić o dostęp do tych danych w celu utworzenia nowego konta. Gdy logujesz się przez Google w aplikacjach i usługach innych firm, które korzystają z tej funkcji, zezwalasz na dostęp do swojego podstawowego profilu. Jak zalogować się przez Google
 • Wyświetlanie i kopiowanie danych z Twojego konta Google: aplikacje i usługi innych firm mogą prosić o uprawnienia do wyszukiwania i kopiowania danych takich jak Twoje kontakty, zdjęcia czy playlisty w YouTube.
  • Jeśli odbierzesz aplikacji innej firmy dostęp do Twojego konta Google, nie będzie ona już miała dostępu do Twoich danych. Być może trzeba będzie poprosić tę firmę o usunięcie danych, które już zebrała.
 • Zarządzanie danymi na koncie Google: aplikacje i usługi innych firm mogą prosić o uprawnienia do edytowania, przesyłania, tworzenia i usuwania danych na Twoim koncie Google.
  • Na przykład:
   • Aplikacja do edycji filmów może zmodyfikować Twój film i przesłać go do Twojego kanału w YouTube.
   • Aplikacja do planowania wydarzeń może tworzyć i usuwać wydarzenia w Kalendarzu Google.

Zgłoś aplikację innej firmy

Częste pytania dotyczące dostępu do konta Google

Jak mogę sprawdzić, które aplikacje innych firm mają dostęp do danych na moim koncie Google?
Aplikacje i usługi, które mają uprawnienia dostępu do Twojego konta Google, możesz sprawdzić na stronie zarządzania połączeniami.

Wskazówka: aby sprawdzić lub zmienić dostęp aplikacji lub usługi innej firmy, wybierz jej nazwę na liście.

Zobacz swoje aplikacje i usługi

Jak usunąć dostęp aplikacji innych firm do mojego konta Google?

Jeśli nie chcesz, aby aplikacja miała dostęp do Twojego konta Google, możesz usunąć jej uprawnienia na stronie połączeń z aplikacjami innych firm.

 1. W razie potrzeby zaloguj się na swoje konto Google.
 2. Wyświetl aplikacje i usługi innych firm, które mają dostęp do Twojego konta.
 3. Wybierz z listy aplikację lub usługę, którą chcesz odłączyć.
 4. Wybierz Zobacz szczegóły a potem Zablokuj dostęp a potem Potwierdź.

Wskazówka: jeśli masz kilka typów połączeń, połączenie z aplikacją innej firmy będzie widoczne w sekcji „{Nazwa aplikacji} ma dostęp do Twojego konta Google”.

Sprawdź dostęp

Do jakiej części moich danych w Google może mieć dostęp aplikacja lub usługa innej firmy?

Aplikacje innych firm mają dostęp tylko do tych danych i usług, których dotyczy Twoja zgoda. Zanim Google udostępni Twoje dane, zobaczysz listę danych i usług, do których chce mieć dostęp aplikacja lub usługa innej firmy.

Jeśli na przykład zezwolisz aplikacji innej firmy na dostęp tylko do Twoich danych z Kalendarza Google, będzie ona miała dostęp wyłącznie do tych danych, a nie do innych danych Google, np. w Zdjęciach lub Kontaktach.

W dowolnej chwili możesz usunąć dostęp do swojego konta Google.

Czy inna firma może modyfikować dane mojego konta Google?

Aplikacjom innych firm możesz przyznawać różne poziomy dostępu do swojego konta Google, np. uprawnienia do wyświetlania lub modyfikowania podstawowych danych dotyczących konta. Jeśli zezwolisz aplikacji innej firmy na zarządzanie danymi na Twoim koncie Google, będzie ona mogła edytować, tworzyć i usuwać dane na tym koncie. Podczas przyznawania dostępu do swojego konta możesz sprawdzić, o jakie uprawnienia prosi aplikacja innej firmy i jaki dostęp może ona uzyskać.

Czy mam udostępnić swoje hasło do konta Google, aby aplikacja innej firmy mogła uzyskać do niego dostęp?

Nie udostępniaj hasła do swojego konta Google aplikacjom lub usługom innych firm. Jeśli to zrobisz, będą one miały pełny dostęp do Twojego konta, co może zagrażać jego bezpieczeństwu.

Zamiast tego możesz przyznać pewien poziom dostępu do swojego konta Google zaufanym aplikacjom i usługom innych firm, co jest bezpieczniejsze.

Co się stanie, jeśli nie jestem zalogowany(-a) na koncie Google?

Aby przyznać dostęp aplikacji lub usłudze innej firmy, musisz zalogować się na swoje konto Google.

Co jeśli mam więcej niż 1 konto Google?

Jeśli masz więcej niż 1 konto Google, zobaczysz prośbę o wybranie konta, którego chcesz użyć, lub zalogowanie się na inne konto Google.

Co się stanie, jeśli usunę konto Google?

Jeśli usuniesz swoje konto Google, usuniesz też wszystkie powiązane z nim połączenia zewnętrzne. Aplikacja lub usługa innej firmy może zachować informacje udostępnione przez Ciebie wcześniej. Być może trzeba będzie poprosić tę aplikację o usunięcie danych, które już zebrała.

Co się stanie, jeśli usunę konto w aplikacji lub usłudze innej firmy?

Usunięcie konta w aplikacji lub usłudze innej firmy nie ma wpływu na Twoje konto Google.

 • Jeśli chcesz przestać udostępniać swoje dane aplikacji lub usłudze innej firmy, usuń ją na stronie zarządzania połączeniami. Spowoduje to cofnięcie wszystkich przyznanych wcześniej uprawnień dostępu.

Przydatne materiały

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne