Zarządzanie połączeniami między kontem Google a innymi firmami

Aby ułatwić sobie korzystanie z różnych funkcji, możesz udostępniać dane z konta Google aplikacjom i usługom innych firm.

Ważne: „inne firmy” to firmy lub deweloperzy spoza Google. Udostępniaj dane tylko zaufanym aplikacjom i usługom. Google nie konfiguruje połączeń bez Twojej zgody.

Więcej informacji o połączeniach z innymi firmami

Aby sprawdzić wszystkie bieżące połączenia z innymi firmami:

 1. Na koncie Google otwórz stronę połączeń z aplikacjami i usługami innych firm.
 2. Znajdź aplikację lub usługę na liście.
 3. Wybierz aplikację lub usługę, której połączenia chcesz sprawdzić.

Wskazówka: jeśli wybierzesz aplikację lub usługę innej firmy, która ma zapisane hasło w Menedżerze haseł Google, na stronie pojawi się link. Dowiedz się, jak zapisywać hasła, zarządzać nimi i je chronić

Zarządzanie połączeniami z aplikacjami i usługami innych firm

Zaloguj się przez Google

Dzięki funkcji Zaloguj się przez Google możesz logować się w aplikacjach i usługach innych firm przy użyciu konta Google. Możesz logować się na różnych platformach i w różnych przeglądarkach bez konieczności tworzenia nowego hasła.

Sprawdzanie połączeń i zarządzanie nimi

Aby przestać korzystać z funkcji Zaloguj się przez Google w aplikacji lub usłudze:

Ważne: jeśli usuniesz to połączenie, Google przestanie automatycznie logować się w aplikacji lub usłudze. Nie spowoduje to usunięcia aplikacji ani usługi innej firmy.

 1. Na koncie Google wejdź na stronę połączeń z aplikacjami i usługami innych firm.
 2. Wybierz Zaloguj się przez Google.
 3. Wybierz aplikację lub usługę, którą chcesz odłączyć a potem Zobacz szczegóły.
  • Wskazówka: jeśli masz kilka typów połączeń z daną aplikacją lub usługą, połączenie Zaloguj się przez Google będzie widoczne w sekcji „Jak Google pomaga Ci logować się w aplikacji {nazwa aplikacji}”.
 4. Kliknij Przestań korzystać z funkcji Zaloguj się przez Google a potem Potwierdź.

Więcej informacji o funkcji Zaloguj się przez Google

Jak funkcja Zaloguj się przez Google pomaga bezpiecznie udostępniać dane

Łączenie z kontem Google
Możesz połączyć swoje konto Google z aplikacją lub usługą innej firmy, aby zapewnić ich lepsze i bardziej spersonalizowane działanie.

Możesz na przykład połączyć usługę strumieniowania muzyki z kontem Google, aby poprosić Asystenta Google o włączenie w niej utworu.

Sprawdzanie połączeń i zarządzanie nimi

Ważne: jeśli usuniesz to połączenie, Google utraci dostęp do Twojego konta w aplikacji lub usłudze innej firmy. Nie będziesz mieć dostępu do funkcji, które wymagają tego połączenia na urządzeniach, na których jesteś użytkownikiem zalogowanym na konto Google.

Aby odebrać Google dostęp do aplikacji lub usługi innej firmy:

 1. Na koncie Google wejdź na stronę połączeń z aplikacjami i usługami innych firm.
 2. Kliknij Połączone konto.
 3. Wybierz aplikację lub usługę innej firmy, którą chcesz odłączyć.
  • Wskazówka: jeśli masz kilka typów połączeń z daną aplikacją lub usługą, to połączenie pojawi się w sekcji „Google ma dostęp do Twojego konta {nazwa aplikacji}”.
 4. Obok konta innej firmy, które chcesz usunąć, kliknij Usuń połączenie a potem Potwierdź.

Wskazówka: zanim usuniesz połączenie, zapoznaj się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się, jakie informacje dana firma udostępnia Google.

Więcej informacji o aplikacjach i usługach innych firm, które udostępniają Google dane
Przyznawanie innej firmie dostępu do konta Google

Możesz zezwolić aplikacjom i usługom innych firm na dostęp do Twojego konta Google.

Aplikacja do fitnessu może na przykład poprosić o dostęp do Twojego Kalendarza Google, aby wyświetlić zajęcia, na które się w niej zarejestrujesz.

Ważne: zanim zezwolisz innej firmie na dostęp do Twojego konta Google, zapoznaj się z jej polityką prywatności i informacjami na temat bezpieczeństwa, aby dowiedzieć się, w jaki sposób aplikacja lub usługa będzie używać Twoich danych i jak będzie je chronić.

Sprawdzanie połączeń i zarządzanie nimi

Aby sprawdzić albo usunąć dostęp aplikacji lub usługi innej firmy:

Ważne: jeśli usuniesz dostęp, aplikacja lub usługa innej firmy nie będzie mogła korzystać z Twojego konta Google. Może to sprawić, że niektóre funkcje będą niedostępne.

 1. Na koncie Google wejdź na stronę połączeń z aplikacjami i usługami innych firm.
 2. Kliknij Mają dostęp do konta Google.
 3. Wybierz aplikację lub usługę innej firmy, którą chcesz sprawdzić.
  • Aby filtrować aplikacje i usługi innych firm z określonym dostępem do Twojego konta Google, kliknij Dostęp do i wybierz usługę Google lub zaznacz Inny dostęp.
 4. Kliknij Zobacz szczegóły.
  • Wskazówka: jeśli masz kilka typów połączeń z daną aplikacją lub usługą, to połączenie pojawi się w sekcji „{Nazwa aplikacji} ma dostęp do Twojego konta Google”.
 5. Sprawdź uprawnienia dostępu aplikacji lub usługi innej firmy do Twojego konta Google.
 6. Jeśli chcesz usunąć dostęp aplikacji lub usługi, kliknij Usuń dostęp a potem Potwierdź.

Zgłaszanie aplikacji lub usługi innej firmy

Jeśli uważasz, że aplikacja lub usługa innej firmy dopuszcza się nadużyć w stosunku do Twoich danych:

 1. Na koncie Google wejdź na stronę połączeń z aplikacjami i usługami innych firm.
 2. Kliknij Mają dostęp do konta Google.
 3. Wybierz aplikację lub usługę innej firmy, którą chcesz sprawdzić.
 4. Kliknij Zobacz szczegóły.
 5. U dołu strony wybierz Zgłoś tę aplikację.
 6. Wypełnij formularz i kliknij Prześlij.

Więcej informacji o aplikacjach i usługach innych firm z dostępem do Twojego konta Google

Jak Google pomaga chronić Twoje dane, w tym dane osobowe

 • Nie udostępnimy aplikacji ani usłudze innej firmy hasła do Twojego konta Google.
 • Możesz sprawdzić, jakie typy danych z konta Google zgadzasz się udostępniać innej firmie.
 • W każdej chwili możesz odebrać innej firmie dostęp do Twojego konta Google.

Ważne: jeśli usuniesz połączenie między kontem Google a aplikacją lub usługą innej firmy, ta aplikacja lub usługa może zachować dane, które zostały jej wcześniej udostępnione. Aby usunąć te dane, wejdź na stronę wybranej aplikacji lub usługi innej firmy.

Przydatne materiały

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne