Διαχείριση συνδέσεων μεταξύ του Λογαριασμού σας Google και τρίτων μερών

Για να ξεκλειδώσετε χρήσιμες λειτουργίες, μπορείτε να επιλέξετε να κοινοποιείτε δεδομένα μεταξύ του Λογαριασμού σας Google και εφαρμογών και υπηρεσιών τρίτου μέρους.

Σημαντικό: Τα τρίτα μέρη είναι εταιρείες ή προγραμματιστές που δεν ανήκουν στην Google. Κοινοποιήστε τα δεδομένα σας μόνο σε τρίτα μέρη που εμπιστεύεστε. Η Google δεν πραγματοποιεί συνδέσεις χωρίς την άδειά σας.

Μάθετε σχετικά με τις συνδέσεις τρίτου μέρους

Για να ελέγξετε όλες τις τρέχουσες συνδέσεις τρίτου μέρους:

 1. Επισκεφτείτε τη σελίδα συνδέσεων τρίτου μέρους του Λογαριασμού σας Google.
 2. Βρείτε την εφαρμογή ή την υπηρεσία στη λίστα.
 3. Επιλέξτε την εφαρμογή ή την υπηρεσία της οποίας τις συνδέσεις θέλετε να ελέγξετε.

Συμβουλή: Εάν επιλέξετε μια εφαρμογή ή υπηρεσία τρίτου μέρους η οποία έχει έναν αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης στον Διαχειριστή κωδικών πρόσβασης Google, η σελίδα θα εμφανίζει έναν σύνδεσμο. Μάθετε πώς μπορείτε να αποθηκεύετε, να διαχειρίζεστε και να προστατεύετε τους κωδικούς πρόσβασής σας.

Διαχείριση συνδέσεων τρίτου μέρους

Σύνδεση μέσω Google

Για να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας Google για σύνδεση σε εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτου μέρους, χρησιμοποιήστε τη Σύνδεση μέσω Google. Μπορείτε να συνδέεστε από διαφορετικές πλατφόρμες και προγράμματα περιήγησης, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης.

Έλεγχος και διαχείριση αυτών των συνδέσεων

Για να διακόψετε τη χρήση της Σύνδεσης μέσω Google για μια εφαρμογή ή υπηρεσία:

Σημαντικό: Εάν διαγράψετε αυτήν τη σύνδεση, η Google θα διακόψει την αυτόματη σύνδεση στην εφαρμογή ή την υπηρεσία. Αυτή η ενέργεια δεν διαγράφει την εφαρμογή ή την υπηρεσία τρίτου μέρους.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα συνδέσεων τρίτου μέρους του Λογαριασμού σας Google.
 2. Επιλέξτε Σύνδεση μέσω Google.
 3. Επιλέξτε την εφαρμογή ή την υπηρεσία τρίτου μέρους της οποίας τη σύνδεση θέλετε να καταργήσετε και μετά Προβολή λεπτομερειών.
  • Συμβουλή: Εάν έχετε περισσότερους από έναν τύπους σύνδεσης με τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή υπηρεσία, η σύνδεση που έχετε πραγματοποιήσει μέσω της λειτουργίας Σύνδεση μέσω Google εμφανίζεται στην ενότητα Πώς η Google σας βοηθά να συνδεθείτε στην εφαρμογή {όνομα εφαρμογής}.
 4. Επιλέξτε Διακοπή χρήσης της Σύνδεσης μέσω Google και μετά Επιβεβαίωση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Σύνδεση μέσω Google.

Μάθετε πώς η Σύνδεση μέσω Google σας βοηθά να κοινοποιείτε δεδομένα με ασφάλεια.

Συνδέστε τον Λογαριασμό σας Google
Μπορείτε να συνδέσετε τον Λογαριασμό σας Google με μια εφαρμογή ή υπηρεσία τρίτου μέρους, για την παροχή βελτιωμένων και εξατομικευμένων εμπειριών.

Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε μια υπηρεσία ροής μουσικής με τον Λογαριασμό σας Google, ώστε να μπορείτε να ζητήσετε από τον Βοηθό Google να αναπαράγει ένα τραγούδι από τη συγκεκριμένη υπηρεσία ροής μουσικής.

Έλεγχος και διαχείριση αυτών των συνδέσεων

Σημαντικό: Αν διαγράψετε αυτήν τη σύνδεση, η Google θα χάσει την πρόσβαση στην εφαρμογή ή τον λογαριασμό υπηρεσίας τρίτου μέρους. Δεν θα έχετε πρόσβαση σε λειτουργίες που απαιτούν αυτήν τη σύνδεση σε οποιαδήποτε συσκευή στην οποία έχετε συνδεθεί στον Λογαριασμό σας Google.

Για να καταργήσετε την πρόσβαση της Google σε μια εφαρμογή ή υπηρεσία τρίτου μέρους:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα συνδέσεων τρίτου μέρους του Λογαριασμού σας Google.
 2. Επιλέξτε Συνδεδεμένος λογαριασμός.
 3. Επιλέξτε την εφαρμογή ή την υπηρεσία τρίτου μέρους της οποίας τη σύνδεση θέλετε να διαγράψετε.
  • Συμβουλή: Εάν έχετε περισσότερους από έναν τύπους σύνδεσης με τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή υπηρεσία, αυτή η σύνδεση εμφανίζεται στην ενότητα Η Google έχει κάποιου είδους πρόσβαση στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή {Όνομα εφαρμογής}.
 4. Δίπλα στον λογαριασμό τρίτου μέρους που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε Διαγραφή σύνδεσης και μετά Επιβεβαίωση.

Συμβουλή: Προτού διαγράψετε τη σύνδεση, διαβάστε την πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους για να μάθετε ποιες πληροφορίες κοινοποιεί στην Google.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τρίτου μέρους που κοινοποιούν πληροφορίες στην Google.
Εκχωρήστε σε ένα τρίτο μέρος πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google

Μπορείτε να επιτρέψετε σε εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτου μέρους να αποκτήσουν πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google.

Για παράδειγμα, μια εφαρμογή παρακολούθησης φυσικής κατάστασης μπορεί να ζητήσει πρόσβαση στο Ημερολόγιο Google, για να προβάλλει μαθήματα στα οποία έχετε εγγραφεί μέσω της εφαρμογής.

Σημαντικό: Προτού παραχωρήσετε σε ένα τρίτο μέρος πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google, διαβάστε την πολιτική απορρήτου και τις αποκαλύψεις ασφαλείας του τρίτου μέρους για να μάθετε με ποιον τρόπο η εφαρμογή ή η υπηρεσία τρίτου μέρους χρησιμοποιεί και διατηρεί ασφαλή τα δεδομένα σας.

Έλεγχος και διαχείριση αυτών των συνδέσεων

Για να ελέγξετε ή να καταργήσετε τα στοιχεία στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση μια εφαρμογή ή μια υπηρεσία τρίτου μέρους:

Σημαντικό: Εάν καταργήσετε την πρόσβαση, η εφαρμογή ή η υπηρεσία τρίτου μέρους δεν θα έχει πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google. Αυτό μπορεί να καταστήσει ορισμένες λειτουργίες μη διαθέσιμες.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα συνδέσεων τρίτου μέρους του Λογαριασμού σας Google.
 2. Επιλέξτε Έχουν πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Επιλέξτε την εφαρμογή ή την υπηρεσία τρίτου μέρους που θέλετε να ελέγξετε.
  • Για να φιλτράρετε εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτου μέρους με συγκεκριμένη πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google, επιλέξτε Πρόσβαση σε, επιλέξτε ένα προϊόν Google ή επιλέξτε Άλλη πρόσβαση.
 4. Επιλέξτε Προβολή λεπτομερειών.
  • Συμβουλή: Εάν έχετε περισσότερους από έναν τύπους σύνδεσης με τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή υπηρεσία, αυτή η σύνδεση εμφανίζεται στην ενότητα Η εφαρμογή {Όνομα εφαρμογής} έχει κάποιου είδους πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google.
 5. Ελέγξτε την πρόσβαση που έχει η εφαρμογή ή η υπηρεσία τρίτου μέρους στον Λογαριασμό σας Google.
 6. Αν θέλετε να καταργήσετε την πρόσβαση της εφαρμογής ή της υπηρεσίας, επιλέξτε Κατάργηση πρόσβασης και μετά Επιβεβαίωση.

Αναφορά εφαρμογής ή υπηρεσίας τρίτου μέρους

Εάν πιστεύετε ότι μια εφαρμογή ή υπηρεσία τρίτου μέρους κάνει κακή χρήση των δεδομένων σας:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα συνδέσεων τρίτου μέρους του Λογαριασμού σας Google.
 2. Επιλέξτε Έχουν πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Επιλέξτε την εφαρμογή ή την υπηρεσία τρίτου μέρους που θέλετε να ελέγξετε.
 4. Επιλέξτε Προβολή λεπτομερειών.
 5. Στο κάτω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Αναφορά αυτής της εφαρμογής.
 6. Συμπληρώστε τη φόρμα και πατήστε Υποβολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τρίτου μέρους που έχουν πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google.

Πώς η Google προστατεύει τα δεδομένα και τα προσωπικά σας στοιχεία

 • Η Google δεν κοινοποιεί τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google σε καμία εφαρμογή ή υπηρεσία τρίτου μέρους.
 • Μπορείτε να ελέγξετε τον τύπο δεδομένων που, έπειτα από συναίνεσή σας, κοινοποιούνται από τον Λογαριασμό σας Google στο τρίτο μέρος.
 • Μπορείτε να καταργήσετε την πρόσβαση ενός τρίτου μέρους στον Λογαριασμό σας Google ανά πάσα στιγμή.

Σημαντικό: Εάν διαγράψετε τη σύνδεση μεταξύ του Λογαριασμού σας Google και μιας εφαρμογής ή υπηρεσίας τρίτου μέρους, η εφαρμογή ή η υπηρεσία ενδέχεται να διατηρήσει τα δεδομένα που της έχουν ήδη κοινοποιηθεί. Για να διαγράψετε τα δεδομένα που κοινοποιούνται στην εφαρμογή ή την υπηρεσία τρίτου μέρους, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της εφαρμογής ή της υπηρεσίας για λεπτομέρειες.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού