Ålderskrav för Google Konton

Nedan anges de åldersgränser som gäller för att ha ett Google-konto.

Google Konton är ett enhetligt inloggningssystem som ger dig åtkomst till produkter som t.ex. Google Play, Gmail och YouTube. Läs mer om Google Konton.

Andra ålderskrav kan gälla för konton på domäner för G Suite for Education.

Produktspecifika åldersgränser

Vissa produkter från Google har specifika åldersgränser. Här är några exempel:

  • YouTube: När en video på YouTube har en åldersgräns visas en varning och videon kan endast spelas upp av användare som är över 18 år. Läs mer om videor med åldersgränser.
  • Google Wallet: Du måste vara över 18 år.
  • AdSense: Du måste vara över 18 år.
  • AdWords: Du måste vara över 18 år.

Kontot kan inaktiveras om du anger fel födelsedatum

I tjänster från Google kan kontot inaktiveras om du anger ett födelsedatum som innebär att du är för ung för att ha ett Google-konto. Om du skrev fel när du angav ditt födelsedatum kan du läsa om hur du aktiverar Google-kontot igen.