Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον Λογαριασμό Google και τα όρια ηλικίας

Γιατί απενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός μου;

Καταχωρίσατε μια ημερομηνία γέννησης, βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται λόγω ηλικίας να έχετε Λογαριασμό Google.

Γιατί πρέπει να διαγραφεί ο λογαριασμός μου μετά από 30 ημέρες;

Καταχωρίσατε μια ημερομηνία γέννησης, βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται λόγω ηλικίας να έχετε Λογαριασμό Google. Σε περίπτωση που καταχωρίσατε εσφαλμένη ημερομηνία γέννησης, παρέχουμε μια περίοδο χάριτος, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω για να επιβεβαιώσετε τη σωστή ημερομηνία πριν από τη διαγραφή του λογαριασμού. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, η πρόσβαση στους λογαριασμούς δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι απαραίτητο για την επιβολή των πολιτικών μας.

Τι μπορώ να κάνω για την εκ νέου ενεργοποίηση του Λογαριασμού μου Google;

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου τον λογαριασμό σας αν ακολουθήσετε τις οδηγίες και επιβεβαιώσετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις ηλικίας για να διαθέτετε Λογαριασμό Google. Θα δείτε αυτές τις οδηγίες όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά στον λογαριασμό σας από οποιαδήποτε σελίδα σύνδεσης Google. Αν χρησιμοποιείτε κάποιον λογαριασμό μέσω της εργασίας, του σχολείου σας ή κάποιας άλλης ομάδας, ανοίξτε τον Λογαριασμό σας Google για να τον ενεργοποιήσετε εκ νέου. Προς το παρόν, μπορείτε να επαληθεύσετε την ηλικία σας με δύο τρόπους:

  1. Μεταφόρτωση ενός ηλεκτρονικού αντιγράφου της τρέχουσας αστυνομικής ταυτότητάς σας, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης ή
  2. Πραγματοποίηση μιας μικρής συναλλαγής (ύψους $0,30 USD) με έγκυρη πιστωτική κάρτα.

Σημείωση: Ενδέχεται να χρεωθείτε επιπλέον $1,00 USD για τη συναλλαγή ύψους $0,30 USD. Αυτή είναι μια χρέωση προ-έγκρισης που θα διαγραφεί από τον λογαριασμό σας σε λίγες ημέρες. Αν η συναλλαγή σας δεν είναι επιτυχής, ελέγξτε μήπως χρησιμοποιείτε μη έγκυρη κάρτα ή μήπως δεν έχετε καταχωρίσει σωστά τα στοιχεία σας. Θα γίνει δωρεά του ποσού των $0,30 USD σε ένα οργανισμό προστασίας παιδιών.

Αν είστε κάτω των 18 ετών, ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας θα πρέπει να παράσχει την επιβεβαίωση εκ μέρους σας.

Γιατί η Google ζητά επιβεβαίωση μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω αποστολής αντιγράφου της ταυτότητάς μου; Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία;

Η πραγματοποίηση μιας συναλλαγής μικρού ύψους με έγκυρη πιστωτική κάρτα ή η αποστολή ενός αντιγράφου ταυτότητας έχει ως σκοπό την επαλήθευση της ημερομηνίας γέννησής σας. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επαλήθευση της ημερομηνίας γέννησής σας και για την επαναφορά του λογαριασμού σας. Εάν επιλέξετε να υποβάλετε ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας, θα το καταστρέψουμε αφού επαληθευτεί η ημερομηνία γέννησής σας.

Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη συναλλαγή μέσω πιστωτικής κάρτας, θα επιβάλουμε μια μικρή χρέωση ($0,30 USD) για να επιβεβαιώσουμε ότι η πιστωτική κάρτα είναι ενεργή και έχει δυνατότητα αποδοχής χρεώσεων. Αυτά τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, έως ότου πληρούνται οι ρυθμιστικές απαιτήσεις για συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας και, στη συνέχεια, θα διαγραφούν.

Πώς μπορώ να ελέγξω την κατάσταση του αιτήματός μου;

Μπορείτε να ανοίξετε τον Λογαριασμό σας Google και να προσπαθήσετε να συνδεθείτε. Αν δεν έχει αναιρεθεί το κλείδωμα του λογαριασμού σας, θα επιστρέψετε στη σελίδα διαδικασίας διόρθωσης ημερομηνίας γέννησης, όπου θα εμφανίζεται επίσης η τρέχουσα κατάσταση των προηγούμενων αιτημάτων.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε να επιβεβαιώσετε την ηλικία σας μέσω πιστωτικής κάρτας, περιμένετε 15 λεπτά μετά την απόπειρα διόρθωσης και μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google για να ελέγξετε εάν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αιτήματός σας.

Πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκ νέου ενεργοποίηση του λογαριασμού μου;

Αν χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα για να διορθώσετε την ημερομηνία γέννησής σας, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να ξεκλειδωθεί εντός λίγων λεπτών. Ο έλεγχος των περισσότερων αιτημάτων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας.